Utredning om skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor

Åke Bergman utanför Bilbergska på Örebro universitet

Åke Bergman ska bidra med sina kunskaper om kemikalier - deras förekomst och effekter - för att en skatt ska kunna utformas som minskar människors exponering för farliga kemikalier.

Regeringen har tillsatt en utredning om skatt på kläder och skor – för att minska användningen av kemikalier som är farliga både för miljön och vår hälsa. Åke Bergman, gästprofessor vid Örebro universitet, ingår i gruppen som ska lämna ett förslag senast 1 april 2020.

På temat kemikalier bjöd utrikesminister Margot Wallström och Jytte Guteland, ledamot i EU-parlamentet, i maj in till presskonferens med forskaren Åke Bergman.

Redan 2003 tog Margot Wallström, som då var EU-kommissionär, ett blodprov på ett universitet i Storbritannien. Universitetet fick en lista på 77 kemikalier att söka efter och hittade 28 av dessa i hennes blod – bland annat DDT, som då varit förbjudet en längre tid.

Både Margot Wallström och Jytte Guteland lämnade ett blodprov på presskonferensen med hjälp av en specialistsjuksköterska.

Åke Bergman ska nu tillsammans med Örebroforskaren Anna Kärrman, analysera proverna och se till att nya data tas fram över en rad olika miljöföroreningar som finns i de båda politikernas blod.

– I den nya provtagningen har vi lagt till ett antal ämnen – bland annat 14 olika flourerade ämnen som finns i vårt dricksvatten, säger Åke Bergman.

Se presskonferens och blodprovstagningen på politikerna.

Resultaten från blodproven väntas komma längre fram i sommar.

– Hur resultaten kommer offentliggöras är ännu inte sagt men att det kommer att göras är en självklarhet, säger Åke Bergman.

– Det har blivit ganska tyst om kemikalier och inte minst när det gäller hormonstörande ämnen. Detta trots att vi vet att dessa påverkar människors möjligheter att få barn och kan ligga bakom till exempel diabetes, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar, säger Åke Bergman.

Det är mycket som forskarna ännu inte vet om hur kemikalier påverkar människor och miljö. De vet ännu mindre om hur flera kemikalier påverkar oss tillsammans – den så kallade cocktail-effekten.

– Det är kanske den största utmaningen. Det är svårt att bedöma kemikalier i en klump och här krävs fortsatt forskning. Trots detta går det ändå att agera redan nu för att minska blandningseffekterna av kemikalier, säger Åke Bergman.  

Minska spridning och exponering

Syftet med regeringens utredning är att undersöka om det med hjälp av en skatt går att minska risken för exponering och spridning av kemikalier via kläder och skor.

Utredningen ska analysera hur skatten skulle kunna påverka hela produktkedjan från tillverkare till konsument och hur den kan inkludera även utländska företag för att inte missgynna svenska. Det finns redan en liknande skatt på kemikalier i viss elektronik.

– En giftfri miljö är en mycket viktig utmaning inte bara för Sverige utan även på EU-nivå och en nyckelfråga för framtiden. I den här utredningen hoppas jag kunna bidra med mina kunskaper om kemikalier - deras förekomst och effekter - så en skatt kan utformas som minskar människors exponering för de farliga kemikalierna, säger Åke Bergman.

– Det gäller verkligen att minska exponeringen för att åtminstone i viss mån närma sig de mål som FN satt upp i det som kallas FN:s Strategiska hållbarhetsmål.

Han har arbetat för FN, leder idag ett EU-projekt och är engagerad i det nya ramverket inom EU för forskningen om hållbar mat, hälsa och miljö för åren 2030 till 2040. Han är verksam i forskningsmiljön Människa-Teknik-Miljö vid Örebro universitet.

Läs mer om Åke Bergman: Världsnamn i miljökemi gästprofessor

Text och foto: Linda Harradine