”Forskare som gör allt för elever med behov av stöd"

Julie Allan, gästprofessor

Som gästprofessor siktar Julie Allan på att forskningen i specialpedagogik ska samarbeta mer fler ämnen, till exempel medicin.

Hennes mål är att forskningen vid Örebro universitet direkt ska påverka den svenska skolan.
– Nu blir jag del av en fantastisk grupp som strävar efter att göra det mesta för att inkludera barn med särskilda behov, säger Julie Allan, gästprofessor knuten till specialpedagogik.

Julie Allan är professor vid Birmingham University med inriktning  på  ”equity and inclusion”  – rättvisa och inkludering – och ska under två år arbeta tillsammans med den nya forskargruppen Specialpedagogik, utbildning och lärande som leds av biträdande lektor Anette Bagger.

De båda har forskarkontakt med varandra sedan många år och forskargruppen har det senaste 1,5 året haft ett utbyte med Julie Allan, som öppnade den årliga inkluderingskonferensen hösten 2019 med en föreläsning. Föreläsningen finns på video här nedan.

Julie Allan föreläsning Örebro universitet 2019

 

– Julie har redan bidragit på ett fantastiskt sätt genom att delta i gruppens seminarier, det årliga universitetsgemensamma specialpedagogiska Vårsymposiet och genom att coacha enskilda forskare och den nya forskargruppen, säger Anette Bagger. 

Målet är nya samarbeten

– När jag fick inbjudan till Örebro tackade jag ja direkt. Forskningen här har kommit långt och är inriktad på att ta bort hinder för inkludering – för att komma till direkt nytta i skolan, säger Julie Allan som ser att hon själv bland annat kan bidra med sina internationella kontakter.

Ett konkret mål för henne under tiden i Örebro är att få till nya samarbeten:

– I Birmingham verkar jag för samarbete med forskare inom andra ämnen, som till exempel medicin, psykologi och alla som arbetar med barn med särskilda behov. Jag hoppas kunna göra samma sak i Örebro. Men också att arbeta tillsammans med lärarutbildare här, säger hon.

Med sina två år i Örebro fortsätter hon sin ”love affair” med Sverige som tog fart under en period som gästprofessor vid Högskolan i Borås. Där deltog hon som forskare i ett uppmärksammat projekt i Essunga kommun där skolresultaten på tre år gick från en bottenplacering till toppen på Sverigelistan.

"Problemen finns hos vuxna"

– Skolan tog bort alla specialklasser och lärarna fick extra utbildning. Även barn med autism förbättrade sina resultat. Jag intervjuade andra barn som gillade att vara nära barn med särskilda behov  - och att kunna hjälpa dem. Detta utan deras egna prestationer påverkades.

– Barn har en stark känsla för social rättvisa. Problem finns hos de vuxna, säger Julie Allan.

Forskningen i specialpedagogik internationellt har numera mycket samma inriktning: att ta bort hinder för att inkludera barn med särskilda behov.

– Forskarna har ett stort ansvar att ständigt påminna samhället, lärare och beslutsfattare om våra skyldigheter mot dessa barn. Vi vill hjälpa lärare att inse att det är fantastiskt att kunna undervisa på ett sätt som vänder sig till alla elever.

Vad siktar du på att uppnå under dina två år som gästprofessor?

– Att Örebro universitet ska har en ledande roll internationellt och att forskningsresultaten direkt påverkar den svenska skolan, säger Julie Allan.

Text: Maria Elisson
Foto: Privat