Örebro universitet bygger relationer i Almedalen

Rektor Johan Schnürer

Skola, vård och AI – Örebroforskare medverkar i över 20 expertpaneler i Almedalen. Dessutom arrangerar universitetet fyra seminarier – två om forskning om artificiell intelligens, 3D-printning och mat och hälsa och två om samverkan med näringslivet.

- Almedalen är inte bara en möjlighet att föra ut spännande forskningsresultat utan också en arena för att bygga relationer, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet, som deltar i flera seminarier.

Utmanar skolan högpresterande elever? Vilket är kroppsspråkets betydelse i politisk kommunikation? Hur stor är musikens makt? Hot och våld mot förtroendevalda. Flera Örebroforskare har kallats in som experter inom olika ämnen. 

- Forskare har en viktig roll att spela i debatten som experter när det gäller ämnen som skola, vård och teknik. Vi har valt att ordna ett eget seminarium om AI och 3D-printning eftersom de är samhällspåverkande teknologier där universitetet ligger i framkant. Vi bjuder också in till en kvalificerad dialog med andra aktörer, säger Johan Schnürer.

Örebro universitet har blivit utsett att vara med och leda regeringens satsning på AI-Sweden, som är ett viktigt steg för att Sverige ska hänga med i den internationella konkurrensen (läs mer i nyhet om detta). Ola Harrysson, North Carolina State University, samarbetar med Örebroforskare inom 3D-printning och ger ett globalt perspektiv.

- Vårt andra seminarium är kopplat till två av universitetets strategiska satsningar – äldreforskning och forskning om mat och hälsa.

Seminariet handlar om hur vi kan säkerställa att maten på sjukhus och äldreboenden utformas utifrån senaste forskningen om våra sinnen. Hela publiken får också testa hur musik påverkar smaklökarna.

Direkt efter seminariet bjuder Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan in till mingel med spännande smakupplevelser utifrån råvaror som används i forskningen.

Seminarium tre och fyra anordnar Örebro universitet tillsammans med Uppsala och Linköpings universitet och de handlar om samverkan mellan akademi och näringsliv.