Social Impact Lab – innovation som löser samhällsutmaningar

Våra innovativa lösningar, praktiska metoder och verktyg ska göra nytta utanför vår akademiska värld. Social Impact Lab finns för att forskning och kompetens vid Örebro universitet ska lösa samhällsutmaningar

Social Impact Lab vid Örebro universitet

"Social Impact Lab ska vara en källa till innovativa lösningar på sociala utmaningar", säger verksamhetsledaren Åsa Allard. I Social Impact Lab (SoIL) arbetar grupper av forskare och annan personal i årscykler för att konkretisera sina idéer för social förändring. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer!

Deltagare och idéer 2019

Social Impact Lab 2019.
Joakim Norberg

Joakim Norberg

Ska göra det enklare för konsumenter att välja vegetariskt framför kött.

Josefine Karlsson

Josefine Karlsson

Skapar en digital läskompis som hjälper barn med läsförståelse.

Laila Berglund

Laila Berglund

Skapar en modell som ska få färre unga att hoppa av skolan.

Miriam von Schantz

Miriam von Schantz

Vaccinationskort för kritiskt tänkande om rörlig bild.

Veikko Pelto-Piri

Veikko Pelto-Piri

Bättre arbetsmiljö och vård för patienter inom psykiatrisk heldygnsvård.

Åsa Källström

Åsa Källström

Modell för bättre stöd till barn som upplever våld i hemmet.

Under 2018 arbetade sju deltagare med sina sociala idéer i labbet. Här kan du läsa mer om deltagarna och deras projektidéer.

Jenny Alsarve

Jenny Alsarve

Familjekompis - integration genom vänskapsrelationer.

Jürgen Degner

Jürgen Degner

Bättre stöd i arbetet med socialt utsatta unga och vuxna.

Kristina Collén

Kristina Collén

Synliggör flickor med funktionsvariationer genom barnbok.

Simon Schierup

Simon Schierup

En mötesplats för integration genom kultur och skapande.

Terese Glatz

Terese Glatz

Vill stärka och stödja föräldrar i deras föräldraskap.

Per Forsberg

Per Forsberg

Digital lösning gör föreningsarbete mer rättvist och hållbart.

Susanne Rosendahl

Susanne Rosendahl

Regional utvecklingsstrategi ska få Örebro län att blomstra.

Under 2017 arbetade sex deltagare med sina sociala idéer i labbet. Här kan du läsa mer om deltagarna och deras projektidéer.

Anna Duberg

Anna Duberg

Metod för att minska stress bland ungdomar

Agneta Blom

Agneta Blom

Samtalsledare för ökad förståelse om demokratins villkor

Johanna Björklund

Johanna Björklund

Lärande för hållbar utveckling

Kristina Tyrenius

Musiksocial metod för inkludering

Ida Schoultz

Program för hälsosamt åldrande

Anette Granberg

Alla barns rätt till professionell kultur

Ur idéerna som kommer in till Social Impact Lab mejslas lösningar fram i samklang med praktiker och användare med siktet inställt på nya innovativa metoder för vidare användning. Förhoppningen är att kunna bidra till att förbättra samhällets handlingsförmåga att ta sig an de brister enskilda medborgare, grupper eller aktörer upplever. 

Idéer med samhällsnytta
Sociala innovationer kan bestå av metoder, processer, produkter eller tjänster som förbättrar eller ersätter olika samhällsfunktioner eller initiativ från marknaden. En social idé har sin utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling och strävar efter att förbättra människors livsvillkor. I centrum för idéerna står alltid vinst för samhället.  

Verksamheten bedrivs inom universitetets uppdrag att nyttiggöra forskning och är placerat inom Örebro universitet Enterprise AB.

Social Impact Lab utvecklas med stöd av Vinnova
Pilotverksamheten vid Social Impact Lab genomfördes med stöd av regionalfondsprojektet Access. Under 2019 och 2020 finansierar Vinnova, genom projektet Social Impact Innovation Support (SIIS), ett utvecklingsarbete av labbet med syfte att utveckla och etablera verksamheten vidare. SIIS är ett samarbetsprojekt inom Innovationskontoret Fyrklövern tillsammans med Inkubera och Svenska Kyrkan.
Läs mer om SIIS här.

Vinnova

 

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Örebro län en av finansiärerna av utvecklingen av Social Impact Lab under 2018 och 2019.

Verksamhetsledare

Åsa Allard

Tjänstetitel: Verksamhetsledare/innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Åsa Allard

E-post:

Telefon: 019 301409

Rum: T2117

Åsa Allard
Anna Duberg

"Dans för hälsa" vinnare av Guldskalpellen

Anna Dubergs verksamhet Dans för hälsa är årets vinnare av Guldskalpellen 2019, ett pris som Dagens Medicin delar ut till årets förnyare inom sjukvården.

Kristina Collén och Veikko Pelto-Piri får ungefär 300 000 kronor var av Vinnova för att vidareutveckla sina sociala innovationer.

Vinnova satsar på Soil-projekt

Kristina Collén och Veikko Pelto-Piri får ungefär 300 000 kronor var av Vinnova.

Johanna Björklund.

Maten blir del av undervisning

Johanna Björklund leder projektet Skolmåltiden som pedagogiskt verktyg.

Social Impact Lab

Soil får samverkansstipendium

Samverkansstipendiet går i år till Social Impact Lab.

Social Impact Lab 2019

Nytt gäng löser utmaningar

Här är de nya deltagarna i Social Impact Lab 2019.

Social Impact Lab – andra året

2018 års deltagare i Social Impact Lab presenterade resultatet av sina arbeten.

Åsa Allard

Vinnovamedel till SoIL

Vinnova beviljar nästan 3,8 miljoner till Social Impact Innovation Support.

Tidigare artiklar om Social Impact Lab