Hon är framtidens ledare

Johanna Österling.

Nu tar den första kullen examen från Örebro universitets masterprogram i företagsekonomi för framtidens ledare.

– En bra ledare åsidosätter sina egna behov för att se till individers och organisationens bästa, säger studenten Johanna Österling.

Johanna Österling tar examen från masterprogrammet i företagsekonomi, inriktning ledning och styrning, men har gjort en egen mix av utbildningen där hon även har läst kurser från masterprogram i företagsekonomi, strategi och entreprenörskap.

Organisation, ledarskap och entreprenörskap har alltid intresserat Johanna Österling. Under masterutbildningens kurs ”Ledarskapets identitet och professionalitet” fick hon upp ögonen för att en ledare inte är någon man sätter upp på en piedestal. Ledaren ska vara med i gruppen för att föra allas arbete framåt.

– Kursen gav mig perspektiv på hur man kan se på ledarskap. Det handlar inte bara om att vara en god ledare, medarbetaren behöver även vara en god följare som underlättar arbetet som ledaren gör.

Johanna Österling har sedan gymnasiet arbetat ideellt med  elevkåren, studentbalen och studentkommittén. Hon drev även ett UF-företag med tre klasskompisar.

– Eftersom jag var VD för företaget fick jag sätta mina ledarskapsförmågor på prov. Jag lärde mig att det är viktigt att checka av vad gruppmedlemmarna har för ambitioner och mål.

Hon fortsätter:

– Jag har alltid varit intresserad av ledarskap och tror på ett inkluderande ledarskap där ledaren är en motivator för att få andra att utvecklas.

När Johanna Österling hade tagit studenten fortsatte hon att arbeta ideellt som representant för UF-alumni i Örebro. Uppdraget ledde till att hon blev projektledare för UF-alumni weekend i Örebro 2019. Under tre dagar samlas alumner som har drivit ett ungt entreprenörskaps-företag från hela Sverige för att fokusera på hållbart företagande i olika former.

Under masterutbildningen har studenterna möjlighet göra verksamhetsförlagd utbildning. Johanna Österling valde att söka plats på Startcentrum eftersom att hon ville utveckla Emax, ett fyra dagars arrangemang som samlar 100 unga entreprenörer från hela Sverige. Erfarenhet av arrangemanget har hon både som deltagare och personal. Under den verksamhetsförlagda utbildningen utvecklade Johanna Österling Emaxpodden där hon bjuder in tidigare deltagare för att prata om entreprenörskap.

– Emax är fyra härliga dagar under ett år. Resten av året hör man inte mycket från emax. Genom podden vill jag lyfta och inspirera till entreprenörskap resten av året.

Vid sidan av masterstudierna har hon läst utbildningen Värdebaserat ledarskap som arrangeras av Scouternas folkhögskola och stöttas av Konungens stiftelse ungt ledarskap. Kursen riktar sig till unga ledare som arbetar ideellt. Hon har utbildat sig under fyra helger i en scoutstuga i skogen, efter avslutad kurs får deltagarna ta emot diplom från kungen på slottet. 

I framtiden vill hon arbeta med ett jämställt klimat på arbetsplatsen.

– Det är viktigt med ledare som arbetar för jämställda organisationer. Medarbetarna ska inte bedömas efter om de är man eller kvinna, det är viktigt att se personen från faktisk kompetens.

Text: Anna Asplund
Foto: Privat