Forskning om ny behandling av hjärt- och kärlsjukdomar

Geena Paramel

Geena Paramel har fått två miljoner av KK-stiftelsen till sin forskning om nya behandlingar.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. Geena Paramel, forskare i biomedicin vid Örebro universitet, har fått två miljoner kronor av KK-stiftelsen för att studera effekten av nya möjligheter till behandling.

IL-1 är en grupp cytokiner som stimulerar inflammation. IL-1beta är ett cytokin i IL-1 familjen som bland annat bildas av den s k NLRP3 inflammasomen.

I Cantos-studien blockerade forskarna IL-1beta, ett cytokin med en antikropp.

Den nya studien är inriktad på att ser hur de nya behandlingarna kan minska nivåerna av IL-1, men även bildningen av blodproppar och fibros i blodkärlsceller.

Fler än 17 miljoner dör varje år av hjärt- och kärlsjukdomar. Den vanligaste bakomliggande orsaken är åderförfettning. Länge trodde man att enbart ansamlingen av fetter i blodkärlen förklarade åderförfettning. Men senare forskning har visat att inflammation har en central betydelse för utveckling av åderförfettning, och därmed hjärtinfarkt och stroke. Tidigare studier har visat att det finns förhöjda nivåer av molekylen IL-1 vid åderförfettning.

– Målet är att förstå hur nya läkemedel kan påverka inflammation, fibros och blodproppar, alltså bakomliggande orsaker till hjärt- och kärlsjukdomar. Förhoppningen är att dessa nya behandlingar ska kunna användas i framtiden, säger Geena Paramel, knuten till Cardiovascular Research Centre ,CVRC, vid Örebro Universitet.

En stor global studie, den så kallade Cantos-studien, visade att om man gav en viss antikropp mot IL-1 till patienter som haft hjärtinfarkten ledde det till att många inte fick ytterligare infarkter.

– Antikroppsbehandling är ofta en dyr behandlingsmetod och därför finns ett behov av andra typer av behandlingar, säger Geena Paramel.

Hennes studie handlar bland annat om att med nya behandlingsmetoder undersöka om det går att minska nivåerna av IL-1 i blodkärlsceller. Geena Paramel ska också undersöka hur dessa nya behandlingsmetoder förhindrar bildandet av blodproppar och fibros i kärlen.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Örebro Universitet och företagen Aptahem AB och AnaMar AB. I konsortiet ingår även forskare från Karolinska Institutet och Dalhousie University i Kanada.

Text: Maria Elisson
Foto: Victor Angulo González