Sjukdomar till följd av typ 2-diabetes ökar sjukfrånvaron markant visar ny studie utifrån 2,4 miljoner personer

Johan Jendle

Johan Jendle leder forskningsmiljön Diabetes, endokrinologi och metabolism vid Örebro universitet.

Sjukdomar till följd av typ 2-diabetes leder till markant ökad sjukfrånvaro. En ny studie baserad på data om 2,4 miljoner personer visar att både individen och samhället har mycket att tjäna på att förebygga dessa diabeteskomplikationer, som till exempel hjärtinfarkt.

– Diabeteskomplikationer kan förebyggas genom god blodsockerkontroll, behandling av höga blodfetter och högt blodtryck, rökstopp och regelbunden fysisk aktivitet, säger Johan Jendle,  professor i  medicin vid Örebro universitet och en av forskarna bakom studien publicerad i Diabetes, Obesity and Metabolism. Johan Jendle är föreståndare för forskningsmiljön Diabetes, endokrinologi och metabolism.

Forskarna har undersökt långvariga effekter på arbetsfrånvaro hos personer med typ 2-diabetes och som drabbats av andra sjukdomar som följd av sin diabetes. Det handlar om 21 olika komplikationer, till exempel hjärtinfarkt, kärlkramp, stroke, njursvikt och synnedsättning.

Studien utgår från uppgifter om 413 000 personer med typ 2-diabetes som matchats mot 2 miljoner kontrollpersoner utan diabetes, med data under åren 1997 fram till 2016. Syftet var att beräkna hur stor del av minskat förvärvsarbete som kunde knytas till någon av komplikationer av just typ 2-diabetes.

Sjukfrånvaron varierar

Resultatet visar att sjukfrånvaron i diabetesgruppen är större jämfört med personerna utan diabetes – 223 mot 196 dagar.  Antalet dagar varierar för olika komplikationer. För stroke handlar det om en skillnad på hela 102 dagar, för svår njursvikt 70 dagar och för blindhet 56 dagar. Kärlkramp, hjärtsvikt och belastningsskador på skelettet leder vardera till 53 dagar extra frånvaro från arbetet.

– Därför är det viktigt med förebyggande insatser för denna grupp. Typ 2-diabetes är en komplex sjukdom och det är också viktigt att veta vilken behandling som bäst passar den enskilde, säger Johan Jendle.

En 50-åring som dabbas av hjärtinfarkt har i genomsnitt fyra veckors sjukfrånvaro det första året. Studien visar att på fortsatta sjukskrivningar på totalt ett år fram till pension.

– Varje år som en hjärtinfarkt kan skjutas upp spelar roll, främst för individen, men också för samhället. I dag har vi möjligheter att förebygga med hjälp av bland annat nya läkemedel som att minska konsekvenserna sjukdomen typ 2-diabetes, säger Johan Jendle.

Studien har gjorts vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund tillsammans med forskare vid Örebro universitet, Lunds universitet, Karolinska Institutet och medicinföretaget Novo Nordisk A/S. Studie finansierades av Novo Nordisk A/S.