This page in English

Jonas Halfvarson

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: am9uYXMuaGFsZnZhcnNvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 0738 082361

Rum: X2212

Jonas Halfvarson

Om Jonas Halfvarson

Jonas Halfvarson är en ledande expert inom området inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Han är professor i gastroenterologi vid Örebro universitet och överläkare i gastroenterologi vid Universitetssjukhuset i Örebro. Hans arbete har bidragit till framsteg inom såväl forskning som klinisk praktik.

Forskning

Jonas Halfvarson har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar och hans forskning har haft en betydande inverkan på IBD-vården. Han undersöker biomarkörer vid IBD ur både kliniska och mekaniska perspektiv - hur de kan användas i sjukvården och hur de fungerar på en biologisk nivå det vill säga hur de är kopplade till sjukdomens uppkomst och utveckling.

Tillsammans med sin forskargrupp analyserar han proteomik, metabolomik, transkriptomik, genetiska data och mikrobiomdata från noggrant utvalda grupper och integrerar dessa data med klinisk information. Syftet är att förstå vad som orsakar och utvecklar sjukdomen – och hur vi kan behandla den.

Resultaten valideras i oberoende kohorter, grupper, och potentialen hos identifierade biosignaturer testas i kliniska prövningar.

Jonas Halfvarsons forskning finansieras av Horizon 2020, IMI2, Stiftelsen för strategisk forskning, Nordforsk, Vinnova och Vetenskapsrådet.

Bakgrund

Jonas Halfvarson tog sin läkarexamen vid Uppsala universitet och genomförde sin specialistutbildning i gastroenterologi vid Universitetssjukhuset i Örebro. Han disputerade 2005 med doktorsavhandlingen Inflammatory Bowel Disease in Twins; Studies of Genetics and Environmental Factors under handledning av professorerna Gunnar Järnerot och Curt Tysk. En del av hans doktorandstudier genomfördes vid University of Oxford med professor Derek Jewell som handledare.

Vid 35 års ålder blev han chef för gastroenterologiavdelningen vid Universitetssjukhuset i Örebro och fick ta emot pris för sitt förbättringsarbete från Sveriges kommuner och landsting.

Han blev professor i gastroenterologi 2019 och leder för närvarande forskargruppen för IBD och translationell gastroenterologi.

Undervisning

Jonas Halfvarson har arbetat med att bygga upp läkarutbildningen vid Örebro universitet och undervisar studenter inom IBD och translationell forskning.

Han har även arbetat med att bygga upp en nationell forskarskola och postdoktoralt program inom IBD. 

Samarbeten och uppdrag

Han är vetenskaplig ledare för det svenska kvalitetsregistret för IBD, SWIBREG, och han leder arbetsgruppen gör genetik och patofysiologi vid Svenska organisationen för studier av inflammatoriska tarmsjukdomar, SOIBD.

Han sitter i styrgrupperna för International IBD Genetic Consortium, IIBDGC, Genomic Medicine Sweden - Complex Diseases, och tjänstgör som vetenskaplig rådgivare för Biobank Sverige.

Han ledde arbetet med att etablera ett nationellt program för vuxna med IBD i Sverige och utveckla en väg in i sjukvården för patienter med IBD på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting mellan 2019 och 2023.

Han satt i styrelsen för International Organization for the Study of Inflammatory Bowel Disease, IOIBD, mellan 2017 och 2023.

Jonas Halfvarson utsågs till Rising Star in Gastroenterology i Europa under United European Gastroenterology Week, UEGW, 2011.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript