Masterprogram i företagsekonomi, 120 hp. Profil Strategi och entreprenörskap

Strategi och entreprenörskap

Masterprogrammet i företagsekonomi vid Örebro universitet erbjuder dig möjlighet till fördjupning inom tre olika profilområden. Profilen Strategi och Entreprenörskap är utvecklad för att hjälpa dig som vågar drömma stort och som vill vara med och skapa och utveckla framtidens företag.

En profil som beaktar affärsvärldens nya förutsättningar

Digitalisering, globalisering, nya affärsmodeller och ändrade prioriteringar bland kunder, samarbetspartners, leverantörer och anställda medför att gamla företagsmodeller ständigt utmanas, samtidigt som samma utveckling skapar många nya möjligheter. Detta gäller befintliga företag likväl som nyetablerade aktörer. Som framtidens företagsledare behöver du kunna fatta beslut i komplexa och föränderliga situationer, tackla utmaningar ingen känner till idag och bygga upp kreativa miljöer för att tillsammans med kunder, samarbetspartners, leverantörer och anställda utveckla företag och affärsidéer som påverkar näringslivets utveckling. Profilen fokuserar på det befintliga företagets affärsförnyelse och nyföretagandets möjligheter. Ett utmärkande drag i dagens och framtidens företagande är hur nya affärsmodeller skapas, hur individer blir allt viktigare aktörer i affärslivet, och hur individualisering och utveckling springer ifrån dagens styrmodeller.

Avancerat kurspaket

När du väljer profilen strategi och entreprenörskap erbjuds du ett paket av kurser som lägger grunden för att förstå och fatta beslut i komplexa situationer kring företagets kort- och långsiktiga utveckling. Profilens kärnkurser lägger stor vikt vid att utrusta studenterna med relevanta verktyg för att systematiskt identifiera nya affärsmöjligheter samt att förstå vilka kritiska frågor som behöver ställas och hur företaget bygger kompetenser för fortgående utveckling. Teori och praktik blandas för att inte bara ge modellerna, utan också förstå vad som händer på riktigt när abstrakta idéer omsätts i handling.

Profilen Strategi och entreprenörskap innehåller följande kurser:
  Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Termin 1 Innovationsskapande i ekosystem, 15 hp

Ledarskapets identitet och professionalitet, 7,5 hp

Miljömanagement, 7,5 hp

Termin 2 Affärsförnyelse och tillväxt, 15 hp Strategi, 7,5 hp
Strategisk företagsutveckling i praktiken, 7,5 hp
Termin 3 CSR - Företagsetik, 7,5 hp Entreprenörskapets ekonomi och politik, 7,5 hp Vetenskaplig analys, 7,5 hp
Företag och samhälle, 7,5 hp
Termin 4 Självständigt arbete II, 30 hp


Jenny Emerén

fotograf Ulla-Carin Ekblom

”Det gäller att "se affärsmöjligheten" och då är kunskap om olika affärsmodeller, processer och omvärldsbevakning viktig”

Hur ser du på behovet av utbildning inom strategi och entreprenörskap i dagens samhälle?

Vi lever i en föränderlig värld där det blir allt viktigare att kunna tänka innovativt och agera snabbt. Som företagsledare måste man kunna sätta sig in i komplexa sammanhang och fatta beslut. Det gäller att "se affärsmöjligheten" och då är kunskap om olika affärsmodeller, processer och omvärldsbevakning viktig.

Har behovet förändrats?

Digitaliseringen har bidragit till att jämna ut konkurrensen mellan stora och små företag. Idag ser spelplanen helt annorlunda ut än för bara ett par år sedan. Samtidigt som små företag utmanar de stora skapas också giganter som äger enorma mängder data. Att kunna möta utmaningarna och se möjligheterna med digitaliseringen och teknikutvecklingen är helt avgörande för att nå framgång. Det räcker inte längre med att anställa en IT-chef, digitaliseringen är en verksamhetsfråga. Därför ökar också behovet av högre utbildning inom strategi och entreprenörskap.

