This page in English

Johan Jendle

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301097

Rum: C4225

Johan Jendle

Om Johan Jendle

Johan Jendle är professor i medicin vid Örebro universitet och föreståndare för forskningsmiljön Diabetes, endokrinologi och metabolism.

Forskning

Hans forskning handlar främst om diabetes. Pågående projekt syftar till framtagande av riktlinjer för individer med diabetes som är fysiskt aktiva för att nå både god glukoskontroll och optimera den fysiska prestationsförmågan.

Johan Jendle forskar också om nya glukossänkande läkemedel (som SGLT-2 hämmare och GLP-1 receptor agonister), smarta insulinpumpar och nya system för att kontinuerligt kunna mäta blodsocker och andra metaboliska markörer. 

Andra forskningsområden är hälsoekonomi kopplat till diabetes, screening av ögonbottenförändringar vid diabetes och nya behandlingar av övervikt med intragastriska ballonger för att förstärka viktnedgång och speciella kostfibrer för att minska insulinresistens vid prediabetes. Vidare forskning kring kopplingen mellan ADHD, diabetes och kardiovaskulär sjukdom.

Vidare pågår projekt kring SARS-CoV2 och diabetes samt utvecklingsprojekt kring e-Hälsa diabetes och artificiell intelligens.

Professor Johan Jendle har varit huvudprövare för flertalet kliniska läkemedelsstudier inom både typ 1- och typ 2-diabetes. Han har författat eller varit medförfattare till över hundra vetenskapliga artiklar. Han är också anlitad som granskare och som föreläsare vid lokala, nationella och internationella vetenskapliga möten. Han har lett projekt om fysisk aktivitet och diabetes som resulterat i flera avhandlingar och internationella riktlinjer kring sport och diabetes.

Vidare är Johan Jendle ledamot i den internationella arbetsgruppen inom klinisk kemi och laboratoriemnedicin för standardisering av glukosmonitoreringssystem, The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine ( IFCC).

2015 Identifierade Johan Jendle en ny sjukdom som orsakas av en unik mutation i den gen som kodar för antidiuretiskt hormon (AVD) och leder till en specifik typ av familiär diabetes insipidus vilken nu kallas Jendles sjukdom. 

Undervisning

Johan Jendle föreläser på avancerad nivå på läkarprogrammet vid Örebro universitet. Ingår i temagrupp Nutrition Metabolism Elemination (NME). Examinator för Termin 8 läkarprogrammet.
Han håller föreläsningar för diabetessköterskor, allmänläkare och specialister inom både diabetes och endokrinologi.  Han är kursansvarig för utbildning av läkare och diabetessköterskor på nationell nivå kring insulinpumpar, glukossensorer och annan diabetesteknik. 
Han ansvarar tillsammans med AT-nämnden för examination av samtliga AT-läkare i Sverige.

Samarbete och uppdrag

  • Ordförande i lärarförslagskommittén för medicinska fakulteten
  • Ordinarie ledamot i AT-nämnden med ansvar för examination av AT-läkarna i Sverige
  • Ledamot i Rektors forskningsråd
  • Ledamot i medicinklinikens ledningsgrupp med ansvar för forskning och utveckling
  • Ordförande i Kvalitetsgrupp Diabetes
  • Ledamot i IFCC arbetsgrupp kring CGM
  • Elektor för Vetenskapsrådet

