Här får framtidens forskare lära sig göra skillnad i samhället

Rudolf Aro

Rudolf Aro, som läser analytisk kemi på Örebro universitet, gillade Innovationskontorets kurs i nyttiggörande. "Att kunna sälja sin idé kommer att vara viktigt senare i livet", säger han.

Ett viktigt uppdrag som Örebro universitet har är att stödja arbetet med att nyttiggöra forskningsresultat i samhället. En del i det arbetet är Innovationskontorets doktorandkurs i nyttiggörande, som i år genomförs för nionde året.
– Vi får lära oss en färdighet som är väldigt användbar, säger doktoranden Rudolf Aro.

Under den poänggivande kursen på 4,5 hp, som inleddes med tre heldagar på Östra Mark, fick doktoranderna lyssna till en rad olika föreläsningar om bland annat nyttiggörande, innovation och regler kring ägandeskap av forskningsresultat.

Deltagarna kommer från olika discipliner inom de fyra lärosäten som ingår i Innovationskontoret Fyrklövern; Örebro universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet.

Får lära sig att pitcha sina innovativa idéer

Ett annat inslag under kursen var att lära sig ”pitcha”, alltså presentera, sin idé inom en viss tidsram och enligt en viss metod. Det uppskattade Rudolf Aro, som läser analytisk kemi vid Institutionen för naturvetenskap och teknik på Örebro universitet.

– Att ge en presentation på en minut för människor från ett helt annat fält är väldigt svårt. Att kunna ”sälja” sig själv och sin idé kommer att vara viktigt senare i livet, så vi får lära oss en färdighet som är väldigt användbar.

Rudolf Aro, som kommer från Estland och har ett år kvar till sin licentiatexamen, gillade även andra delar av kursen.

– Den första dagen hade vi en föreläsare från AASS, Achim Lilienthal, som hade mycket erfarenhet av att ansöka om forskningsmedel. Han hade många insikter och tips om hur den processen går till och hur man på bästa sätt formulerar en ansökan.

Fick en inblick i AI.MEE och Social Impact Lab 

Under kursen fick doktoranderna också träffa verksamhetsledare och forskare inom AI.MEE-projektet och Social Impact Lab.

Laura Ferrans

Laura Ferrans, doktorand i biologi och miljö vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

För Laura Ferrans, som kommer från Colombia och nu läser en doktorandutbildning i biologi och miljö vid Linnéuniversitet i Kalmar, var det första gången hon fick se Örebro och stadens universitet.

– Jag jobbar i en grupp där vi forskar om cirkulär ekonomi. Normalt sett är ekonomin mer linjär – man tillverkar en produkt, använder den och slänger den. I en cirkulär ekonomin försöker man använda produkten längre och även återanvända komponenter när produkten slutar att användas, säger hon och fortsätter:

– Den cirkulära ekonomin är väldigt innovativ. Man måste verkligen ha bra idéer för hur man kan förändra människors beteenden. Därför passade den här kursen bra, för att få tips på hur man kan förbättra sin kommunikation kring innovation.

Även hon gillade att lära sig pitcha idéer.

– Det kommer att vara mycket användbart. Vi har också pratat om hur viktigt det är att forskningen gör skillnad i samhället och det var väldigt intressant. Vi borde alltid sträva efter att forskningen ska komma till nytta, det är det viktigaste målet även för mig och min forskning. Jag har studerat till miljöingenjör och jag ser det som min viktigaste uppgift att arbeta för samhället och miljön.

”Universitetet finns till för att komma till nytta i samhället”

Rudolf Aro håller med och påpekar att det faktum att universitetet har ett holdingbolag som ägnar sig åt just nyttiggörande underlättar den processen.

– Att Örebro universitet har den plattformen tror jag gör det mycket enklare. Några andra universitet som jag känner till har inte ett sådant system och då blir det svårare. Så jag tror att det är rätt väg att gå, säger han och lägger till:

– Universitetet finns till för att komma till nytta för den breda allmänheten och samhället, oavsett om det handlar om att skapa vinst i ekonomiska termer eller vad gäller sociala frågor och hälsofrågor. Det är en viktig del.

Kursansvarig från Örebros sida var Charlotta Nordenberg, verksamhetsledare på ORU Innovation, vid Örebro universitet Holding AB.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Anna Lorentzon