This page in English

Johan Jendle

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 0709 571257

Rum: X4225

Johan Jendle

Om Johan Jendle

Johan Jendle är professor i medicin vid Örebro universitet och föreståndare för forskningsgruppen Diabetes, endokrinologi och metabolism.

Forskning

Hans forskning handlar främst om diabetes. I ett projekt är målet att ta fram riktlinjer för fysiskt aktiva personer med diabetes, som stöd för att nå både god glukoskontroll och optimera den fysiska prestationsförmågan.

Johan Jendle arbetar med att ta fram nya glukossänkande läkemedel (som SGLT-2 hämmare och GLP-1 receptor agonister och trippel-agonister), smarta insulinpumpar, insulinpennor, insulinhättor och nya system för att kunna mäta blodsocker och andra metaboliska markörer som till exempel ketoner, laktat, saturation och hydreringsgrad. 

Andra forskningsområden är hälsoekonomi kopplat till diabetes, screening av ögonbottenförändringar vid diabetes och nya behandlingar av övervikt - som är en riskfaktor för diabetes. Det handlar om ballonger som förs in i magsäcken för att dämpa hunger med målet att förstärka viktnedgång. Annan forskning rör speciella kostfibrer för att minska insulinresistens vid förstadier till diabetes.

Johan Jendle forskar om kopplingen mellan ADHD, diabetes och kardiovaskulär sjukdom och även om SARS-CoV2 hos patienter med diabetes. Han arbetar också med att utveckla e-Hälsa vad gäller diabetes med hjälp av artificiell intelligens.

Professor Johan Jendle är huvudprövare för flertalet kliniska läkemedelsstudier inom både typ 1- och typ 2-diabetes. Han har författat eller varit medförfattare till över hundra vetenskapliga artiklar. Han är också anlitad som granskare och som föreläsare vid lokala, nationella och internationella vetenskapliga möten. Han har lett projekt om fysisk aktivitet och diabetes som resulterat i flera avhandlingar och internationella riktlinjer kring sport och diabetes.

2015 Identifierade Johan Jendle en ny sjukdom som orsakas av en unik mutation i den gen som kodar för antidiuretiskt hormon (AVD) och leder till en specifik typ av ärftlig rubbning av vattenbalansen (diabetes insipidus) vilken nu kallas Jendles sjukdom. 

Undervisning

Johan Jendle föreläser och är examinator på avancerad nivå på Läkarprogrammet vid Örebro universitet. Han ingår i temagrupp Nutrition Metabolism Elimination (NME).
Han håller föreläsningar för diabetessköterskor, allmänläkare och specialister inom både diabetes och endokrinologi. Han är kursansvarig för utbildning av läkare och diabetessköterskor på nationell nivå kring insulinpumpar, glukossensorer och annan diabetesteknik. 

Han ansvarar tillsammans med AT-nämnden för examination av samtliga AT-läkare i Sverige.

Samarbete och uppdrag

  • Ordinarie ledamot i AT-nämnden med ansvar för examination av AT-läkarna i Sverige

  • Ledamot i medicinklinikens ledningsgrupp med ansvar för forskning och utveckling

  • Ordförande i Nationell Kvalitetsgrupp Diabetes

  • Ledamot i den internationella arbetsgruppen inom klinisk kemi och laboratoriemedicin för standardisering av glukosmonitoreringssystem, The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC)

  • Styrgruppsmedlem i ICoDE2, som arbetar med integration av diabetesdata till elektroniska journalsystem

  • Ordförande i en internationell interoperabilitetsgrupp

  • Invald i fakulteten för världens näst största diabeteskongress, Advanced Technologies and Treatments for Diabetes (ATTD)

CV Johan Jendle

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

  • Venizelos, N. , Sirsjö, A. , Ericsson, E. , Johansson, M. , Hjelmqvist, H. , Jendle, J. , Eriksson, M. , Karlsson, M. & et al. Venizelos, N. (ed.) , Sirsjö, A. (ed.) , Ericsson, E. (ed.) , Johansson, M. (ed.) , Hjelmqvist, H. (ed.) , Jendle, J. (ed.) , Eriksson, M. (ed.) , Karlsson, M. (ed.) & Möller, M. (ed.) (2018). Örebro University’s Nobel Day Festivities: Book of abstracts, 2018. Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Samlingsverk (redaktör)