This page in English

Forskning om hälsosamt åldrande lockar internationella doktorander

Gruppbild på doktorander i Newbreed

Alla 16 internationella doktorander i Newbreed är nu plats. Newbreed är en strategisk satsning på forskning om hälsosamt åldrande.

Nu är de på plats - samtliga 16 deltagare i doktorandprogrammet Newbreed, Örebro universitets strategiska satsning på forskning om hälsosamt åldrande.

Newbreed är en del i strategin för forskning om det hälsosamma åldrandet. Tidigare finns inom samma område forskarskolan Successful ageing med 18 doktorander.

– Den åldrande befolkningen är en av Sveriges och Europas största samhällsutmaningar och här behövs mycket ny forskning från många olika perspektiv. Newbreed tillsammans med forskarskolan Successful Ageing utgör en stor satsning på detta viktiga område, säger Martin Karlsson, samordnare.

Enbart i Örebro och i Lund

Newbreed är till hälften finansierat av Örebro universitet och till andra hälften av EU och det så kallade Cofund-programmet. Örebro universitet är tillsammans med Lund de svenska universitet som fått del av dessa EU-medel till forskning.

För Cofund-programmet gäller speciella regler. Doktoranderna får inte ha varit verksamma i Sverige i mer än 12 månader de senaste tre åren. Samtliga i Newbreed kommer från andra länder än Sverige, de flesta utanför Europa.

– EU vill med denna och andra satsningar stärka mobiliteten i forskarsamhället. För att kunna möta stora samhällsutmaningar med relevant forskning är samarbete och utbyten över nationsgränser oumbärligt, säger Martin Karlsson.

Andreea Badache

Andreea Badache ska forska i handikappvetenskap.

En annan förutsättning är att doktoranderna också ska vara verksamma utanför Örebro universitet, i näringslivet, offentlig sektor eller vid andra universitet.  De ska arbeta tvärvetenskapligt runt fyra olika teman med forskning om det hälsosamma åldrandet som nav.

– Newbreed är ett mycket brett doktorandprogram. Doktorandernas projekt spänner över en rad olika forskningsområden: assistansrobotar, fattigdomsbekämpning bland äldre i tredje värden och effekterna av fysisk aktivitet för äldres hälsa, för att ta några exempel, berättar Martin Karlsson.

Tagit med sig sina egna projekt

De 16 nya doktoranderna är uttagna bland över 300 sökande. Alla har tagit med sig sina egna projekt. Hany Hachem och Andreea Badache är två av de utvalda.

För Hany Hachem blev posten som doktorand i Newbreed avgörande för inriktningen på karriären.

– Om jag inte hade fått denna möjlighet att forska om åldrande och utbildning hade jag inte fortsatt inom akademin. Det här är min passion och så viktigt i mitt liv, säger han.

Hany Hachem har varit på plats sedan i april och är idag lika positiv till mottagande på Örebro universitet som han var den allra första tiden. Den första tiden var alltså inte enbart en smekmånad, konstaterar han.

Hany Hachem

För Hany Hachem var Newbreed det enda valet för honom som forskare.

Hans och Andreea Badaches intresse för forskning om åldrande har en personlig bakgrund. Båda stod sin farmor respektive mormor nära och upplevde vilken tillgång äldre människor är.

Andreea Badache är fysioterapeut och har studerat och arbetat i sju länder innan hon kom till Örebro. Hennes forskning är inom handikappvetenskap.

– Min utgångspunkt är att äldre kan berika samhället. Ett hälsosamt åldrande behöver inte vara detsamma som en perfekt hälsa men ändå innebära livskvalitet, säger hon. Hennes fyra år i Newbreed innefattar också studier i Stockholm, Storbritannien och USA.

Hon och Hany Hachem ser ett stort värde i att så många olika forskningsämnen samlas inom Newbreed.

– Det är fel att studera åldrande enbart ur ett perspektiv. Den här möjligheten att vara med andra berikar på så många sätt, säger Hany Hachem.

Text och foto: Maria Elisson