Lärarutbildare direkt från skolan tar med sig dagsfärska erfarenheter till studenterna

Anna Larsson med lärarstudenter

Anna Larsson håller seminarium om friluftsliv med lärarstudenter i skogsbacken bredvid Campus Örebro.

”I morse när jag hade klassen…”
Den dagsfärska erfarenheten från skolan kan Anna Larsson dela med sig av till lärarstudenterna på Örebro universitet.
Hon är en av 17 adjungerade adjunkter - lärare både i skolan och på universitetet. Försöksverksamheten är en del i den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning.

– Jag har i skolan de elever som studenterna ska möta om något år och vet vad som händer i skolan nu, säger Anna Larsson, förstelärare i idrott och hälsa på Rudbecksgymnasiet i Örebro, som också undervisar i matematik och naturkunskap.

Hon ingår i delprojektet adjungerade adjunkter i Framtidens lärarutbildning, som har syftet att länka samman teori och praktiken i skolan. För Annas del handlar det om idrott och hälsa.

Hanna Sollerman, mellanstadielärare på Hannaskolan i Örebro, är en annan av de adjungerade adjunkterna, som också delar uppfattningen om rollen som brygga mellan utbildning och yrkespraktik.

– Jag har lång erfarenhet som VFU-handledare och när jag pratat med studenter har jag förstått att många upplever att det finns ett glapp mellan teorin på campus och praktiken, säger hon.

Hanna Sollerman

Hanna Sollerman kan svara på studenternas frågor om hur skolan fungerar i praktiken.

Hanna Sollerman är idrottslärare i grunden, men saknade relationen till en klass så mycket att hon vidareutbildade sig till mellanstadielärare, med  matematik och svenska som ämnen, enligt den dåvarande utbildningen.

Hon undervisar nu studenterna på grundlärarprogrammet i hur de ska undervisa i matematik.

– Lärarna på universitetet har bra koll. Det jag särskilt kan tillföra är färska kunskaper. Studenterna frågar hur det är i skolan och jag kan svara hur jag gjorde igår.

Alice Wallin

– Hanna har bidragit med "jag brukar göra såhär"-svar på frågor som vi inte kunnat svara på själva. När vi inte kan besvara en fråga med teori så har Hanna kunnat delge sina erfarenheter av vad som fungerar och ge praktiska tips på saker, säger Alice Wallin.

Matematik är ett ämne laddat med status och starka känslor och Hanna Sollerman möter studenter som har dålig erfarenhet från sin egen skolgång.

– En del studenter har matematikångest och hoppas slippa undervisa i matematik. Men många vittnar också om att de fått en ny självkänsla, att de ”äntligen fattar matematiken!”, säger Hanna Sollerman.

Som adjungerade adjunkter i matematik är hon och hennes kollega Helen Jernfält tillfört en  ny form i grundlärarutbildningen – workshops.

– Här är vi så nära verkligheten som möjligt. Studenterna får öva inför varandra och inse att det är svårt. Undervisning är ett hantverk, en skicklighet som man måste öva upp, säger Hanna Sollerman.

Josef jamshidi

– De här lärarna har undervisat 32 elever i en klass och kan visa hur det går till. Annas kunskap om vardagen i skolan ger mig trygghet inför framtiden som lärare, säger Josef Jamshidi

Anna Larsson träffade sina studenter en sista gång för terminen i skogsbacken bakom löparbanorna på campus. Ämnet för dagens seminarium var friluftsliv, en av hennes specialiteter och det som fick henne att vilja vara en del av lärarutbildningen.

– I teorin på utbildningen kan friluftsliv vara något enkelt, att alla tycker det är roligt att vara ute. Jag kan ge fler sidor eftersom jag mött elever som tycker att det är obehagligt att vara utomhus, säger Anna Larsson.

Hon tar upp dilemman ur sin vardag som lärare med studenterna. Och studenterna kan resonera med Anna om vad de mött under sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Här finns en ömsesidighet som ger  Anna kunskap att ta med sig tillbaka till skolan.

Rebecka Andersson

– Jag har haft Anna som lärare och uppskattade gymnasietiden med henne. Hon pratar mycket om lösningar och hur man jobbar sig runt olika problem. Hon visar att det är mycket viktigt att vara engagerad som lärare och att det inte går att fejka, säger Rebecka Andersson.

Ett dilemma handlar om hur olika rasism kan tolkas:

– Jag och mina studenter har våra bakgrunder och klara definition hur olika begrepp definieras. En student hade mött en elev i skolan som definierade ett visst begrepp på ett helt annat sätt än det som var vår definition. Vi resonerade och för min del ledde det till att jag blev jättenoga med att definierar mina begrepp som jag använder med mina elever så att vi har en gemensam grund att stå på.  

För Anna Larssons del har uppdraget som lärarutbildare gett impulser tillbaka till praktiken på Rudbecksgymnasiet.

– Jag har blivit mer medveten om alla val jag gör och varför. Det gör mig till en bättre lärare.

Fatima Bahhou och Anna Larsson

– Jag hade aldrig åkt skidor innan vår vinterutbildning i Idre. Anna fick mig att våga och visade på hur en lärare kan ta sig an en grupp med elever med olika förutsättningar, säger Fatima Bahhou.

Hanna Sollerman ser ett grundläggande värde i att lärare från skolan också undervisar på lärarutbildningen.

– Det är mer komplext att undervisa i en klass än vad det var för 15 år sedan. Det finns fler barn som fått diagnoser och lärarna måste göra fler anpassningar. Som  mellanstadielärare ska du sätta betyg vilket numera för oss närmare högstadiet än lågstadiet .

Anna Larsson kan intyga att det skett stora förändringar inom gymnasieskolan:

– Lärarna på universitet  är väldigt måna om att jag ska dela med mig om vad som händer. Forskning tar lång tid och hinner till exempel inte med vad som hänt nu under våren när vi var tvungna att ställa om allt till digital undervisning.

Text: Maria Elisson
Foto: Maria Elisson och privat

Ismahan Mali

– Kursen med Hanna är den första där teorin och vad som händer i klassrummet hänger ihop på ett otroligt bra sätt. Hon hjälper mig att förstå hur elever resonerar, och inte enbart se om svaret är rätt eller fel, så att jag kan upptäcka missuppfattning, säger Ismahan Mali.

Dubbel nytta visar intervjuer med lärarna från skolan

Jag kan utveckla min undervisning tack vare det jag lär mig här.

Det anser en adjungerad adjunkt citerad i den första utvärderingen av projektet inom den strategiska satsningen Framtiden lärarutbildning .

Mari Rex, delprojektledare, har intervjuat 15 av sammanlagt 17 adjungerade adjunkter. Syftet med denna försöksverksamhet är att öka integrationen mellan teori och praktik i  lärarutbildningen på Örebro universitet

De som svarat är positiva och anser att uppdraget är givande både för lärarutbildningen och för den egna verksamheten i förskolan eller i skolan. De intervjuade uppfattar att de höjer kvaliteten på lärarutbildningen  genom att tillföra aktuell professionskunskap.

Några av slutsatserna i rapporten:
*adjunkter som vid starten fick tid att förbereda sig har haft lättare att hitta sin roll.
*adjunkternas undervisning måste kopplas till kursmålen så att studenterna inte kan välja bort.
*adjunkternas arbete bör i högre grad kopplas till den verksamhetsförlagda undervisningen (VFU).

Under hösten ska lärarstudenter intervjuas om sina erfarenheter av de adjungerade adjunkterna.