Digital alumnvecka inspirerade lärare

En kvinna sitter vid en laptop med en bok bredvid sig.

Alumnveckan hölls i år helt digitalt. Foto: Pixabay

Konflikthantering och hållbart arbetsklimat var några av de teman som lyftes under Alumnveckan 2020. Med inställningen att nöjda alumner är nöjda ambassadörer tog sig Framtidens lärarutbildning an utmaningen att arrangera en digital alumnvecka, även i dessa tider med allt vad det innebär.

För ett lärosäte är det viktigt att bibehålla en relation till de som tagit examen ur flera perspektiv. Dels är alumner de bästa ambassadörerna för en utbildning, dels kan de återvända och fortsätta sina studier i form av forskning eller fördjupning. Släpper man taget så tenderar man som alumn att tappa relationen och känslan för det egna lärosätet.

– Om vi på ett enkelt sätt kan fortsätta att erbjuda nya kunskaper och insikter så är det en vinst både för oss som lärosäte, men också för den enskilda lärare då hen troligtvis blir lite bättre på sitt yrkesutövande. Och det i sin tur är bra för skolan och för samhället i stort. Man blir liksom aldrig färdig som lärare, det är ett pågående arbete, säger Anna Johnsson, projektledare för Lärarstudent 2.0.

Detta försöker nu Framtidens lärarutbildning att hjälpa till med genom Alumnveckan 2020. Programmet för veckan var uppdelat mellan veckodagarna där olika teman togs upp. De teman som valts ut var planering, konflikthantering, hållbart arbetsklimat och professionella relationer. Dessa teman är vad avgångsstudenter från intervjuer i våras sa att det var intresserade av.

– Alla dessa är ämnen som kan vara svåra att lära sig på egen hand och att få insikter och möjlighet till reflektion är väldigt givande. Som besökare på dessa sidor får man ta del av intervjuer, lästips i form av böcker och artiklar men även föreläsningar och seminarier.

– Vi har jobbat intensivt med detta, framförallt för att belysa olika aspekter av samma utmaning. Vi har till exempel gjort intervjuer med lärare i olika faser. Varje dag finns det intervjuer med en nyutexaminerad lärare, en ämneslärare, en grundlärare samt en förskolelärare. Någon av dagarna har vi även en intervju med en rektor, fortsätter Anna Johnsson.

Unik i sitt slag

Även om Anna Johnsson är projektledare är hon noga med att lyfta fram att detta är ett välsmort lagarbete. Förutom Anna har tre andra personer tagit fram material till alumnveckan, som dessutom är det första i sitt slag och därmed unik när det kommer till alumnverksamhet.

– Vi har tre projektassistenter i Framtidens lärarutbildning, Ida-Lie Heljeberg, Elisabeth (Betty) Johansson och Frida Dahlin och de har alla bidragit till arbetet. Vi har haft ansvar för en dag var, vilket även syns på respektive sida där det ligger en “påa” från varje person som har ansvar just den dagen. Det är oerhört värdefullt och lyxigt att dessa tre även är nyexaminerade och alumner från just lärarutbildningen, säger Anna Johnsson.

I skrivandets stund pågår utvärdering av veckan. Det har kommit in en del kommentarer på materialet och man har fått frågor från externa parter som vill använda detta material som fortbildning på skolorna. Det har även dykt upp frågor kring att faktiskt använda materialet som utbildningsmaterial i ordinarie kurser i lärarutbildningen.

– Det är så klart jättekul att få den typen av feedback. Det blir ett tydligt kvitto på att vi gjort ett bra jobb i planering och upplägg. Det som många uppskattar är de reflektionsfrågor som man får med sig för att kunna lyfta detta med det egna arbetslaget på skolan, säger Anna Johnsson.

– Om man ska se det ur ett mer långsiktigt perspektiv, så skulle detta kunna bli en cirkulär process. Örebro universitet ger en alumnvecka som inspirerar lärare och skolhuvudmän, som i sin tur kan berika befintliga VFU-studenter och nyexaminerade. Det finns ett tydligt tänk kring hållbar utveckling där lärare lär av studenter och studenter lär av lärare. Det blir ett äkta erfarenhetsutbyte och en fantastisk möjlighet för samverkan, avslutar Anna Johnsson.

Text: Anna-Karin Jungander