Mentor Match blev en framgång – får en fortsättning i höst

Civilingenjörsstudenten Mamz Shuker och Camilla Larsson, mentor och eftermarknadschef på Emba Macinery.

Civilingenjörsstudenten Mamz Shuker och Camilla Larsson, mentor och eftermarknadschef på Emba Machinery.

Allt talar för att universitetets samlade mentorprogram Mentor Match kommer att permanentas. Pilotprojektet har slagit väl ut och att det har fungerat bra kan studenten Mamz Shuker intyga. – Jag är väldigt nöjd, säger hon.

Mer om Mentor Match

Mentor Match är namnet på universitetets samlade mentorprogram för studenterna. Det startade i höstas i form av ett pilotprojekt och 29 studenter och lika många mentorer har deltagit.

Universitetet parade ihop studenter och mentorer utifrån kriterier som vilka utmaningar de studerande söker och vilket yrke eller bransch de kan tänka sig i framtiden.

Mentorerna kom från näringslivet, offentliga sektorn och civilsamhället. En del av dem är alumner vid Örebro universitet.

Pilotprojektet pågick i sex månader och har nu avslutats. Eftersom det har slagit väl ut kommer Mentor Match troligen att permanentas och i höst startar en ny omgång.

Förhoppningen är att kunna utöka programmet till 50 studenter och lika många mentorer.

Text och foto: Mattias Frödén

På tisdagen hölls en avslutande träff i Fakultetsklubben för Mentor Match – pilotprojektet som startade i höstas med 29 studenter och lika många mentorer som deltagare. Grundtanken är att mentorerna ska erbjuda studenterna råd och kunskaper och hjälpa dem att ta viktiga steg i karriären.

Utökas

Tim Stubbings, verksamhetssamordnare på Kommunikation och samverkan, är ansvarig för Mentor Match. Han håller på att utvärdera projektet men kan redan nu se att det har fallit väl ut. Allt tyder på att det kommer att permanentas – och kanske också utökas.

– Vi räknar med att starta en ny omgång i höst och förhoppningen är då att vi har med runt 100 personer – 50 studenter och 50 mentorer. Vi vet att det är ett ambitiöst mål men det är möjligt att nå, säger Tim Stubbings.

Utvärderingen visar bland annat att nästan alla deltagare kan rekommendera andra att delta i Mentor Match.

– Det är en väldigt stark indikation på att projektet har fungerat bra.

Har överraskats

Dessutom har en klar majoritet av paren förklarat att de kommer att fortsätta hålla kontakten, trots att projektet nu avslutas.

– Jättekul. Jag tror att både studenter och mentorer har överraskats av hur värdefull den här processen har varit för båda parter, säger Tim Stubbings och tillägger:

– Dessutom är det naturligtvis bra för universitetet som helhet att ha den här formen av samarbete.

Förutom att utöka med fler deltagare har han ytterligare ett mål med Mentor Match: Att med tiden nå studenter som mer eller mindre saknar nätverk och kontakter. Det kan exempelvis handla om studenter som kommit till Sverige som flyktingar och vars familjer ännu inte hunnit etablera sig i samhället.

– Det här är en grupp människor där jag tror att Mentor Match kan vara till stor nytta. Men självklart är projektet öppet för alla studenter, säger Tim Stubbings.

Andra perspektiv

Civilingenjörsstudenten Mamz Shuker och mentorn Camilla Larsson, eftermarknadschef på Emba Machinery, fann varandra direkt vid den första träffen i höstas. Att de är nöjda med Mentor Match är därför ingen överraskning.

– Det har varit väldigt givande. Jag har till exempel fått ett annat perspektiv på hur jag vill vara som chef och ledare i framtiden. Där har Camilla fått mig att tänka igenom saker och ting och delgett mig av sina erfarenheter, säger Mamz Shuker.

– Vi har haft ganska djupa diskussioner och ibland har jag nästan blivit full i skratt eftersom jag känt igen mig i så mycket av det Mamz har berättat. Jag sa och tänkte samma saker när jag var ung. Jag hade så mycket planer men det var frustrerande eftersom jag inte visste hur jag skulle nå målen, säger Camilla Larsson – som håller med om att mentorskapet varit givande för henne.

– Absolut. Till exempel tvingas du reflektera kring ditt jobb, vad du gör och varför du gör det. Sådant är alltid nyttigt.

Kommer ni att fortsätta träffas?

– Absolut, svarar Mamz och ler sedan mot Camilla:

– Du kommer inte att bli av med mig och mina frågor.