This page in English

Framtidens lärarutbildning

Två barn står och kikar ut över vattnet.

Framtidens lärarutbildning!

Framtidens lärarutbildning ska utveckla en lärarutbildning av hög kvalitet som svarar mot både nuvarande och framtida behov.

Sommaräng med gula blommor och blå himmel

Mål A

Integration mellan teori och praktik

Sommaräng med gula blommor och blå himmel och gröna träd

Mål B

Innovativt utbildningsinnehåll

Sommaräng med gula blommor och blå himmel och en väg som leder framåt

Mål C

Sammanhållen utbildning

Sommaräng med gula blommor och blå himmel

Mål D

Stark vetenskaplig grund

Nyheter om lärarutbildningen