CV Johan Jendle

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Persson, S. , Nilsson, K. , Karlsdotter, K. , Skogsberg, J. , Gustavsson, S. , Jendle, J. & Carlsson, K. S. (2021). Burden of established cardiovascular disease in people with type 2 diabetes and matched controls: hospital-based care, days absent from work, costs, and mortality. Diabetologia, 64 (Suppl. 1), 17-17.
Sterner Isaksson, S. , Bensow Bacos, M. , Eliasson, B. , Thors Adolfsson, E. , Rawshani, A. , Lindblad, U. , Jendle, J. , Berglund, A. & et al. (2021). Effects of nutrition education using a food-based approach, carbohydrate counting or routine care in type 1 diabetes: 12 months prospective randomized trial. BMJ Open Diabetes Research & Care, 9 (1).
Da Silva, J. , Bosi, E. , Jendle, J. , Arrieta, A. , Castaneda, J. , Grossman, B. , Cordero, T. L. , Shin, J. & et al. (2021). Real-world performance of the MiniMed™ 670G system in Europe. Diabetes, obesity and metabolism, 23 (8), 1942-1949.
Jendle, J. & Adolfsson, P. (2020). Continuous Glucose Monitoring Diving and Diabetes: An Update of the Swedish Recommendations. Journal of Diabetes Science and Technology, 14 (1), 170-173.
Carlsson, K. S. , Andersson, E. , Persson, S. , Hallén, N. , Ericsson, Å. , Thielke, D. , Lindgren, P. & Jendle, J. (2020). Costs of diabetes complications: hospital based care and production loss for 392,200 people with type 2 diabetes and matched controls in Sweden. Diabetologia, 63 (Suppl. 1), S121-S121.
Andersson, E. , Persson, S. , Hallén, N. , Ericsson, Å. , Thielke, D. , Lindgren, P. , Steen Carlsson, K. & Jendle, J. (2020). Costs of diabetes complications: hospital-based care and absence from work for 392,200 people with type 2 diabetes and matched control participants in Sweden. Diabetologia, 63 (12), 2582-2594.
Persson, S. , Johansen, P. , Andersson, E. , Lindgren, P. , Thielke, D. , Thorsted, B. L. , Jendle, J. & Carlsson, K. S. (2020). Days absent from work due to complications associated with type 2 diabetes: Evidence from 20 years of linked national registry data in Sweden. Diabetes, obesity and metabolism, 22 (9), 1586-1597.
Groop, P. , Dandona, P. , Phillip, M. , Gillard, P. , Edelman, S. , Jendle, J. , Xu, J. , Scheerer, M. F. & et al. (2020). Effect of dapagliflozin as an adjunct to insulin over 52 weeks in individuals with type 1 diabetes: post-hoc renal analysis of the DEPICT randomised controlled trials. The Lancet Diabetes and Endocrinology, 8 (10), 845-854.
Hunt, B. , Ericsson, Å. , Gundgaard, J. , Møller, J. B. , Valentine, W. J. & Jendle, J. (2020). Evaluating the long-term cost-effectiveness of introducing a smart insulin pen in standard-of-care treatment of type 1 diabetes in Sweden. Diabetologia, 63 (Suppl. 1), S381-S381.
Jendle, J. , Ericsson, Å. , Ekman, B. , Sjöberg, S. , Gundgaard, J. , da Rocha Fernandes, J. , Mårdby, A. , Hunt, B. & et al. (2020). Real-world cost-effectiveness of insulin degludec in type 1 and type 2 diabetes mellitus from a Swedish 1-year and long-term perspective. Journal of Medical Economics, 23 (11), 1311-1320.
de Valk, H. W. , Feher, M. , Hansen, T. K. , Jendle, J. , Koefoed, M. M. , Rizi, E. P. , Zimmermann, E. & Fadini, G. P. (2020). Switching to Degludec is Associated with Reduced Hypoglycaemia, Irrespective of Definition Used or Patient Characteristics: Secondary Analysis of the ReFLeCT Prospective, Observational Study. Diabetes Therapy, 11 (9), 2159-2167.
Catrina, S. , Hartvig, N. , Kaas, A. , Møller, J. , Mårdby, A. -. & Jendle, J. (2020). Type 1 diabetes: analysis of real-world insulin injection patterns. Diabetologia, 63 (Suppl. 1), S378-S378.
Jendle, J. , Pöhlmann, J. , de Portu, S. , Smith-Palmer, J. & Roze, S. (2019). Cost-Effectiveness Analysis of the MiniMed 670G Hybrid Closed-Loop System Versus Continuous Subcutaneous Insulin Infusion for Treatment of Type 1 Diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics, 21 (3), 110-118.
