Ny handbok för vården och föräldrar när barn ska ta sprutor

Mats Eriksson

–  För många är sprutor förknippade med ängslan och oro. Så behöver det inte vara, säger Mats Eriksson, som forskar om barn och smärta. Foto: Lars-Göran Jansson.

Den praktiska guiden är ett resultat av forskning om att minska smärta hos små barn.
– Den kommer att vara till stor nytta för barnen och deras föräldrar och göra en jobbig situation mindre jobbig, säger Mats Eriksson, forskare om barn och smärta.

Mats Eriksson, professor i omvårdnadsvetenskap leder forskargruppen Pearl (Pain in Early Life). Han har tillsammans med specialistsjuksköterskan Beatrice Olsson Duse vid Region Sörmland sammanställt kunskap om barn och smärta i ”Lilla Barnsmärtguiden” som ges ut i samarbete med läkemedelsbolaget AbbVie.

Guiden handlar om smärta i samband med injektioner och vaccinationer.

–  För många är sprutor förknippade med ängslan och oro. Så behöver det inte vara. Vi har i ”Lilla Barnsmärtguiden” samlat det senaste inom forskning och praktisk erfarenhet från dem som ger injektioner till små barn, säger Mats Eriksson.

”Lilla Barnsmärtguiden” vänder sig till sjuksköterskor som ger injektioner och vaccinerar små barn, och är en hjälp i arbetsvardagen. Men den är alltså också ett stöd till föräldrar.