Lärarutbildning vid Örebro universitet

Kompetensutveckling

Biblioteksmiljö

RUC erbjuder kompetensutvecklingsinsatser av olika slag och med olika omfattning.

Är du intresserad av en skräddarsydd uppdragsutbildning eller ett mindre omfattande uppdrag riktat till förskola eller skola, kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043. 

Regional skolledarkonferens 8 december 2022

Att styra och leda förskola och skola – strukturella möjligheter och hinder.

Läs om skolledarkonferensen 8 december 2022


Att leda forskningsbaserad skolutveckling - rektorer 2022

Örebro universitet satsar genom RUC - Regionalt utvecklingscentrum på regionens skolledare genom att skapa långsiktigt hållbara strukturer för erfarenhetsutbyte och kunskapsfördjupning. RUC erbjuder därför ett regionalt kollegialt lärande för rektorer under 2022.

Läs mer om Att leda forskningsbaserad skolutveckling - rektorer 2022


Fördjupning i handledarskap: Samtalet - ur olika perspektiv

Denna fortbildning genomfördes under HT21 och VT22 och var en kompetensutveckling som Örebro universitet erbjöd förskollärare och lärare som handleder lärarstudenter inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Fördjupning i handledarskap: Samtalet - ur olika perspektiv


Nya tider, ökade krav och förändrade villkor i förskolan

Kompetensutveckling för förskolepersonal som inte är utbildade förskollärare.


Regional skolledarkonferens 14 april 2021

Hållbart forskningsbaserat skolledarskap
RUC – Regionalt utvecklingscentrum inbjuder dig som rektor, verksamhetschef, skolchef, skolpolitiker, lärarutbildare och forskare i regionen med intresse för förskola och skola till årets upplaga av Regional skolledarkonferens. Vi får del av både forskning och verksamhetsnära erfarenheter i föreläsningar och panelsamtal på temat Hållbart forskningsbaserat skolledarskap. Regional skolledarkonferens genomförs i år digitalt.

Läs mer om Regional skolledarkonferens och anmäl dig här.


Att leda forskningsbaserad skolutveckling - rektorer 2020-2021

Örebro universitet satsar genom RUC - Regionalt utvecklingscentrum och fokusområdet Framtidens lärarutbildning, tillsammans med Region Örebro län, på regionens skolledare genom att skapa långsiktigt hållbara strukturer för erfarenhetsutbyte och kunskapsfördjupning. Vi erbjuder därför ett regionalt kollegialt lärande för rektorer 2020 - 2021.

Läs mer om Att leda forskningsbaserad skolutveckling - rektorer 2020-2021


Att leda forskningsbaserad skolutveckling - skolchefer och verksamhetschefer 2021

Örebro universitet satsar genom RUC - Regionalt utvecklingscentrum och fokusområdet Framtidens lärarutbildning tillsammans med Region Örebro län på regionens kommunala skolchefer och verksamhetschefer genom att skapa långsiktigt hållbara strukturer för erfarenhetsutbyte och kunskapsfördjupning.

Vi erbjuder därför ett regionalt kollegialt lärande för skolchefer och verksamhetschefer 2021.

Läs mer om Att leda forskningsbaserad skolutveckling - skolchefer och verksamhetschefer 2021