Pedagogiska priset – ett kvitto på fungerande lagarbete

Ann Kördel och Claes Holm.

Ann Kördel och Claes Holm. Fotot är taget i samband med att de överraskades som pristagare till pedagogiska priset i november 2019.

Nu är det dags att nominera din favoritlärare till pedagogiska priset 2020. Priset hedrar enskilda lärare. Men det kan också få betydelse för ett helt lärarlag, menar förra årets pristagare.

Nu kan du nominera din favoritlärare till pedagogiska priset 2020. Gå in och nominera på Örebro studentkårs hemsida senast den 15 november. 

– Förutom att priset visar att jag är på rätt pedagogisk väg är det ett kvitto på lärarlagets insats, där kollegorna delar med sig av goda tips och idéer för att utveckla pedagogiken och undervisningen, säger Ann Kördel, universitetsadjunkt på Hälsovetenskapliga institutionen.

Hon är tillsammans med Claes Holm pristagare till Örebro studentkårs pedagogiska pris 2019.

– Grunden till god pedagogik är ett lagarbete, där vi inom ämnet diskuterar synen på lärande och tillsammans strävar mot ett fungerande arbetssätt där vi bygger relationer med studenterna, säger Claes Holm, universitetsadjunkt på institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Ann Kördel undervisar på sjuksköterskeprogrammet i bland annat utvecklingspsykologi och psykiatrisk omvårdnad och Claes Holm arbetar som lärare på socionomprogrammet inom socialt arbete. Båda har arbetet länge i inom sina respektive yrkesområden innan de började som lärare på universitetet.

– När jag började på universitetet förväntades jag läsa två grundkurser från Högskolepedagogiskt centrum. De var så givande att jag valde att plocka fler kurser. Genom dem har jag utvecklats på både det pedagogiska och personliga planet, säger Ann Kördel. 

– Kurserna har bidragit till givande möten med kollegor från andra institutioner och tillsammans med dem diskutera olika frågor, tillägger Claes Holm.

Förutom äran får även pristagarna medel för kompetensutveckling.

– En del av pengarna använde jag till en föreläsning för institutionen om generationsfrågor, inspiration och praktiska tips att undervisa generation Z och Y, säger Ann Kördel.

Ett annorlunda år med pedagogiska utmaningar

Under vårterminen slog covid-19 till med full kraft och universitetets lärare fick i de flesta fall ställa om till digital undervisning. Med en digital skärm mellan lärarna och studenterna fanns oron att den viktiga personliga kontakten skulle försämras.

– För mig är det viktigt att tillsammans med studenterna kunna stöta och blöta olika reflektioner. Under våren har jag haft samtalsövningar via Zoom med studenterna. Något som har gått över förväntan, säger Claes Holm. 

På sjuksköterskeprogrammet stod man bland annat inför utmaningen att uppfylla utbildningens måluppfyllelse inom olika praktiska omvårdnadsmoment som exempelvis venprovtagning, injektioner och katetrisering.

– Vi fick ställa om undervisningen till mindre grupper i visir och skyddsutrustning, berättar Ann Kördel.

Både Ann Kördel och Claes Holm är stolta och glad över det pedagogiska priset när de ser tillbaka på året som har gått.

– Om jag har en dag när jag tvivlar på mig själv är det upplyftande att läsa nomineringarna till pedagogiska priset, säger Claes Holm.

Text och foto: Anna Asplund

Jag vill nominera Ann då hon är den mest engagerade och pedagogiska lärare jag träffat på ORU, hon tar sig alltid tid för sina studenter och hon har ett öppet förhållningssätt som gör att man törs att dela med sig av tankar och funderingar som student. Hon har alltid ett lugn över sig som gör att man som student känner att hon har all tid i världen för ens frågor!

Hon är medmänsklig, hjälpsam, pedagogisk och en genuin människa. Hon tar tag i saker och finns där vid problem.

Ann borde tilldelas priset då hon är pedagogisk i sina undervisningar och ger ett bra helhetsperspektiv på sin undervisning. Hon ser till allas frågor och tar dessa med ett bra bemötande och mycket kunskap.
 
Läraren är superpedagogisk, vill få alla att förstå. Lugn, snäll och hjälper till på ett fint och lugnt sätt.
 
Ann gör lärandet roligt och enkelt att förstå. Hon är alltid lättillgänglig och har kloka svar på alla frågor. Hon stöttar och uppmuntrar dagligen. Hon är även en av få lärare som faktiskt lär sig namnen på studenterna, vilket bara det förtjänar ett pris.