Jendle, J. & Riddell, M. C. (2019). Editorial: Physical Activity and Type 1 Diabetes. Frontiers in Endocrinology, 10.
Jendle, J. , Edelman, S. , Dandona, P. , Mathieu, C. , Thoren, F. A. , Scheerer, M. F. , Xu, J. & Langkilde, A. M. (2019). EFFECT OF ADDING DAPAGLIFLOZIN AS AN ADJUNCT TO INSULIN ON URINARY ALBUMIN-TO-CREATININE RATIO OVER 52 WEEKS IN ADULTS WITH TYPE 1 DIABETES. Diabetes Technology & Therapeutics, 21 (Suppl. 1), A136-A137.
Jendle, J. , Birkenfeld, A. L. , Polonsky, W. H. , Silver, R. , Uusinarkaus, K. , Hansen, T. , Håkan-Bloch, J. , Tadayon, S. & et al. (2019). Improved treatment satisfaction in patients with type 2 diabetes treated with once-weekly semaglutide in the SUSTAIN trials. Diabetes, obesity and metabolism, 21 (10), 2315-2326.
Fadini, G. P. , Feher, M. , Hansen, T. K. , de Valk, H. W. , Koefoed, M. M. , Wolden, M. , Zimmermann, E. & Jendle, J. (2019). Reduced rates of overall hypoglycaemia in patients with Type 1 diabetes after switching to insulin degludec: A European, multinational, multicentre, prospective, observational study (ReFLeCT). Diabetic Medicine, 36 (Suppl. 1), 60-60.
Fadini, G. P. , Feher, M. , Hansen, T. K. , de Valk, H. W. , Koefoed, M. M. , Wolden, M. , Zimmerman, E. & Jendle, J. (2019). Switching to Degludec from Other Basal Insulins is Associated with Reduced Hypoglycemia Rates: a Prospective Study. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 104 (12), 5977-5990.
Jendle, J. , Thunander, M. , Ekman, B. , Sjöberg, S. , Ericsson, Å. , da Rocha Fernandes, J. , Mårdby, A. , Malkin, S. & et al. (2019). Switching to insulin degludec is a cost-saving therapy for patients with type 1 and type 2 diabetes in the Swedish setting based on real world data. Value in Health, 22 (Suppl. 3), 575-576.
Jendle, J. , Sandberg, A. , Buchs, S. , Swinburn, P. , Hadi, M. & Levin, L. Å. (2018). A utility valuation study assessing the impact of postprandial glucose control on quality of life of individuals with type 1 or type 2 diabetes. Journal of Patient-Reported Outcomes, 2 (20).
Sharif, A. , Jendle, J. & Hellgren, K. J. (2018). Compliance to Screening of Diabetic Retinopathy with 18 to 36 Months Interval. European Journal of Ophthalmology, 28 (Suppl. 1), 9-9.
Jendle, J. , Fang, X. , Cao, Y. , Bojö, L. , Nilsson, B. , Hedberg, F. , Santos-Pardo, I. & Nyström, T. (2018). Effects on repetitive 24-hour ambulatory blood pressure in type 2 diabetic subjects randomized to liraglutide or glimepiride treatment both in combination with metformin: A randomized open parallel-group study. Journal of the American Society of Hypertension : JASH, 12 (5), 346-355.
Nyström, T. , Santos-Pardo, I. , Hedberg, F. , Wardell, J. , Witt, N. , Cao, Y. , Bojö, L. , Nilsson, B. & et al. (2018). Effects on Subclinical Heart Failure in Type 2 Diabetic Subjects on Liraglutide Treatment vs. Glimepiride Both in Combination with Metformin: A Randomized Open Parallel-Group Study (vol 8, 325, 2017). Frontiers in Endocrinology, 9.
Jendle, J. & Heinemann, L. (2018). Real-Time Continuous Glucose Monitoring Usage in Pilots with Diabetes: An Option to Improve Safety. Diabetes Technology & Therapeutics, 20 (7), 453-454.
Jendle, J. , Birkenfeld, A. L. , Silver, R. , Uusinarkaus, K. , Højbjerre, L. , Thomsen, H. F. & Davies, M. (2017). Effect of Gastrointestinal Adverse Events on Treatment Satisfaction in Semaglutide Treatment of Type 2 Diabetes. Value in Health, 20 (9), A484-A484.
Jendle, J. , Rinnert, K. , Westman, A. & Heinemann, L. (2017). Pilots and Diabetes Technology: Functional Health. Journal of Diabetes Science and Technology, 11 (2), 191-194.
