AI-kompetens från hela landet samlas i Örebro

Johan Schnürer, Amy Loutfi och Jan Smith

Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet i samtal med Amy Loutfi, professor vid Örebro universitet och Jan Smith, professor vid Chalmers tekniska högskola.

Artificiell intelligens och livslångt lärande står i fokus när representanter från sju lärosäten samlas på Örebro universitet för att ta regeringssatsningen AI Competence for Sweden till nästa nivå.

AI Competence for Sweden är ett nationellt initiativ för utbildning och kompetensutveckling inom artificiell intelligens.

Regeringen satsar 40 miljoner kronor på AI Competence for Sweden under 2018 och 2019.

Målet är att stärka Sveriges kompetens och konkurrenskraft samt att främja det livslånga lärandet.

Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Örebro universitet medverkar i initiativet.

AI Competence for Sweden är en satsning som regeringen har initierat och Örebro universitet är ett av sju lärosäten i landet som medverkar. Målet är att stärka Sveriges kompetens och konkurrenskraft samt att främja det livslånga lärandet i en tid när teknikutvecklingen går rasande snabbt.

Jan Smith, professor i datavetenskap vid Chalmers tekniska högskola, koordinerar satsningen.

–  Det händer så mycket inom området artificiell intelligens just nu och trots att vi bara har varit igång sedan i somras har vi redan hunnit väldigt långt.

Han ser samarbetet mellan de universitet och högskolor som i dag är starka inom AI som oerhört viktigt.

– Det är en styrka att vi kommer in med olika erfarenheter och har olika kompetenser när det gäller att lyfta det livslånga lärandet inom AI.

Hemsida samlar alla AI-kurser

En viktig del i satsningen är den gemensamma plattform som AI Competence for Sweden innebär. Här finns alla de kurser och vidareutbildningar inom AI som de sju lärosätena erbjuder i dag samlade på ett och samma ställe, för att det ska vara enkelt att hitta.

Bara vid Örebro universitet pågår just nu tre olika kurser, Autonoma robotar och ROS, Reinforcement learning och Introduktion till AI. Anmälan har precis öppnat till ytterligare tre kurser och två nya släpps inom kort.

Alla leds av forskare vid den starka forskningsmiljön AASS, Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, där ett 50-tal AI-forskare arbetar.

Möter industrins behov

Kurserna riktar sig till yrkesverksamma som vill kompetensutveckla sig inom AI och de är anpassade för att man ska kunna läsa på distans, vid sidan av sitt ordinarie arbete.

– Industrin skriker just nu efter kompetens inom AI och eftersom teknikutvecklingen går så snabbt måste man hela tiden uppdatera sina kunskaper för att hänga med, säger Johan Axelsson som är koordinator för uppdragsutbildningen inom AI vid Örebro universitet.

Jan Smith, professor på Chalmers

Jan Smith, professor i datavetenskap vid Chalmers Tekniska högskola, är koordinator för AI Competence for Sweden som samlar sju av landets främsta lärosäten inom forskningsområdet AI.

Här kan du läsa mer om AI Competence for Sweden.

Text och foto: Anna Lorentzon