Örebro universitet i rekordstort EU-projekt för att hitta behandlingar för sju utbredda sjukdomar

Jonas Halfvarson i ett labb

Jonas Halfvarson, Örebro universitet, är en av forskarna i ett stort EU-projekt med målet att förbättra behandlingarna av sju sjukdomar.

Forskare från 15 länder i Europa ska tillsammans kartlägga orsakerna till sju utbredda sjukdomar. Örebro universitet deltar i den rekordstora satsningen som finansieras av EU.
– Målet är att hitta behandlingar som är anpassade till den enskilda patienten, säger Jonas Halfvarson, professor i mag-tarmsjukdomar.

Forskarna ska leta efter orsaker till sjukdomarna i cellens molekyler.

– Den kunskapen skulle innebära att patienterna redan från början kan få en behandling som är anpassad efter just deras förutsättningar. Idag finns många olika behandlingar, men vi vet inte från början vilken som har bäst effekt på den enskilde patienten, säger Jonas Halfvarson som  är knuten till forskningsmiljön NGBI vid Örebro universitet.

Jonas Halfvarsons forskningsområde är inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, som innefattar Crohns sjukdom och ulcerös kolit. IBD kan få stora konsekvenser för den drabbade, som livslång medicinering, sjukskrivningar och operationer. Enbart i Sverige är över 60 000 drabbade. Sjukdomen blir också allt vanligare, framför allt hos unga och äldre.

De andra sjukdomarna som omfattas av projektet är multipel skleros, astma, KOL och de reumatiska sjukdomarna SLE och reumatoid artrit (ledgångsreumatism). Alla orsakas av kroppens eget immunsystem, inflammationer eller allergier.

– Min förhoppning är att vi utifrån projektet skall få en ökad förståelse för nya mediciner som kanske inte passar alla patienter med IBD, men som vissa undergrupper av patienter kan ha nytta av, säger Jonas Halfvarson.

Skillnader men också lika

Kroppen påverkas olika av sjukdomarna, men nyligen gjorda studier visar att det trots dessa skillnader finns likheter på molekylär nivå.  

– Den likheten kan innebära att det också finns likheter i hur sjukdomarna utvecklas och hur de ska behandlas, säger Jonas Halfvarson.

Det sjuåriga projektet 3TR har fått 80 miljoner euro, motsvarande över 900 miljoner svenska kronor, och samlar akademiska forskare och företag från 15 EU-länder. Det är det största projektet hittills i Innovative Medicine Initiative, en EU:s satsning för att patienter snabbare ska kunna behandlas med nya mediciner.

I projektet får forskarna möjlighet att använda en mängd data som aldrig tidigare funnits tillgänglig, bland annat uppgifter och prover från 50 000 patienter.

– Projektet utgör en naturlig vidareutveckling av vår forskning. Genom 3TR kommer vi tillsammans med samarbetspartners kunna skala upp arbetet som specifikt syftar till att identifiera markörer som är kopplade till medicinsk behandling av IBD,  säger Jonas Halfvarson.

Text: Maria Elisson
Foto: Kicki Nilsson /Icon Photography

Innovative Medicine Initiative, IMI, samlar nyckelpersoner från universitet, företag, patientorganisationer och myndigheter och leds av EU-kommissionen och den europeiska  branschorganisationen för läkemedelsföretag, EFPIA.

IMI är det största samlade satsningen i Europa för att snabba på utvecklingen av nya mediciner inom utvalda områden.

Projektet 3TR inom IMI är det hittills mest omfattande och forskarna och företagen  i det 15 deltagande länderna ska för första gången studera sjukdomarna både var för sig och tillsammans.