This page in English

Framtidens lärarutbildning

Barn som ler och håller om varandra

Framtidens lärarutbildning!

Framtidens lärarutbildning var en strategisk satsning som avslutades i mars 2022. Projektets syfte var att utveckla en lärarutbildning av hög kvalitet som svarar mot både nuvarande och framtida behov.
Läs mer om projektet här!

Elev och lärare tittar i mikroskop

Integration mellan teori och praktik

Mål A i projektet syftar till att öka integrationen mellan teori och praktik. Läs mer!

Flicka som tittar in i kameran

Innovativt utbildningsinnehåll

Mål B i projektet syftar till att skapa ett innovativt utbildningsinnehåll. Läs mer!

Studenter som samarbetar

Sammanhållen utbildning

Mål C i projektet syftar till att skapa en väl sammanhållen utbildning. Läs mer!

Barn som har dragkamp

Stark vetenskaplig grund

Mål D, lärarutbildningen ska stå på en stark vetenskaplig grund. Läs mer!

Nyheter om lärarutbildningen