Högfluorerade kemikalier ger ökad risk för diabetes och celiaki hos spädbarn

Matej Orešič och Tuulia Hyötyläinen.

Matej Orešič och Tuulia Hyötyläinen.

Risken för typ 1-diabetes och celiaki kan öka hos barn om mödrarna utsatts för vanligt förekommande högfluorerade kemikalier under graviditeten. Det visar ny forskning vid Örebro universitet.
– Vårt resultat visar på vikten att fortsätta undersöka mer exakt vilka av dessa kemikalier som påverkar mödrar och små barn, säger Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi.

Hon och  Matej Orešič, forskare i biomedicin, har publicerat två studier om kopplingen mellan högfluorerade kemikalier, så kallade PFAS, och två sjukdomar hos nyfödda barn: typ-1-diabetes och celiaki (glutenintolerans). Båda är autoimmuna sjukdomar, vilket förenklat innebär att kroppens immunförsvar bildar antikroppar som skadar organ eller vävnader.

Studierna är baserade på en kombination av omfattande metabolomik – analyser på molekylnivå  – miljöanalys och det komplexa samspelet i biologiska system. Underlaget är en grupp, kohort, med mödrar och barn.

Genetiska anlag hos barn

Typ 1-diabetes är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och ungdomar i de nordiska länderna. De senaste decennierna har förekomsten ökat kraftigt, men ökningen har planat ut de senaste åren.

En del barn har genetiska anlag för typ 1-diabetes. Men bara en mindre del av dem, ungefär var tionde, utvecklar sjukdomen. En stor mängd miljöfaktorer diskuteras av forskare som orsak till att individer utvecklar autoimmuna sjukdomar och man vet att virusinfektioner och kost påverkar.

Forskarna visar i denna studie publicerad i Environment International vilken effekt högfluorerade ämnen, PFAS, har på nyfödda barn. Studien omfattar blivande mödrar som har varit utsatta för dessa kemikalier – som man vet är skadliga för människor och som överförs från mamma till foster under graviditeten.

– Vi visar att barnen som varit utsatta för en hög exponering av PFAS-ämnen under  fosterstadiet har en viss lipidprofil som vi tidigare har identifierat vara förknippad med ökad risk för typ 1-diabetes och utvecklingen av sjukdomen hos barn, säger Matej Orešič.

Påskyndar utveckling av celiaki

I en annan ny studie publicerade i Environmental Research visar Tuulia Hyötyläinen och Matej Orešič på sambandet mellan PFAS och celiaki.

– Resultaten visar att hög PFAS-exponering i moderlivet och som spädbarn, kan påskynda utvecklingen av celiaki hos de barn som har genetiska anlag för sjukdomen, säger Tuulia Hyötyläinen.

PFAS består av upp mot 5 000 kemikalier med omfattande användning i samhället. Några exempel är rengöringsmedel, impregnering och brandskum. PFAS finns inte naturligt i miljö utan är alla konstgjorda, syntetiska, och kan kopplas till det moderna samhället.

– Exponeringen för skadliga kemikalier under fostrets utveckling kan förklara ökning av autoimmuna sjukdomar i världen och kan också vara kopplat till andra hälsorisker, säger Matej Orešič.

Ökningen av typ 1-diabetes har stannat av i många länder med industrier, särskilt i de nordiska länderna. En möjlig förklaring är striktare regleringar av PFAS.

Text: Maria Elisson
Foto: Jasenka Dobric

 

Typ 1-diabetes

Vid typ 1-diabetes angriper och förstör kroppens immunsystem de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln, vilket på sikt leder till total insulinbrist.

Varför immunsystemet angriper och förstör de egna insulinproducerande cellerna vet man inte.

Många forskare menar att det krävs en kombination av dels ett ärftligt anlag och dels någon yttre miljöfaktor. Det är inte bara barn som insjuknar i diabetes typ 1 utan det kan ske även vid vuxen ålder.

(Källa: diabetes.se

Celiaki

Celiaki är en kronisk sjukdom som innebär att glutenprotein startar en inflammation som skadar tarmluddet i tunntarmens slemhinna. 

Celiaki är samma sak som glutenintolerans och gluten finns i vete, råg och korn.

När en person med celiaki äter gluten skadas tarmluddet vilket gör att förmågan att ta upp vitaminer, mineraler och andra näringsämnen förstörs. I sin tur kan det leda till näringsbrist och ohälsa.

(Källa: celiaki.se)