This page in English

Projektet framtidens lärarutbildning

Adjungerade adjunkter

Kedja med fem silverfärgade länkar där länken i mitten är röd

Syftet med delprojektet ”Adjungerade adjunkter” var att bidra till att integrera relevanta delar av den campusförlagda lärarutbildningen med de delar av utbildningen som är verksamhetsförlagda.

En länk mellan akademi och skolverksamhet

För en lärarutbildning med hög kvalitet är det viktigt att det finns en tydlig och genomtänkt progression och integration mellan verksamhetsförlagda och campusförlagda delar av utbildningen. Av den anledningen har lärarutbildningen vid Örebro universitet, genom projektet Framtidens lärarutbildning, satsat på en försöksverksamhet med adjungerade adjunkter och rekryterat ett antal yrkesverksamma lärare till utbildningens olika inriktningar och ämnen. Tanken var att de adjungerade adjunkterna skulle medverka till att stärka lärarutbildningen genom att fungera som en länk mellan lärosätet och lokala skolpraktiker.

En adjungerad adjunkt har sin huvudsakliga anställning utanför universitets- och högskolesektorn och förväntas bland annat bidra med konkretisering, viktiga erfarenheter och sådan kompetens som vanligtvis inte finns inom utbildningen.

Kontaktperson var Mari Rex.