Lärarstudenter fick smakprov på att läsa i Indien och Spanien

Signe Axols och Mathilda Hermansson

Signe Axols berättar om sitt val att skriva uppsats i Spanien för lärarstudenten Mathilda Hermansson.

En tid på skolor i Indien. Eller uppsatsarbete i Spanien. Det var två exempel under internationaliseringsmässan på hur lärarstudenter i Örebro kan vidga sina studier. Målet är att verka för hållbarhet och globala synsätt bland sina framtida elever.

– Det var intressant att ta del av en annan kultur och se hur skolan fungerar. Även om det i vårt fall var en svensk skola i Spanien, säger Signe Axols, som går sista terminen på utbildningen till grundlärare, med inriktning på förskoleklass till årskurs tre.

Signe Axols var på plats under internationaliseringsmässan för lärarstudenter i Forumhuset under torsdagen.  Mässan är del av ett delprojekt i den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning. Hon berättade för andra studenter om sitt val att göra uppsatsen under den sjunde terminen i en svenska skola i Torrevieja på den spanska sydostkusten.

De enda av alla kurskamrater

I två månader skrev hon och en kurskamrat en uppsats om skolans värdegrund och jämförde svensk skola i Sverige och svensk skola i Spanien.

– Jag ville komma utomlands för att se hur skolan fungerar i andra kulturer. Ett plus var att ångesten runt uppsatsskrivandet inte fanns där, säger hon.

Signe Axols och hennes kurskamrat var de enda i sin klass som valde att åka utomlands som en del av studierna.

– Vi som läser till grundlärare kan inte göra en utbytestermin. Det gör att intresset inte finns alls. För att öka intresset borde information om andra möjligheter finnas med redan när man börjar sin utbildning, säger hon.

Hållbarhet och globala perspektiv

Ett tema för internationaliseringsmässan var hållbarhet och globala perspektiv. Det förenades i den studieresa till Indien som Ann-Sofie Lennqvist-Lindén, lärare i samhällskunskap, och Jörgen Lennqvist, utredare på Lärarutbildningskansliet, gjort. De besökte flera skolor i staden Pune, femton mil sydost om Mumbai. 

Ann-Sofie Lennqvist-Lindén

Ann-Sofie Lennqvist-Lindén

– Mycket är olikt men det som slog mig var att mycket också liknar skolan i Sverige. En skillnad är att eleverna på en privatskola har betydligt mer undervisning, i språk, i matematik och naturvetenskap. Men också i estetiska ämnen, som dans och bild, säger Ann-Sofie Lennqvist-Lindén.

En annan skillnad är synen på vad som är resursbrist. Där är skillnaderna stora mellan dessa indiska skolor och den svenska skolan.

– Min förhoppning är att lärarstudenter i Örebro redan nu till hösten ska kunna göra sin VFU (verksamhetsförlagda utbildning) i Pune, säger Ann-Sofie Lennqvist.  Rapporten från studieresan är en del av underlaget för arbetet med internationalisering och interkulturella perspektiv i Framtidens lärarutbildning. 

Text och foto: Maria Elisson

Fotnot: Socionomprogrammet har sedan länge ett samarbete med Lakshmi Kumar i Pune. Förra året utsågs hon till hedersdoktor vid Örebro universitet.