Ann Kördel är en lärare som med sitt stora engagemang har lyft psykiatriundervisningen på sjuksköterskeprogrammet. Hon har väckt ett stort intresse hos många i klassen för just psykiatrisk omvårdnad och lägger fram undervisningen på ett anpassat sätt som passar alla individer i klassen. Hon ser varje person i klassen och stannar gärna till i korridoren i Prismahuset för att svara på frågor och diskutera något etiskt dilemma. Med sitt varma sätt är hon en lärare vars föreläsningar man ser fram emot att gå till.

Hon lyfter alltid nya perspektiv som utmanar en till reflektion och kritiskt tänkande. Ann Kördel är en stor tillgång för sjuksköterskeprogrammet och mångas favoritlärare. Hon förtjänar det pedagogiska priset med råge och utbildningen hade inte varit densamma utan henne.

 

Claes Holm visar en enorm empati och förståelse för socionomyrket i stort och för oss studenter. Han skapar engagemang och skapar motivation hos oss studenter, att integrera det vi lär oss och få en förståelse för det kommande yrkeslivet. Han skapar även en trygghet och en känsla av att bli förstådd. Han är verkligen värd detta pris!!!

Claes är alltid otroligt engagerad i sitt ämne och det märks tydligt att han brinner för det han gör. Han är empatisk och sympatisk och lyssnar alltid på alla sina studenter, vilket gör att man känner sig sedd och hörd. Det är en otroligt fin egenskap som lärare. Han undervisar med både humor och allvar vilket gör att man blir motiverad och vill lära sig mer.

Claes är en lärare som får alla att känna engagemang, delaktighet och förståelse för det sociala arbetet. Han besitter en pedagogisk naturlighet som inte många andra har och genom den uppmuntrar alla till att prestera för sig själv. När en har seminarium med Claes känner en sig inspirerad och får nya tankesätt och förhållningssätt. Han visar även ett engagemang gentemot kursen och vad som studenterna har att säga. En riktigt guldklimp inom socionomprogrammet!

Han är väldigt pedagogiskt och ser alltid till att alla förstår. Claes är alltid lugn i sitt framförande och har alltid en tydlig plan för vad varje seminarium ska handla om. Tror alla studenter som har haft någon slags kontakt och koppling till Claes känner en trygghet och detta för Claes är väldigt lugn och trygg. Claes förtjänar att tilldelas det pedagogiska priset för han behöver veta att studenterna på socionomprogrammet uppskattar honom.

Han bemöter alla studenter på ett rättvist, jämlikt och jämställt sätt. Han är den bästa läraren jag har haft och hela min klass håller med. Claes förtjänar definitivt att hyllas och uppmärksammas för sitt väl genomförda arbete, hans tålamod och hans ödmjukhet!  

Han skapar engagemang bland studenter och startar tankeprocesser som man tar med sig till andra delar av livet. Jag kan bara hoppas att jag blir hälften så ödmjuk och tillmötesgående som han är när jag kommer ut i arbetslivet!

Han är ödmjuk, hjälpsam och visar verkligen att han vill att vi studenter lyckas. Skulle nog vilja sträcka mig så långt till att säga att han är den mest pedagogiska och engagerade läraren jag stött på inte bara inom universitet utan överlag. Han borde verkligen få visad uppskattning för det han gör och därför tycker jag att han bör vinna det pedagogiska priset.

 

2019: Ann Kördel och Claes Holm

2018: Helena Stålnacke och Karl-Magnus Edberg

2017: Inger Adolfsson och Eric Borgström

2016: Senem Eken och Henric Bagerius

2015: Carina Lidström och Giacomo Lindgren Zucchini

2014: Magnus Hansson och Therése Skoog

2013: Linda Söderlindh och Carl-Joan Wase

2012: Helen Andersson och Jürgen Degner

2011: Ylva Svensson och Pär-Yngve Andersson

2010: Karin Engström och Hans Hedén 

2009: Elisabeth Legl och Marcus Sundhäll 

2008: Katarina Swartling Widerström och Mats Lindberg 

2007: Elisabeth Legl och Jörgen Stenlund

2006: Louise Berglund och Detlef Quast 

2005: Ulf Larsson och Catharina Sitte-Durling

2004: Emma Engdahl och Jan Malmgren 

2003: Ulla Ohlsson och Hans Larsson 

2002: Maj Bodin och Mats Bornvik 

2001: Munir Dag och Bodil Sundberg

2000: Yang Liu och Albena Zaharieva

1999: Ann-Cathrine Åquist och Anders Avdic