This page in English

Center for Sustainable Business (CSB)

CSB

Om CSB

Center for Sustainable Business | CSB är Örebro universitets center för forskning inom hållbart företagande. CSB:s syfte är att bedriva forskning och utveckling inom områdena cirkulär ekonomi, företagsetik, hållbarhetsredovisning och -kommunikation, samt inom hållbara värdekedjor. CSB:s vision är en hållbar ekonomi som stödjer utvecklingen mot ett fossilfritt hållbart samhälle utan att riskera välfärd, ekonomi, natur och livskvalitet för vare sig nuvarande eller framtida generationer. Visionen är inspirerad av FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Vi definierar hållbar utveckling i enlighet med Bruntland-rapporten (1987) som utveckling som möter dagens behov utan att äventyra möjligheterna för framtida generationer att uppfylla sina behov av välfärd, ekonomisk trygghet, frisk natur med ekologisk balans och livskvalitet. Vi antar ett förhållningssätt till hållbarhet där hållbarhet kan ses ur tre olika men kompletterande interagerande perspektiv: det sociala, ekonomiska och ekologiska.

CSB är uppbyggt runt fyra forskningsnoder som bygger på våra forskningsområden. I CSB Circular Economy forskar vi bland annat på cirkulära resursflöden och affärsmodeller, i CSB Business Ethics på företagsetik och etiska koder, i CSB Transparency på hållbarhetskommunikation, efterlevnad och hållbarhetskommunikation och i CSB Value Chain på hållbar logistik och hållbara försörjningskedjor. För mer detaljerad information om innehållet i respektive nod, se nodens egna hemsida.

I CSB samarbetar tvärvetenskapliga team av forskare med ledare från näringslivet för att öka kunskapen om hållbara lösningar för företag, affärsliv och ekonomi för att uppnå minskad miljöpåverkan, förbättrade arbetsförhållanden och livskvalitet. Center for Sustainable Business  leds av professor Frans Prenkert som är vetenskapligt ansvarige forskare. 

Invigning av CSB - 2 December i Aula Nova

Novahuset_AulaNova

Markera 2 december i kalendern. Då är ni välkomna till Örebro universitet och Aula Nova för att inviga Center for Sustainable Business. Vi kommer diskutera hållbarhetsfrågornas roll i näringslivet och akademin. Under dagen får ni höra framstående talare och paneler med studenter, forskare och hållbarhetschefer. 

Program

Anmäl dig här!

Artikel i Organisation & Samhälle: En cirkulär ekonomi – företags­ekonomiskt tänkande bortom den linjära värdekedjan

Öppnar cirkulär ekonomi möjligheter för förnyat hållbarhetstänkande och produktivitet inom planetens gränser?

Du kan läsa hela artikeln "En cirkulär ekonomi – företags­ekonomiskt tänkande bortom den linjära värdekedjan" av Sabina Du Rietz i Organisation & Samhälle här. 

Krönika i Aktuell Hållbarhet: Dags att skapa en ny profession för hållbarhet

När hållbarhetsfrågorna sprids över många olika yrkesroller behöver hållbarhetscheferna få en tydlig profession, skriver Tommy Borglund i Aktuell Hållbarhet i oktober 2019. 

Läs hela artikeln här

Artikel om utvecklingen av hållbarhetsprofilen inom masterprogrammet i företagsekonomi

Se en nyligen publicerad forskningsartikel om arbetet med att utveckla vår nya masterprofil i Hållbart Företagande. Den visar hur viktigt det är att samarbeta med näringslivet när nya utbildningsprogram utvecklas. Det både ökar legitimiteten hos viktiga intressenter i samhället och gör det mer attraktivt för studenter att söka.

Du kan läsa artikeln gratis fram till 31 oktober på denna länk.

Almedalen: Framtidens hållbarhetschef - vem är det?

Framtidens hållbarhetskompetens diskuterades i Almedalen den 1 juli med hållbarhetscheferna i Telia, Spendrups & Telenor, Sustainergies grundare samt forskare vid Örebro Universitets Center for Sustainable Business.

Se videoupptagning av seminariet här (facebook). 

Tommy Borglund en av de hållbarhetsmäktigaste i Sverige 2019

Tommy Borglund är med på Aktuell Hållbarhets lista över de hållbarhetsmäktigaste i Sverige 2019 på plats 59!

- Jag tycker det är jätteroligt och inte minst motiveringen att AH uppmärksammar att han är en brygga mellan akademi och näringsliv är särskilt glädjande, säger Professor Frans Prenkert, ledare för CSB. 

- I arbetet med mastern i hållbart företagande har företagsarbetena varit centrala för att skapa legitimitet åt vårt arbete och denna utmärkelse visar att Tommy och hela CSB har lyckats med att på mycket kort tid placera sig på en framträdande plats i hållbarhetssverige. Det är något av en bedrift med tanke på de knappa resurser vi arbetar med och var vi startade ifrån vilket gör utmärkelsen extra inspirerande för det fortsätta arbetet. 

Hela listan finns på https://www.aktuellhallbarhet.se/hela-listan-de-101-maktigaste-i-hallbarhetssverige-ar-2019/

Tommy Borglund nr 59.jpg