This page in English

Anette Bagger

Befattning: Timanställd lärare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: YW5ldHRlLmJhZ2dlcjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303746

Rum: F3232

Anette Bagger
Forskningsämne

Om Anette Bagger

Anette Bagger är docent och excellent lärare i pedagogik med inriktning specialpedagogik och är anställd som biträdande lektor vid Örebro Universitet. Bagger har en bakgrund som grundskollärare i Ma/NO,  specialpedagog och som synrådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM).

Bagger har arbetat med praktiknära verksamhetsutveckling och frågor som rört kvalitet och likvärdighet för alla elever. För att jobba med och påverka denna typ av frågor, behöver både individ, organisation och samhälle tas i beaktande utifrån olika perspektiv och kunskapsområden. 

Baggers forskar om specialpedagogik, matematikdidaktik, bedömning och kombinationer av dessa. Det innebär att hon ägnat sig åt och studerat elever i behov av stöd och vad som är specifikt för dessa i skolans styrning och undervisning. Aspekter av flerspråkighet och språklighet generellt i bedömningspraktiker är också ett intresseområde. Anette har haft och har projekt inom både grundsärskolan och grundskolan, men framförallt rörande de yngre skolåren. Planeringen, genomförandet och följderna av olika bedömningspraktiker är det område som oftast är involverade, och då framförallt utifrån sociopolitiska, relationella och sociala aspekter.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Övrigt