This page in English

Näringsministern om universitetets AI-satsning: ”Det här är smart industri på riktigt”

Mikael Damberg (S) fick under sitt besök ta del av Örebro universitets AI-satsning.

Robotar som rengör en 3D-printer, sensorer som hindrar att människor blir påkörda av tunga fordon och robotgräsklippare som kan vistas utomhus länge stod på agendan när Mikael Damberg besökte Örebro universitet igår. – Smart industri på riktigt, säger närings- och innovationsministern om universitetets AI-satsning.

Mikael Damberg (S) besökte på tisdagen Örebro universitet för att ta del av universitetets AI-satsning. På robotlabbet vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, AASS, fick han träffa forskare som alla samarbetar med företag inom olika projekt eller utvecklar produkter för industrins behov.

– Det är en stark forskningsmiljö och kul att de också jobbar så mycket i gränslandet mellan AI och robotik. Sverige är ett industriland så det är inte konstigt att Örebro universitet väljer att satsa på det här området för att uppdatera industrin och göra den konkurrenskraftig, säger Mikael Damberg.

Smartare industri med AI

Förutom forskningen som sker i nära samarbete med företag, omfattar universitetets satsning på AI även kompetensutveckling av yrkesverksamma i industrin. SMART(ER) är ett nationellt utbildningsinitiativ där Örebro universitet tillsammans med Swedish Institute for Computer Science erbjuder kurser inom AI och autonoma system.

– Jag tror verkligen att detta är vägen framåt för Sverige. Det kommer att ta för lång tid om vi ska vänta på nyexaminerade AI-specialister för det här racet går nu. Det är viktigt att vi jobbar med vidareutbildning av dem som redan är i arbetslivet och är duktiga på sina områden, säger Mikael Damberg.

Just nu är det ett tjugotal anställda från flera olika företag som går kursen i maskininlärning som omfattar tre högskolepoäng. I samtalet med närings- och innovationsministern var alla överens om att kompetensutveckling inom robotik och artificiell intelligens är viktig för företagens konkurrenskraft.

– AI är ett ganska nytt område och vi måste bli duktiga inom smala områden. Självkörande bilar, effektiva robotar, Life science eller om det är Försäkringskassan och Skattemyndigheten som kan använda AI för att bli ännu mer effektiva i sitt arbete. Vi har väldigt mycket data och bra system så Sverige har goda förutsättningar att ligga långt framme i utvecklingen, förklarar Mikael Damberg.

Mötte studenter

Under sitt besök på universitetet fick Mikael Damberg även träffa studenter och delta i rundabordssamtal om samverkan mellan innovation, näringsliv och studenter. Teresia Ljung, Josephine Björn och Alva Hall, studenter på Samhällsanalysprogrammet, fick chansen att berätta om ”professionsprofilen” – en mötesplats där studenter från ett utbildningsprogram får träffa arbetsgivare som efterfrågar deras kompetenser.

Mikael Damberg med studenter

Mikael Damberg i samtal med Teresia Ljung, Josephine Björn och Alva Hall, studenter på Samhällsanalysprogrammet.

– Det var väldigt roligt att få berätta om professionsprofilen och förklara konceptet för Mikael Damberg. Vi är den första kullen studenter som läser kandidatprogrammet i samhällsanalys och många har varit stressade över att inte veta vad man kan jobba med, men mötet med arbetsgivare gjorde det mer verkligt, säger Teresia Ljung.

Har ni fått några goda råd från näringsministern?

– Ja, säger Josephine Björn och ler. Han sa att vi inte behöver stressa och att man är mer flexibel än man tror när det kommer till valet av arbetsområde efter studier.

Under förmiddagen gästade Mikael Damberg konferensen med temat smart industri som Ingenjörsvetenskapsakademin (Iva) anordnade i Örebro.

Text och foto: Jasenka Dobric