Vad ser du som viktigt att en sådan utbildning innehåller?

Det handlar mycket om att identifiera affärsmöjligheter och göra val. Omvärldsanalys och verktyg för bedömning av risk jämfört med potentiellt värde är viktiga delar.

Om ni skulle anställa en person som läst profilen strategi och entreprenörskap i Örebro, vad ser du framför dig att en sådan person skulle kunna jobba med hos er?

Vår verksamhet handlar om att vara lyhörda och identifiera tillväxthinder för att på bästa sätt sedan hjälpa våra företag så en sådan person skulle i princip passa för vilken roll som helst hos oss.

Har du något specifikt råd att ge till dagens studenter som är intresserade av att utbilda sig inom det här området?

Just kombinationen av att både vara strategisk och entreprenöriell är intressant. Det finns goda chanser till spännande jobb, inom många olika branscher. Öva gärna på de kommunikativa färdigheterna då det kan vara en fördel när goda idéer ska förankras eller säljas in.

Caroline Hildahl

”Det finns tydliga brister i tankesättet bland etablerade aktörer idag”

Hur ser du på behovet av utbildning inom strategi och entreprenörskap i dagens samhälle?

Vi ser en generell resa från produkt till kundvärde där fler kunder efterfrågar innovativa helhetslösningar och upplevelser som ger ett mervärde utöver själva grundprodukten. Det finns tydliga brister i tankesättet bland etablerade aktörer idag och det är en utmaning att jobba tillräckligt snabbt och agilt för att kunna möta den utveckling och de förändringar som sker på marknaden. För att ta tillvara nya typer av affärsmöjligheter uppstår ett behov av nytänkande, strategiskt driv och företagsamhet med utgångspunkt i kunden och dennes upplevelse. Det gör i sin tur en utbildning inom strategi och entreprenörskap väldigt relevant.

Har behovet förändrats?

Tempot ökar och vår omvärld förändras. Som en följd av den snabba teknikutvecklingen, digitaliseringen och globaliseringen förändras självklart också behovet av kompetens för att klara av att möta nya kundkrav med hållbara innovationer och nya affärsmodeller. Att utbilda fler inom just entreprenörskap, affärsutveckling och strategi blir därför viktigt.

Vad ser du som viktigt att en sådan utbildning innehåller?   

Utbildningen måste vara praktiskt förankrad och tillämpa ett 360 graders hållbarhetstänk där både ekonomi, miljö och social hållbarhet vägs in. Inom ramen för strategi och entreprenörskap tror jag också att det är viktigt att inkludera digitalt ledarskap och förändringsarbete då många företag och organisationer står inför stora omställningar i arbetssätt och kultur vilket kommer att kräva en annan typ av ledarskap än gängse standard idag.

Om ni skulle anställa en person som läst profilen strategi och entreprenörskap i Örebro, vad ser du framför dig att en sådan person skulle kunna jobba med hos er?

Kommunikation och marknadsföring, affärsutveckling, produkt- och tjänsteutveckling, miljö- och hållbarhetsfrågor eller egentligen vad som helst.

Har du något specifikt råd att ge till dagens studenter som är intresserade av att utbilda sig inom det här området?

Använd din nyfikenhet, ditt driv och entreprenörskap till att omvärldsbevaka, sätta dig in olika typer av affärsmodeller, bygga ett nätverk av kontakter och våga tänka stort och nytt runt tillämpning av nya idéer i både gamla och nya miljöer. Och inte minst, träna på att presentera dina idéer på ett pedagogiskt och fångande sätt.

Joakim Alkman, entreprenör och medgrundare till IT-konsultföretaget Nethouse samt styrelseproffs med fokus på den digitala ekonomin

”En utbildning helt rätt i tiden”

Hur ser du på behovet av utbildning inom strategi och entreprenörskap i dagens samhälle?

