This page in English

Arbete i hemmet för att minska spridning av coronavirus

Den centrala krisledningsgruppen, som leds av rektor, har beslutat att rekommendera anställda, som kan och där det fungerar utifrån verksamhetens behov, att arbeta hemma. Beslutet för varje enskild person att arbeta hemma ska tas i samråd med närmsta chef.

Vi har kommit till ett läge där vi behöver hjälpas åt för att minimera kontaktytor och ta vårt samhällsansvar för att bromsa spridningen av coronavirus. Universitetet har fått det första bekräftade sjukdomsfallet.

I fortsättningen kommer vi dock inte att få fall bekräftade eftersom sjukvården slutar ta prover på människor som inte är allvarligt sjuka. Var och en måste därför ta sitt ansvar och stanna hemma om man har symtom.

Universitetet rekommenderar att anställda, som har möjlighet att arbeta hemma, ska göra det. Beslutet ska tas i samråd med chef. Medarbetare och chefer kommer överens om praktiska lösningar i förhållande till verksamhetens behov.

Rekommendationen gäller även om man är helt symtomfri. Den gäller från och med idag (2020-03-13) och tills vidare. Samtidigt kommer det att göras åtgärder för att underlätta för studenter att vara hemma och för att få undervisning och skriva tentamen i mindre grupper, alternativt hemma, om det är möjligt. Vad som gäller för varje specifik kurs får studenterna information om via Blackboard där eventuella förändringar i scheman eller examinationer kommer att publiceras.

Även studentkåren har vidtagit åtgärder och följer samma rekommendationer som universitetet.

/Centrala krisledningsgruppen

Information till anställda som ska arbeta hemma (på intranätet för anställda)

Information om examinationer för dig som är lärare (på intranätet för anställda)

Information om att undervisa online

Information om Örebro universitet och coronaviruset

Har du som lärare frågor kontakta:
This is an email address

För frågor kring Örebro universitet och coronaviruset finns nu en särskild mejladress: This is an email address