This page in English

Forskargrupp

PEARL - smärta tidigt i livet

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsämne

Smärtlindring för nyföddaI det neonatala smärtlabbet studeras smärtlindring till nyfödda. Foto Lars-Göran Jansson, USÖ

Nyfödda barn, särskilt sjuka och för tidigt födda barn, och deras familjer utsätts för mycket stress och smärta som leder till negativa effekter på kort och lång sikt. Forskargruppen studerar olika farmakologiska och stöttande metoder som kan förebygga och minska såväl den direkta stressen och smärtan som dess konsekvenser. Fokus är bland annat på föräldrars roll i smärtomhändertagande och på att systematisera och överföra aktuell kunskap till de som kan och bör använda den. Vi tillhör de ledande grupperna i världen i detta område och våra resultat bidrar till ett bättre smärtomhändertagande i många länder.

Gruppen har ett brett nationellt och internationellt forskningssamarbete, inte minst med den internationella forskargruppen med samma namn: PEARL – Pain in Early Life.

Finansiärer

  • Canadian Institutes of Health Research (CIHR)
  • H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnsjukvård
  • Lilla barnets fond
  • Mölnycke Health Care AB
  • Region Värmland
  • Region Örebro läns Forskningskommitté
  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)
  • Stiftelsen Samariten
  • Vetenskapsrådet (VR)