”Vi måste skapa en ekonomi som inte utnyttjar morgondagens resurser”

Andreas Svahn, Region Örebro län, Johan Schürer, rektor, Frans Prenkert, forskningledare för CSB, Lina Moritz, Closer, Jakob Kiefer, ABB och Torborg Chetkovic, Capman.

Andreas Svahn, Region Örebro län, Johan Schnürer, rektor, Frans Prenkert, forskningsledare för CSB, Lina Moritz, Closer, Jakob Kiefer, ABB och Torborg Chetkovic, Capman.

Det är bråttom och vi måste samarbeta. Det höll alla med om när Center for Sustainable Business, ett nytt forskningscentrum, invigdes på Örebro universitet.
– Företag går före och visar vägen. Jag skulle vilja att även politiker tog taktpinnen. Vi lovar att hjälpa till att bidra med den kunskap som behövs, säger professor Frans Prenkert.

– Vi måste skapa en ekonomi som inte utnyttjar morgondagens resurser, säger Frans Prenkert och påpekar att centret invigs samma dag som klimatmötet COP25 i Madrid börjar.

Han är forskningsledare vid Center for Sustainable Business, CSB. Det bygger på en vision om en ekonomi, som stödjer utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Forskarnas definition av hållbarhet handlar inte bara om miljö och ekonomi utan inkluderar även sociala frågor.

– Världen är uppdelad mellan de som har och de som inte har. De som har något att säga till om och de som känner att de inte har det, säger Frans Prenkert.

Unikt med bas i samhällsvetenskap

CSB är det enda forskningscentret i Sverige med en bas i samhällsvetenskap och teknik med fokus på hållbarhet och kompletterar naturvetenskapliga center.

– Det viktigaste vi kan göra som lärosäte är att utbilda och forska och ha hållbarhetsperspektivet i centrum. Vi kan bidra med ny kunskap och ny kompetens men det blir ingenting om inte näringslivet är med, säger rektor Johan Schnürer.

Och under dagen medverkade representanter från näringsliv och offentlig verksamhet. Torborg Chetkovic från riskkapitalbolaget Capman, berättade om utmaningar och möjligheter.

– Finansbranschen har förstått att om vi ska fortsätta tjäna pengar måste vi göra det på ett hållbart sätt. Det finns ingen motsättning men det handlar om att vara modiga.

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande i Örebro, betonade vikten av logistik för vårt län.

– I Örebro är vi duktiga på smarta och hållbara logistiklösningar men vi behöver bli bättre på att kombinera forskning och praktiska lösningar.

Universitetet har visat ledarskap

– Det ni gör här i Örebro är unikt i Sverige. Ni har visat ledarskap, säger Jakob Kiefer, chef för Government relations och public affairs på ABB och tidigare diplomat på Utrikesdepartementet.

Han reste vidare från invigningen i Örebro till klimatmötet i Madrid. Samtidigt samlades flera av deltagarna för att diskutera den nya elvägen mellan Hallsberg och Örebro som är ett exempel som forskarna i centret ska arbeta med.

– Planen är att sätta spaden i marken för den nya elvägen redan 2021 – men det finns många utmaningar, inte bara tekniska sådana, som ska lösas innan bilarna kan börja rulla, säger Frans Prenkert.  

Flera byggstenar på plats

Trots att centret invigdes idag finns flera byggstenar redan på plats – både när det gäller forskning och utbildning.

– Vi har redan en av de första masterutbildningarna i hållbart företagande, som väcker stort intresse och lockar många studenter, säger Frans Prenkert.

– Och vad bra att ni har cirkulär ekonomi som en forskningsinriktning. En cirkulär ekonomi kan bryta beroendet av nya råvaror men det är komplicerat. Bara i Sverige förbrukar vi fyra gånger för mycket idag, säger Jakob Kiefer.

Utöver forskning om cirkulär ekonomi fokuserar centret på företagsetik, hållbar logistik och hållbarhetskonsumtion.

Jakob Kiefer skriver under samverkansavtalet som Frans Prenkert håller i.

Under invigningen skrev Jakob Kiefer under ett samverkansinitiativ. Det undertecknades även av Andreas Svahn, Lina Moritz och Johan Schnürer.


Programmet för invigningen. 

Text och foto:
Linda Harradine