Teori och praktik för skolledare i första konferensen

Ann-Christine Soting, Lekeberg, Inger Andersson och Cathrine Hansson-Sonnerstedt

Ann-Christine Soting, Lekeberg, Inger Andersson, Hallsberg och Cathrine Hansson-Sonnerstedt, Kumla.

Teori och praktik i skolan möttes och blandades när 180 skolledare, skolpolitiker och forskare samlades på Örebro universitet för den första regionala skolledarkonferensen. Konferensen var också finalen på den andra omgången av en årslång utbildning för förskolechefer och rektorer i regionen.

Krister Persson, ordförande för Lärarutbildningsnämnden vid Örebro universitet, inledde konferensen med att lyfta fram vikten av en forskningsbaserad samverkan.

– Vi vill kunna vara med och lösa gemensamma problem och universitetets praktiknära forskning är en del i detta arbete, sa han.

Cathrine Hansson-Sonnerstedt, verksamhetschef för förskolan i Kumla kommun, har deltagit i årets ”Pedagogiskt ledarskap i teori och praktik”, som benämns ”kollegial lärprocess”. Hennes erfarenhet speglar syftet med utbildningen:

– Vi som träffats under året har märkt att vi brottas med samma problem och det har varit lätt för oss att prata oss samman, säger hon.

Ann-Christine Soting, förskolechef, Lekebergs kommun och Inger Andersson, förskolechef, Hallsbergs kommun, har varit kurskamrater med Cathrine Hansson-Sonnerstedt.  Alla tre har också gått rektorsutbildningen innan.

– Den här utbildningen är i grunden en viderutveckling och har gett mig jättemycket, inte minst samarbetet oss emellan, säger Inger Andersson.

För henne är forskning grunden för all utveckling inom förskolan, precis som för Ann-Christine Soting:

– Forskningen spelar en stor roll och den här utbildningen har på ett väldigt bra sätt blandat teori och praktik, säger Ann-Christine Soting.

Daniel Seilitz, Tysslinge friskola

Det praktiska erfarenhetsutbytet har funnits även utöver samtal och föreläsningar. Deltagarna har klivit rakt in i kollegernas arbetsvardag genom att skugga varandra under en arbetsdag.

För Daniel Seilitz, rektor på Tysslinge friskola, är utveckling av det kollegiala lärandet prioriterat:

– Allt blir mer hållbart om man inte är ensam utan kan hjälpa och stötta varandra. Det systematiska kvalitetetsarbetet är viktigt, att slutföra det man börjat på och inte starta en massa andra projekt, säger han.

– Den här konferensen är ett väldigt bra tillfälle att ta del av forskningen och jag ser gärna fler sådana möjligheter, säger Daniel Seilitz.

Kristina Öhrn, Lindesberg och Anette Hellman-Persson, Ljusnarsberg.

Dagens inledande föreläsning med Jan Håkansson, forskare vid Linnéuniversitetet, blev en påminnelse för Anette Hellman-Persson, förskolechef i Ljusnarsbergs kommun:

– Han visade hur viktigt det är med systematiskt kvalitetetsarbete och att sådant arbete är ständigt pågående. Och att man måste man välja, utan att glömma bort allt annat, säger hon.

– I Lindesberg jobbar vi på det sättet så det känns att vi ligger helt rätt. Vi gräver djupare i några av målen i läroplanen. Likvärdighet är viktigt, även om det kan se olika ut på olika förskolor, säger Kristina Öhrn, verksamhetschef för förskolan i Lindesbergs kommun.

Johan Ringaby och Gunnar Stengarn, Lindesberg

För Gunnar Stengarn, rektor för särskolan i Lindesbergs kommun, var skolledarkonferensen avslutningen för hans år med ”Pedagogiskt ledarskap i teori och praktik”:

– Det bästa med utbildningen är att den ger tid för reflektion och tillfälle att se sig själv som ledare. För mig handlar det om att skapa engagemang hos pedagoger och assistenter. I särskolan är det vardagsmötena som leder till resultat.

Johan Ringaby, rektor i Lindesbergs kommun, gick samma utbildning omgången innan:

– För mig handlar det bland annat om hållbart ledarskap, att reflektera över mitt eget ledarskap och vad jag behöver göra för att inte duka under. Det är något jag behöver bli bättre på.

För honom var dagens konferens ingen slutpunkt:

 – Det går inte att bli färdigutbildad. Det är så spännande att man hela tiden måste lära sig saker.

Kvalitet var ett huvudspår för skolledarkonferensen, bland annat i den avslutande föreläsningen med Andreas Bergh, docent, och Ann Öhman Sandberg, projektledare för den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning.  Både "Pedagogiskt ledarskap i teori och praktik" och den regionala skolledarkonferensen är ett samarbete mellan Regionalt utvecklingscentrum, RUC, vid Örebro universitet och Region Örebro län.

Text och foto: Maria Elisson