Amy Loutfi är Årets yrkeskvinna 2018

Amy Loutfi och Inger Beijer.

Amy Loutfi tar emot utmärkelsen Årets yrkeskvinna av Inger Beijer, ordförande i Yrkeskvinnors klubb. På bilden syns även rektor Johan Schnürer.

Amy Loutfi, professor vid Örebro universitet, har utsetts till Årets yrkeskvinna i Örebro län 2018. Hon överraskades av Yrkeskvinnors klubb vid lunchtid i tisdags.
– Det är en stor ära, säger hon.

Yrkeskvinnors klubb, som har omkring 120 medlemmar, har delat ut utmärkelsen Årets yrkeskvinna sedan 1995. Tanken är att uppmärksamma framgångsrika kvinnor i deras yrkesliv, förklarar ordförande Inger Beijer.

– Amy Loutfi är verksam inom ett gebit som ligger i tiden. En ung, kvinnlig forskare inom det här området – hon bryter verkligen mark. Så vi vill visa upp henne, universitetet och även visa oss och vad vi gör.

Ska vara en god förebild för andra kvinnor

Bland de kriterier som Yrkeskvinnors klubb har finns bland annat att personen ska ha påverkat utvecklingen inom sitt yrkesområde och vara en förebild för andra kvinnor. Det stämde in på Amy Loutfi, berättar Inger Beijer.

– Det viktigaste är att Amy har satt Örebro universitet på kartan när det gäller den här vetenskapen. Sedan tycker vi att det är väldigt viktigt att hon inte bara ser på det rent tekniska, utan jobbar med mötet mellan människa och maskin. Det är framtiden.

I motiveringen står det även att Amy ”framgångsrikt leder och driver sitt forskarlag inom detta för framtiden så viktiga område” och att ”hon är en god förebild för kvinnor som vill satsa på en akademisk karriär”.

Hölls hemligt in i det sista

Utmärkelsen hölls hemlig in i det sista. I tisdags trodde Amy Loutfi att hon skulle ha ett lunchmöte med rektor Johan Schnürer på Fakultetsklubben, men möttes i stället av företrädare från Yrkeskvinnors klubb och journalister från Nerikes Allehanda.

– Jag visste ingenting, säger hon med ett skratt och fortsätter:

– Det känns väldigt hedrande, det är en stor ära. Jag är väldigt tacksam.

Vad tror du att det betyder att ett nätverk som Yrkeskvinnors klubb väljer att lyfta fram kvinnor på det här sättet?

– Jag tror att det betyder mycket, med allt som händer kring jämställdhetsfrågor. Det är väldigt bra att kunna fira det som är positivt och lyfta fram och stötta varandra.

Teknikbranschen sägs vara en av de mest mansdominerade. Du arbetar med AI, autonoma system och teknikutveckling – hur upplever du själv att det är att vara kvinna inom just det området?

– Det man märker av är oftast de strukturer som redan finns i samhället och som de flesta kvinnor – och även män – upplever. Det är svårt att säga att man har blivit särbehandlad, varken positivt eller negativt, för jag tror inte att man är så medveten om det i stunden. Men en dag som i dag, då man lyfts fram – det är extra kul, tycker jag. Och jag tror att det är viktigt. Det handlar inte om mig, det handlar om den bredare frågan om jämställdhet, säger Amy Loutfi.

Amy Loutfi

Amy Loutfi, professor vid Örebro universitet.

Bjuds in för att föreläsa för Yrkeskvinnors klubb

Förutom diplom, blommor och en handgjord ljusstake som bara finns i ett exemplar, fick Amy Loutfi även ett livstids medlemskap i Yrkeskvinnors klubb. Hon kommer också att bjudas in till klubben i vår för att hålla en föreläsning.

– Vi vill att Amy ska vara huvudattraktionen en kväll där hon håller en föreläsning och berättar om sitt arbete. Så brukar vi alltid göra med Årets yrkeskvinna, säger Inger Beijer.

Text och foto: Jesper Eriksson