Här startar universitetets storsatsning – då invigs innovationsarenans första fas

Camilla Nicander vid byggplatsen för ORU Innovation Arenas första testbyggnad.

Camilla Nicander ser fram emot att få dra i gång verksamheten vid ORU Innovation Arena. Den första testbyggnaden förbereds just nu, mellan Långhuset och parkeringen, strax bakom restaurang Kraka.

Om några år är tanken att Örebro universitet ska bygga ett hus för entreprenörskap, samverkan och innovation: ORU Innovation Arena. Men redan i vår drar verksamheten i gång i två testbyggnader, där den första invigs i april.
– Vi kan bidra till samhället med den otroliga mängd kunskap som produceras inom universitetet, säger Camilla Nicander, verksamhetsansvarig för ORU Innovation Arena.

Idén bakom ORU Innovation Arena kommer från rektor Johan Schnürer, som under sin tid vid SLU i Uppsala var med och initierade en liknande verksamhet, Green Innovation Park.

Syftet är att bidra till att lösa samhällsutmaningar. När den kunskap som finns hos både studenter, forskare och utbildande personal får möta näringsliv och offentlig sektor hoppas man att det ska uppstå innovationer och idéer för hur man löser olika typer av problem. Dessa idéer ska sedan ge effekt i samhället och leda till ”en kunskapsbaserad samhällsutveckling”, som det står formulerat i Örebro universitets vision.

– I det här första steget börjar vi med att samverka med dem vi har runt oss i Örebroregionen, men vi är ju ett nationellt och även internationellt universitet så det finns egentligen inga gränser. Det är behoven som styr. Det kan också handla om akademiska samarbeten, både mellan lärosäten men också tvärvetenskapligt inom Örebro universitet, säger Camilla Nicander, som är verksamhetsansvarig för ORU Innovation Arena.

Börjar i testbyggnader för att pröva sig fram

Just nu pågår markarbeten för den första testbyggnaden, en paviljong, som kommer på plats under februari och sedan invigs i april. Under sommaren anländer byggnad nummer två, en testhall, och den invigs i september.

De två testbyggnaderna är dock bara en tillfällig lösning under den första fasen av ORU Innovation Arena. Tanken är att testa sig fram, både vad gäller verksamheter och lokaler, för att veta hur det riktiga huset sedan ska utformas.

– Det här sker i samverkan med Akademiska hus. Med de här två testbyggnaderna vill man kunna ringa in vad det är vill göra och hur vi vill göra det, men också kunna stryka saker som vi inte ska göra. Det handlar alltså om att vi ska göra rätt saker och att vi bygger huset utifrån de behov som finns.

Här anländer innovationsarenans första testbyggnad till campus.

Här anländer innovationsarenans första testbyggnad till campus.

Att inleda verksamheten i två baracker kan också ha en symbolisk betydelse, menar Camilla Nicander. Historiskt kan man se att många innovationer har börjat i små garage och sedan växt sig stora.

– Pratar man om en innovationsarena så ser man troligtvis ett ganska ”flashigt” hus framför sig – och det hoppas vi ju få om några år. Men det som kommer nu kanske mer får stå som symbol för ett garage där idéer och innovationer kan få växa fram.

Innovationssystemet samlas under samma tak

I paviljongen ska det finnas arbetsytor, kontor, mötesrum och mindre konferensrum. Om en extern part vill hyra en kontorsplats, för att kunna ha akademi-nära samverkan, ska den kunna sitta i paviljongen, där det även ska finnas projektarbetsrum för både studenter och forskare samt en lounge där man kan ha mindre nätverksmöten.

I testhallen kommer fyra olika delar att rymmas; en lounge som också kan användas som mötesrum, en undervisningssal fylld med modern teknik, en flexibel testhall på 450 kvadratmeter som kan användas både som en helhet eller som delar, och slutligen ett andra våningsplan som kommer att fungera som hjärtat för Örebro Campus Labs verksamhet.

I testbyggnaderna ska representanter för innovationsekosystemet att finnas, som exempelvis ORU Innovation, Örebro universitets holdingbolag, AI Impact Lab, studentsamverkan, forskarsamverkan, Alfred Nobel Science Park och Inkubera.

– Vi hoppas också kunna ha ett nära samarbete med Drivhuset och på sikt även Almi företagspartner med flera, säger Camilla Nicander.

Text: Jesper Eriksson
Foto:
 Jesper Eriksson och Jesper Mattsson