I mina ögon präglas dagens affärsliv mycket av två saker. Det ena är behovet av så kallad digital transformation av befintliga företag och den andra är alla de startups som med hjälp av digital teknik och riskkapital utmanar de befintliga företagen. Jag tror många befintliga företag känner en stor osäkerhet av vad de ska göra och jag har själv hört flera företagsledare som säger sig lida av ”digital stress”. På den andra sidan ser vi ambitiösa entreprenörer som ser obegränsade möjligheter att med hjälp av ny teknik starta företag som gör saker på helt andra sätt än tidigare. I det här perspektivet känns en modern utbildning med fokus på frågor som digitalisering, globalisering och de nya affärsmodeller det leder till som en klockren satsning av Örebro universitet. En utbildning helt rätt i tiden med andra ord!

Har behovet förändrats?

Jag har själv arbetat med frågan om företagens digitalisering i drygt 20 år, även om begreppet inte hette exakt så när jag började. Min upplevelse är att hastigheten i förändringen har ökat de senaste åren och det närmast exponentiellt. Det som en visionärer förutspådde skulle hända när internet på riktigt tog sig in i företagen i slutet på 1990-talet, det händer nu på bred front och med hög fart. Aldrig har det varit så aktuellt som idag att som företag titta på och ifrågasätta sin egen verksamhet och se vad man måste förändra för att möta och dra nytta av digitaliseringens, ibland rätt brutala, påverkan.

Vad ser du som viktigt att en sådan utbildning innehåller?

Jag tror det är viktigt att studenterna får med sig bra metoder och verktyg som de kan ta med sig ut i yrkeslivet och, beroende på vart de hamnar, går att använda i befintliga verksamheters digitala förändringsprocess eller i startups. Eftersom digital transformation påverkar hela verksamheten behöver man också bli bra på interaktion med ledningen och kanske också styrelsen för att få med dessa på förändringsresan. För att bli bra på att genomföra stora förändringar tror jag också det behövs kunskap i förändringsledning och kanske också beteendevetenskap, för att förstå hur man på bästa sätt får med sig människor i en stor förändring. Jag skulle också förespråka att man arbetar med praktiska case från affärslivet, där man får analysera en verksamhet och arbeta fram en plan för digital transformation av verksamheten.

Om ni skulle anställa en person som läst profilen strategi och entreprenörskap i Örebro, vad ser du framför dig att en sådan person skulle kunna jobba med hos er?

Om vi skulle anställa en person med denna profil så skulle det t.ex. kunna vara som affärsutvecklingskonsult i vårt IT- och managementkonsultföretag Nethouse. Där arbetar vi med att hjälpa företag och offentliga organisationer på flera sätt inom IT och digitalisering. Personen skulle då som konsult kunna hjälpa verksamheter att bl.a. utforma och genomföra deras digitala strategier.

Har du något specifikt råd att ge till dagens studenter som är intresserade av att utbilda sig inom det här området?

Förutom fullt fokus på studierna och att de skaffar sig en ganska bred kunskapsbas tycker jag det är viktigt att man följer med inom ”digitaliseringens” utveckling på egen hand. Var aktiv och följ relevanta nyhetsflöden och ta del av vad framstående personer inom digital utveckling och digital transformation gör och säger. Ha också en intensiv omvärldsbevakning, inte minst inom vad ”jättarna” inom detta område gör, t.ex. Amazon, Google och Alibaba. Det är också bra att titta på startupbolagen, både i Sverige och internationellt, och se vad som kommer fram där och vilka företag och branscher som lockar till sig riskkapital. Det är också intressant att se vem som blir uppköpt av vem. Det kan ge signaler om vad som är på gång inom en viss bransch. Jag tror också det är bra att skapa kontakter med näringslivet under utbildningstiden, t.ex. genom att nätverka och på andra sätt att möta exempelvis företagsledare, entreprenörer, affärsänglar, styrelseproffs och riskkapitalister.