Lärarutbildning vid Örebro universitet

Kompetensutveckling

Biblioteksmiljö

RUC erbjuder kompetensutvecklingsinsatser av olika slag och med olika omfattning.

Är du intresserad av en skräddarsydd uppdragsutbildning eller ett mindre omfattande uppdrag riktat till förskola eller skola, kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043. 

Aktuella kompetensutvecklingsinsatser

Nya tider, ökade krav och förändrade villkor i förskolan

Nya tider, ökade krav och förändrade villkor i förskolan – kompetensutveckling för förskolepersonal som inte är utbildade förskollärare.


Regional skolledarkonferens 14 april 2021

Hållbart forskningsbaserat skolledarskap
RUC – Regionalt utvecklingscentrum inbjuder dig som rektor, verksamhetschef, skolchef, skolpolitiker, lärarutbildare och forskare i regionen med intresse för förskola och skola till årets upplaga av Regional skolledarkonferens. Vi får del av både forskning och verksamhetsnära erfarenheter i föreläsningar och panelsamtal på temat Hållbart forskningsbaserat skolledarskap. Regional skolledarkonferens genomförs i år digitalt.

Läs mer om Regional skolledarkonferens och anmäl dig här.