This page in English

Forskargrupp

PEARL - Pain in Early Life

Om gruppen

Gruppuppgifter

Smärtlindring för nyföddaI det neonatala smärtlabbet studeras smärtlindring till nyfödda. Foto Lars-Göran Jansson, USÖ

Nyfödda barn och deras familjer utsätts för mycket stress och smärta som leder till negativa konsekvenser på kort och lång sikt. Forskargruppen studerar olika farmakologiska och vårdande/stöttande metoder som kan förebygga och minska såväl den direkta stressen och smärtan som dess effekter samt åtgärder för att minska stressen för barn och föräldrar i neonatalvården.  Vidare studeras metoder att skatta stress och smärta samt hur hälso- och sjukvården tillämpar den kunskap som finns.  Gruppen har ett brett nationellt och internationellt forskningssamarbete, inte minst med den internationella forskargruppen med samma namn: PEARL – Pain in Early Life.

Finansiärer

  • Canadian Institutes of Health Research (CIHR)
  • H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnsjukvård
  • Lilla barnets fond
  • Mölnycke Health Care AB
  • Nyckelfonden
  • Region Värmland
  • Region Örebro läns Forskningskommitté
  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)
  • Stiftelsen Samariten
  • Vetenskapsrådet (VR)