This page in English

Anette Bagger

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303746

Rum: F3232

Anette Bagger

Om Anette Bagger

Anette Bagger är anställd som biträdande lektor vid Örebro Universitet. Anette har en bakgrund som grundskollärare i Ma/NO och specialpedagog och har även arbetat som synrådgivare hos Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). Bagger har arbetat med praktiknära verksamhetsutveckling och frågor som rört kvalitet och likvärdighet för alla elever. För att jobba med och påvekra denna typ av frågor, behöver både individ, organosation och samhälle tas i beaktande utifrån olika perspektiv och kunskapsområden. 

Baggers forskar om specialpedagogik, matematikdidaktik, bedömning och kombinationer av dessa. Det innebär att hon ägnat sig åt och studerat elever i behov av stöd och vad som är specifikt för dessa i skolans styrning och undervisning. Aspekter av flerspråkighet och språklighet generellt i bedömningspraktiker är också ett intresseområde. Anette har haft och har projekt inom både grundsärskolan och grundskolan, men framförallt rörande de yngre skolåren. Planeringen, genomförandet och följderna av olika bedömningspraktiker är det område som oftast är  involverade, och då framförallt utifrån sociopolitiska, relationella och sociala aspekter.

Anette har en filosofie doktorsexamen i pedagogiskt arbete med inriktning matematikdidaktik, har peer-reviewat forskningsartiklar för NOMAD och för RME (Research In Mathematics Education) samt deltar som gästredaktör för ett kommande temanummer i NOMAD som rör matematiksvårigheter.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Bagger, A. & Öhman, A. (2021). Hållbar inkludering: En väg till ett hållbart samhälle?. Utbildning och Demokrati, 30 (1), 3-7.
Vogt, M. , Andersen, K. , Bagger, A. , Macchia, V. & Bierschwale, C. (2021). Inklusionssensible Bildungsmaterialien als „Must have“: Hilfen bei der Bewertung von Vorhandenem und eigenen Erstellung von Neuem. Grundschule aktuell, 155, 18-21.
Bagger, A. & Lillvist, A. (2021). Mediala diskurser om inkludering: En berättelse om (gem)ensamhet. Utbildning och Demokrati, 30 (1), 45-74.
Bagger, A. , Roos, H. & Engvall, M. (2020). Directions of intentionalities in special needs education in mathematics. Educational Studies in Mathematics (104), 41-63.
Bagger, A. , Holgersson, I. , Reikerås, E. & Bergqvist, E. (2020). Editoral on Special needs education in mathematics. Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], 25 (3-4), 1-5.
Roos, H. , Lindfors, M. & Bagger, A. (2020). Educational settings in relation to special educational needs in mathematics. Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], 25 (3-4), 95-113.
Bierschwale, C. , Vogt, M. , Andersen, K. N. , Bagger, A. & Macchia, V. (2020). Qualitätskriterien von inklusiven Bildungsmedien im Fach Mathematik: Theoretische und empirische Rahmenbedingungen. k:ON - Kölner Online Journal für Lehrer*innenbildung, 2 (2), 1-25.
Bagger, A. , Björklund Boistrup, L. & Norén, E. (2018). The governing of three researchers' technologies of the self. The Montana Mathematics Enthusiast, 15 (1-2), 278-302.
Silfver, E. , Sjöberg, G. & Bagger, A. (2016). An 'appropriate' test taker: the everyday classroom during the national testing period in school year three in Sweden. Ethnography and Education, 11 (3), 237-252.
Bagger, A. (2016). Pressure at stake: Swedish third graders' talk about national tests in mathematics. Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], 21 (1), 47-69.
Bagger, A. (2016). Student Equity vs Test Equality?: support during third graders' national tests in mathematics in Sweden. Cursiv [publisher: Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, DK] (18), 123-139.
Nyroos, M. , Korhonen, J. , Peng, A. , Linnanmäki, K. , Svens-Liavåg, C. , Bagger, A. & Sjöberg, G. (2015). Cultural and Gender Differences in Experiences and Expression of Test Anxiety Among Chinese, Finnish, and Swedish Grade 3 Pupils. International Journal of School & Educational Psychology, 3 (1), 37-48.
Bagger, A. (2015). De nationella proven som en arena för likvärdighetsfrågor. Specialpedagogisk tidskrift (3), 4-6.
Sjöberg, G. , Silfver, E. & Bagger, A. (2015). Disciplined by tests. Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], 20 (1), 55-75.
Silfver, E. , Sjöberg, G. & Bagger, A. (2013). Changing Our Methods and Disrupting the Power Dynamics: National Tests in Third-Grade Classrooms. International Journal of Qualitative Methods, 12, 39-51.
Nyroos, M. , Bagger, A. , Silfver, E. & Sjöberg, G. (2012). Exploring the presence of test anxiety and its relation to mathematical achievement in a sample of grade 3. Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, 151-160.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Bagger, A. (2015). Prövningen av en skola för alla: nationella provet i matematik i det tredje skolåret. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Umeå: Umeå Universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Bagger, A. (2021). Specialpedagogisk kunskapsbedömning. I: Åsa Hirsh; Christian Lundahl, Hållbar bedömning: Bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete (ss. 250-268). Stockholm: Natur och kultur.
Bagger, A. & Roos, H. (2020). The Shared Duty of Special Educational Support in Mathematics: Borders and Spaces in Degree Ordinances for Pre-service Teachers. I: Limin Jao; Nenad Radakovic, Borders in Mathematics Pre-Service Teacher Education (ss. 141-161). . Springer.
Bagger, A. (2017). Quality and equity in the era of national testing: the case of Sweden. I: Julie Allan, Alfredo J. Artiles, World yearbook of education 2017: assessment inequalities (ss. 68-88). London: Routledge.
Bagger, A. & Nyroos, M. (2013). Performance, anxiety and the mathematical self image. I: Anne Berit Fuglestad, Special needs education in mathematics: new trends, problems and possibilities (ss. 86-91). Kristiansand: Portal forlag.

