This page in English

Samverka inom idéutveckling och forskning

Har du en idé som ni vill utveckla med hjälp av forskningen vid Örebro universitet? Eller driver du kanske ett företag där ett samarbete är rätt steg att gå för att ta din produkt eller tjänst till nästa nivå? ORU Innovation tillvaratar och utvecklar samhällsnyttiga idéer från både utbildning, forskning och samhälle. Här får du stöd och samtidigt tillgång till värdefulla kontakter inom akademin.

Örebro universitet, Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet driver tillsammans ett av landets tolv innovationskontor,Innovationskontoret Fyrklövern, som år 2016 blev rankat till Sveriges främsta.

Genom ett nära samarbete mellan Innovationskontoret på Örebro universitet, vår inkubator Inkubera och Alfred Nobel Science Park erbjuder vi ett skräddarsytt stöd utifrån ditt behov och dina önskemål.Tillsammans utvecklar vi löpande spännande innovationer utifrån den forskning som bedrivs på Örebro universitet. Det sker genom en nära samverkan med regionens näringsliv och omgivande samhälle. 

Du kan även samverka genom att exempelvis hyra en forskare eller finansiera ett forskningsprojekt. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Portfölj

Nedan finner du ett urval av verksamheter vi jobbar med inom ORU Innovation. Allt från idéprogram för våra studenter till bolag som bildats med forskningsbaserade idéer. 

Retenua

Retenua är en forskningsbaserad och avancerad kameraplattform som minskar risken för arbetsplatsolyckor.

RAPP (Recovery Assesments by Phone Points)

En mobilapp som används för att följa upp och utveckla säkerheten efter operationer.

Embrace AB

EMBRACE är en digital tjänst som syftar till att ge stöd för att kunna rapportera in och följa upp händelser om brott och otrygghet och insatser riktade mot detta.

Licensbanken

Här hittar du innovationer redo att sätta i produktion eller användning redan i morgon.

Social Impact Lab

Social Impact Lab är ett initiativ för att främja utvecklingen av idéer och innovationer med fokus på samhällsnytta.

BioImpakt

BioImpakt erbjuder tjänster baserade på nyutvecklade analystekniker för att utföra avancerad miljödiagnostik.

Idéutveckling och entreprenörskap

Genom aktiviteter med idéutveckling och nyföretagande i centrum får våra studenter utveckla idéer tillsammans med entreprenörer och professionella affärscoacher.

Doktorandkurs i nyttiggörande

Under kursen får våra doktorander vid Örebro universitet lära sig att nyttiggöra och sprida sin forskning.

Utvecklingsprojekt

Innovationsslussen 2.0

Innovationsslussen 2.0 är ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet, Region Örebro län, Region Västmanland och ALMI Företagspartner Mälardalen. Syftet med projektet är att öka antalet idéer som kan skapa nytta i vården. Projektet riktar sig till anställda, forskare, företag och privatpersoner. Om du har en idéer ska det finnas en tydlig väg att gå med förankrade processer och strategier som underlättar utvecklingen av nya produkter, tjänster eller arbetssätt. Efter projektets slut ska det finnas en plan för hur vi långsiktigt arbetar med innovationer.

Tillsammans diskuterar och förtydligar vi idér och ger förslag på hur man kan göra för att komma framåt i processen. Vi ger råd om vem som kan kontaktas och i vilken ordning aktiviteter bör ske.

ÖMS Access, Ömsesidig Access för Innovationskraft

Projektet Access, med mål att stärka innovationskraften hos små och medelstora företag i Östra Mellansverige är ett samverkansprojekt mellan Linköping-, Uppsala- och Örebro universitet.

Vi skapar innovativa mötesarenor, utvecklar finansieringsverktyg för ökad samverkan, skapar stöd för sociala innovationer och utvecklar en handbok för kunskapsspridning. Innan projektets slut ska 350 SME-företag fått stöd av akademin och 150 ska ingått ett samarbete med något av projektets lärosäten.

Access pågår 2016-2018 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

För mer information kontakta:

Anna Ragén

Tjänstetitel: VD Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Anna Ragén

E-post:

Telefon: 019 303828

Rum: T2129

Anna Ragén

Åsa Allard

Tjänstetitel: Verksamhetsledare/innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Åsa Allard

E-post:

Telefon: 019 301409

Rum: T2117

Åsa Allard

Peter Blomberg

Tjänstetitel: Innovationsrådgivare/affärsutvecklare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Peter Blomberg

E-post:

Telefon: 0706 738407

Rum: T2116

Peter Blomberg

Helena Melander Bergström

Tjänstetitel: Innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Helena Melander Bergström

E-post:

Telefon: 019 303347

Rum: T2112

Helena Melander Bergström

Charlotta Nordenberg

Tjänstetitel: Innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Charlotta Nordenberg

E-post:

Telefon: 019 303132

Rum: T2115

Charlotta Nordenberg