Ridderstrale, M. , Evans, L. M. , Jensen, H. H. , Bøgelund, M. , Jensen, M. M. , Ericsson, Å. & Jendle, J. (2016). Estimating the impact of changes in HbA(1c), body weight and insulin injection regimen on health related quality-of-life: a time trade off study. Health and Quality of Life Outcomes, 14.
Jendle, J. H. , Rawshani, A. , Svensson, A. , Avdic, T. & Gudbjörnsdóttir, S. (2016). Indications for Insulin Pump Therapy in Type 1 Diabetes and Associations With Glycemic Control. Journal of Diabetes Science and Technology, 10 (5), 1027-1033.
Adolfsson, P. , Strömgren, A. , Mattsson, S. , Chaplin, J. E. & Jendle, J. (2015). Education and individualized support regarding exercise and diabetes improves glucose control and level of physical activity in type 1 diabetes individuals. Journal of Endocrinology Diabetes & Obesity, 3 (2), 1071-1077.
Adolfsson, P. , Mattsson, S. & Jendle, J. (2015). Evaluation of glucose control when a new strategy of increased carbohydrate supply is implemented during prolonged physical exercise in type 1 diabetes. European Journal of Applied Physiology, 115 (12), 2599-2607.
Roze, S. , Saunders, R. , Brandt, A. -. , de Portu, S. , Papo, N. L. & Jendle, J. (2015). Health-economic analysis of real-time continuous glucose monitoring in people with Type 1 diabetes. Diabetic Medicine, 32 (5), 618-626.
Steineck, I. , Cederholm, J. , Eliasson, B. , Rawshani, A. , Eeg-Olofsson, K. , Svensson, A. , Zethelius, B. , Avdic, T. & et al. (2015). Insulin pump therapy, multiple daily injections, and cardiovascular mortality in 18 168 people with type 1 diabetes: observational study. BMJ-BRITISH MEDICAL JOURNAL, 350.
Jendle, J. , Ridderstrale, M. , Jensen, H. H. , Bøgelund, M. , Jensen, M. M. , Ericsson, A. & Evans, M. (2015). Investigating the short-term impact of poor glycemic control on the daily lives of people with type 2 diabetes. Value in Health, 18 (3), A65-A65.
Evans, M. , Ridderstråle, M. , Jensen, H. H. , Bøgelund, M. , Jensen, M. M. , Ericsson, Å. & Jendle, J. (2015). Quantifying The Short-Term Impact of Changes In Hba1c, Weight And Insulin Regimen on Health Related Quality-of-Life. Value in Health, 18 (7), A616-A616.
Jendle, J. , Blonde, L. , Rosenstock, J. , Woo, V. , Gross, J. , Jiang, H. & Milicevic, Z. (2014). Better glycaemic control and less weight gain with once weekly dulaglutide vs bedtime insulin glargine, both combined with thrice daily lispro, in type 2 diabetes (AWARD-4). Diabetologia, 57 (Suppl 1), S23-S24.
Yousef, M. , Westman, A. , Lindberg, A. , de Lacerda, C. & Jendle, J. (2014). Glucose Changes and Working Memory in Individuals with Type 1 Diabetes During Air Pressure Changes Simulating Skydiving. Diabetes Technology & Therapeutics, 16 (1), 56-62.
Khalili, P. , Sundström, J. , Jendle, J. , Lundin, F. , Jungner, I. & Nilsson, P. M. (2014). Sialic acid and incidence of hospitalization for diabetes and its complications during 40-years of follow-up in a large cohort: The Värmland survey. Primary Care Diabetes, 8 (4), 352-357.
Khalili, P. , Sundström, J. , Franklin, S. S. , Jendle, J. , Lundin, F. , Jungner, I. & Nilsson, P. M. (2012). Combined effects of brachial pulse pressure and sialic acid for risk of cardiovascular events during 40 years of follow-up in 37 843 individuals. Journal of Hypertension, 30 (9), 1718-1724.
Adolfsson, P. , Örnhagen, H. , Eriksson, B. M. , Cooper, K. & Jendle, J. (2012). Continuous glucose monitoring: a study of the Enlite sensor during hypo- and hyperbaric conditions. Diabetes Technology & Therapeutics, 14 (6), 527-532.
Valentine, W. J. , Jendle, J. , Saraheimo, M. , Thorsteinsson, B. , Pollock, R. F. & Lammert, M. (2012). Evaluating the cost-effectiveness of reduced mild hypoglycaemia in subjects with Type 1 diabetes treated with insulin detemir or NPH insulin in Denmark, Sweden, Finland and the Netherlands. Diabetic Medicine, 29 (3), 303-312.