Konferensbidrag

Helena, R. & Bagger, A. (2021). Developing mathematics education promoting equity and inclusion: Is it possible?. I: David Kollosche, Exploring new ways to connect Proceedings of the Eleventh International Mathematics Education and Society Conference. Volumes 1-3. Konferensbidrag vid 11th International Mathematics Education and Society Conference, Klagenfurt, Austria, September 24-29, 2021 (ss. 223-226). Hamburg, Germany: MES.
Öhman, A. & Bagger, A. (2021). Feedback from the point of view of students with special educational needs. Konferensbidrag vid Feedback Literacy: From Education to Professional Practice, University of Surrey, Guildford UK (Online symposium), January 12-13, 2021.
Bagger, A. & Raddock, E. (2019). Access and participation in assessment. Konferensbidrag vid Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete. Tema: Pedagogiskt arbete i en global tid, Umeå, Sweden, August 19-20, 2019.
Bagger, A. , Norén, E. , Boistrup, L. & Lundahl, C. (2019). Digitalized national tests in mathematics: a way of increasing and securing equity?. I: Jayasree Subramanian, Proceedings of the TenthInternational Mathematics Educationand Society Conference. Konferensbidrag vid The tenth International Mathematics Education and Society conference (MES10), Hyderabad, India, Jan 28th-Feb 2nd, 2019. Hyderabad, India: International Mathematics Education and Society Co.
Bagger, A. & Helena, V. (2019). Early assessment in mathematics, the ethics in a practice close research approach. I: Abstractbok. Konferensbidrag vid Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete. Tema: Pedagogiskt arbete i en global tid. Umeå, 19–20 augusti, 2019.
Straehler-Pohl, H. , Bagger, A. , Black, L. , Chronaki, A. & Kollosche, D. (2019). Introduction to the work of TWG10: Diversity and Mathematics Education: Social, Cultural and Political Challenges. I: Jankvist, U. T., Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Veldhuis, M., Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Konferensbidrag vid 11th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11), Utrecht, the Netherlands, February 6-10, 2019. Utrecht: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME.
Bagger, A. & Bergström, P. (2019). The Liminal Space Between National Tests and ICT for Teaching and Learning: (Dis)Harmony of Teacher Roles. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER 2019), "Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future", Hamburg, Germany, September 3-6, 2019.
Bagger, A. , Vennberg, H. & Lisa, B. B. (2019). The politics of early assessment in mathematics education. I: Jankvist, U. T., Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Veldhuis, M., Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Konferensbidrag vid 11th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11), Utrecht, the Netherlands, February 6-10, 2019 (ss. 1831-1838). Utrecht: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME.
Bagger, A. , Roos, H. & Engvall, M. (2018). Investigating the politics of meaning(s) in Nordic research on special education mathematics​: developing a methodology​. I: J. Häggstroöm, Y. Liljekvist, J. Bergman, Ärlebäck, M. Fahlgren & O. Olande, Perspectives on professional development of mathematics teachers Proceedings of MADIF 11. The eleventh research seminar of the  Swedish Society for Research in  Mathematics Education Karlstad, January 23–24, 2018​. Konferensbidrag vid Madif 11, Karlstad, Sweden,January 23–24, 2018 (ss. 141-150). Göteborg: Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF.
Bagger, A. (2017). "It is only a test": social aspects of displaying knowledge in mathematics for second language learners. I: Dooley, T., & Gueudet, G., Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education . Konferensbidrag vid Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10), Dublin, Ireland, February 1-5, 2017 (ss. 1433-1440). Dublin: Institute of Education, Dublin City University.
Bagger, A. (2017). The discourse regarding the multilingual student in need of support in test-instructions. I: ICT in mathematics education the future and the realities : proceedings of MADIF 10 : the tenth research seminar of the Swedish society for research in mathematics education, Karlstad, January 26-27, 2016. Konferensbidrag vid The tenth research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education (MADIF 10), Karlstad, Sweden, January 26-28, 2016 (ss. 151-. Göteborg: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning (SMDF).
Bagger, A. & Roos, H. (2015). How Research Conceptualises the Student in Need of Special Education in Mathematics. I: O. Helenius, A. Engström, T. Meaney, P. Nilsson, E. Norén, J. Sayers, M. Österholm, Development of Mathematics Teaching Design, Scale, Effects. Proceeding of MADIF 9. The Ninth Swedish Mathematics Education Research Seminar Umeå February 4-5, 2014. Konferensbidrag vid The Ninth Swedish Mathematics Education Research Seminar (MADIF9), Umeå, Sweden, February 4-5, 2014 (ss. 27-36). Linköping: Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF.
Bagger, A. (2015). Pressures and positions of need during the Swedish third-grade National Test in Mathematics. I: Krainer, K. & Vondrová, N., Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Konferensbidrag vid Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 9), Prague, Czech Republic, February 4-8, 2015 (ss. 1558-1563). Prague: Charles University.

Manuskript

Nyroos, M. , Korhonen, J. , Peng, A. , Linnanmäki, K. , Svens-Liavåg, C. , Bagger, A. & Sjöberg, G. A cross-cultural analysis of test anxiety among Chinese, Finnish and Swedish pupils.

Övrigt