This page in English

Örebro universitets AI-satsning fortsätter – så ska Smarter 2.0 lyfta industrin

Amy Loutfi.

Amy Loutfi, professor vid Örebro universitet och ansvarig för Smarter, påpekar vikten av att agera snabbt när det gäller kompetensutveckling inom AI för näringslivet. "Vi kan inte bara utbilda yngre människor och vänta tills de kommer in i arbetslivet", säger hon.

KK-stiftelsen fortsätter att stötta Örebro universitets satsning på AI-utbildningar för yrkesverksamma, under namnet Smarter. Målet för det nya fyraåriga projektet, som har en budget på 22 miljoner kronor, är att Smarter ska införlivas som en ordinarie del av lärosätets kursutbud.
– AI är en väldigt transformativ teknologi och vi vet att vi måste agera snabbt när det gäller att öka kunskapen om AI för näringslivet, säger Amy Loutfi, som ansvarar för Smarter.

De flesta tekniska experter är överens om att artificiell intelligens, AI, kommer att revolutionera både industrin och samhället i framtiden. På många håll har utvecklingen redan börjat och inom industrin är man därför övertygad om att kompetensutveckling av anställda är livsviktigt för att kunna hänga med.

Vid Örebro universitet finns den internationellt erkända forskningsmiljön AASS (Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem) där ett 50-tal AI-forskare arbetar. Här finns alltså just den kompetens som industrin behöver. Av den anledningen började lärosätet att utveckla och ge kurser inom AI för yrkesverksamma under 2017. Satsningen kallades för Smarter och gick ut på att yrkesverksamma kunde kombinera sitt arbete med studierna och även ta med sig riktiga case från sina verksamheter in i utbildningarna.

Har lockat deltagare från både tung industri och mjukvarubranschen

Kurserna har lockat många deltagare från vitt skilda branscher, alltifrån tung industri till mjukvaruföretag. Valentina Rudenok, projektkoordinator inom HR tech på Spotify, är en av dem som gått en Smarterkurs.

– Jag gick kursen Introduktion till AI. Jag har haft nytta av kursen i min vardag, vi har mycket kontakt med AI-leverantörer och det är kul att kunna förstå logiken bakom och vara ”on top of things” när det gäller AI. Jag skulle definitivt rekommendera kursen till andra, säger hon.

Pilotprojektet, som har stöttats av KK-stiftelsen, blev framgångsrikt och Örebro universitet har i dag ett av landets största utbud av AI-kurser för yrkesverksamma. Lärosätet har också byggt upp ett nära partnerskap med stora industriaktörer som ABB, Ericsson, Epiroc och Saab när det gäller att utveckla innehållet i utbildningarna.

Nu meddelar KK-stiftelsen att man fortsätter att stötta nästa steg i utvecklingen, Smarter 2.0. Det nya projektet har en budget på 22 miljoner kronor, varav KK-stiftelsen står för 13,5 miljoner, och ska pågå under fyra år. Därefter är målet att Smarter ska vara en ordinarie del av Örebro universitets kursutbud.

Nya projektet har en budget på 22 miljoner kronor

– Jag blev väldigt glad när jag fick beskedet, för jag insåg att det här ger oss en chans att fortsätta satsningen på utbildning för yrkesverksamma som vi har byggt upp de senaste åren, säger Amy Loutfi, professor vid Örebro universitet, chef för AASS och ansvarig för Smarter.

Hon fortsätter:

– Det här är viktigt av flera anledningar. AI är en väldigt transformativ teknologi och vi vet att vi måste agera snabbt när det gäller att öka kunskapen om AI för näringslivet. Vi kan inte bara utbilda yngre människor och vänta tills de kommer in i arbetslivet, vi måste även utbilda de som är yrkesverksamma i dag. En annan anledning att Smarter är viktigt är att det låter oss som universitet att förändra våra utbildningar, så att det som vi gör inom Smarter också spiller över till andra program.

Göran Backlund

Göran Backlund, affärsutvecklare på Saab Dynamics, är glad över KK-stiftelsens beslut att fortsätta stötta Smarter. "Det är mycket välkommet", säger han.

Göran Backlund, som är affärsutvecklare på Saab Dynamics, blev också glad när han nåddes av beskedet från KK-stiftelsen.

– För Saab var förra omgångens Smarterkurser väldigt lyckade, vi hade många deltagare från olika delar av koncernen. Det är mycket välkommet med en fortsättning av satsningen och det är enligt vår mening ett mycket effektivt bidrag från innovationssystemet i Sverige att bygga kunskap i industrin inom ett så oerhört centralt område.

Smarter gör att akademi och industri kan mötas

En annan viktig aspekt av Smarter är att satsningen har skapat en plattform där akademi och industri kan mötas, menar Amy Loutfi.

– Interaktionen som sker mellan industrin, våra forskare, lärare och studenter är inte bara viktig för att vår forskning ska nå ut, utan den är också ett bra forum för våra forskare att lära sig mer om vad som händer utanför akademin och om behovet av AI inom industrin.

En nyhet i Smarter 2.0 är att Högskolan i Skövde och Jönköping University ingår som utbildningspartners och kommer att ge kurser. Detta ger Smarter ett mer komplett utbud, förklarar Amy Loutfi.

– Skövde och Jönköping hade några väldigt bra kompetenser som vi kände att vi saknade. Det handlar främst om människa-dator-interaktion och även nya typer av problem inom AI, som exempelvis ”explainable AI”. Tillsammans kommer vi att vidareutveckla och förfina vår kursmodell inom Smarter.

Ni har arbetat med Smarter sedan 2017. Vad har ni lärt er under resans gång?

– Vi har lärt oss en hel del, som vi vill ta med oss in i det fullskaliga projektet. En sak är hur viktigt det är att vara nära studenterna. Därför vill vi fortsätta med vår lärmodell där vi blandar distanskurser med fysiska träffar på campus. En annan sak som vi har lärt oss är att industrin och de yrkesverksamma är väldigt problemlösningsfokuserade. De vet vilka problem och utmaningar de behöver lösa. Därför låter vi industrin arbeta med sin data och ta med sig sina problem in i klassrummet. Det vill vi också fortsätta med, säger Amy Loutfi.

Text och foto: Jesper Eriksson