Social Impact Lab

Att utbyta erfarenheter och inspirera varandra är en viktig del av Social Impact Lab.

Social Impact Lab är ett initiativ för att främja utvecklingen av idéer och innovationer med fokus på samhällsnytta.

I Social Impact Lab (SoIL) arbetar gruppen under ett år med att konkretisera sina idéer för social förändring. Från idéerna mejslas lösningar fram i samklang med praktiker och användare med siktet inställt på nya innovativa metoder för vidare användning. Förhoppningen är att kunna bidra till att förbättra samhällets handlingsförmåga att ta sig an de brister enskilda medborgare, grupper eller aktörer upplever.

Under 2018 kommer en ny grupp med forskare och undervisande personal att få möjlighet att vara en del av labbet. Mer info för universitetsanställda finns på Inforum . Social Impact Lab samlar i första hand forskare och undervisande personal vid universitetet men labbet har också möjlighet att ta in personer från andra organisationer. Vill du veta mer kontakta Åsa Allard, se nedan.

Idéer med samhällsnytta
Sociala innovationer kan bestå av, metoder, processer, produkter eller tjänster som förbättrar eller ersätter olika samhällsfunktioner eller initiativ från marknaden. En social idé har sin utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling och strävar efter att förbättra människors livsvillkor. I centrum för idéerna står alltid vinst för samhället.  

Verksamheten bedrivs inom universitetets uppdrag att nyttiggöra forskning och är placerat inom Örebro universitet Enterprise AB. Besök oss på våning 2 i Teknikhuset. 

Verksamhetsledare

Åsa Allard

Tjänstetitel: Verksamhetsledare/innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Åsa Allard

E-post:

Telefon: 019 301409

Rum: T2117

Åsa Allard