Home, P. D. , Meneghini, L. , Wendisch, U. , Ratner, R. E. , Johansen, T. , Christensen, T. E. , Jendle, J. , Roberts, A. P. & et al. (2012). Improved health status with insulin degludec compared with insulin glargine in people with Type 1 diabetes. Diabetic Medicine, 29 (6), 716-720.
Jendle, J. , Martin, S. A. & Milicevic, Z. (2012). Insulin and GLP-1 analog combinations in type 2 diabetes mellitus: a critical review. Expert Opinion on Investigational Drugs, 21 (10), 1463-1474.
Adolfsson, P. , Ornhagen, H. , Eriksson, B. M. , Gautham, R. & Jendle, J. (2012). In-vitro performance of the Enlite sensor in various glucose concentrations during hypobaric and hyperbaric conditions. Journal of Diabetes Science and Technology, 6 (6), 1375-1382.
Jendle, J. , Christensen, J. H. , Kvistgaard, H. , Gregersen, N. & Rittig, S. (2012). Late-onset familial neurohypophyseal diabetes insipidus due to a novel mutation in the AVP gene. Clinical Endocrinology, 77 (4), 586-592.
Jendle, J. , Alvarsson, M. , Hanås, R. & Attvall, S. (2012). Mätning av blodketoner[Measuring blood ketones]: när, var och hur[when, where and how]. Läkartidningen, 109 (45), 2031-2032.
Jendle, J. , Adolfsson, P. & Ornhagen, H. (2012). Swedish recommendations on recreational diving and diabetes mellitus. Diving and Hyperbaric Medicine, 42 (4), 231-233.
Jendle, J. , Torffvit, O. , Ridderstråle, M. , Ericsson, Å. , Nilsen, B. & Bøgelund, M. (2012). Willingness to pay for diabetes drug therapy in type 2 diabetes patients: based on LEAD clinical programme results. Journal of Medical Economics, 15 (Suppl 2), 1-5.
Jendle, J. , Ridderstråle, M. , Torfvitt, O. , Ericsson, Å. & Larsen, S. (2012). Willingness-to-pay for benefits associated with basal insulin treatment of type 2 diabetes. Journal of Medical Economics, 15 (2), 261-263.
Jendle, J. , Adolfsson, P. , Attvall, S. & Örnhagen, H. (2011). Dykning vid diabetes möjligt men inte riskfritt [Diving in diabetes possible but not without risks]. Läkartidningen, 108 (44), 2230-2231.
Jendle, J. & Adolfsson, P. (2011). Impact of high altitudes on glucose control. Journal of Diabetes Science and Technology, 5 (6), 1621-1622.
Birkeland, K. I. , Home, P. D. , Wendisch, U. , Ratner, R. E. , Johansen, T. , Endahl, L. A. , Lyby, K. , Jendle, J. & et al. (2011). Insulin degludec in type 1 diabetes: a randomized controlled trial of a new-generation ultra-long-acting insulin compared with insulin glargine. Diabetes Care, 34 (3), 661-665.
Faerch, M. , Corydon, T. J. , Rittig, S. , Christensen, J. H. , Hertz, J. M. & Jendle, J. (2010). Skewed X-chromosome inactivation causing diagnostic misinterpretation in congenital nephrogenic diabetes insipidus. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 44 (5), 324-330.
Khalili, P. , Flyvbjerg, A. , Frystyk, J. , Lundin, F. , Jendle, J. , Engström, G. & Nilsson, P. M. (2010). Total adiponectin does not predict cardiovascular events in middle-aged men in a prospective, long-term follow-up study. Diabetes & Metabolism, 36 (2), 137-143.
Jendle, J. , Torffvit, O. , Ridderstråle, M. , Lammert, M. , Ericsson, Å. & Bøgelund, M. (2010). Willingness to pay for health improvements associated with anti-diabetes treatments for people with type 2 diabetes. Current Medical Research and Opinion, 26 (4), 917-923.
Adolfsson, P. , Örnhagen, H. & Jendle, J. (2009). Accuracy and reliability of continuous glucose monitoring in individuals with type 1 diabetes during recreational diving. Diabetes Technology & Therapeutics, 11 (8), 493-497.
Jendle, J. , Nauck, M. A. , Matthews, D. R. , Frid, A. , Hermansen, K. , During, M. , Zdravkovic, M. , Strauss, B. J. & et al. (2009). Weight loss with liraglutide, a once-daily human glucagon-like peptide-1 analogue for type 2 diabetes treatment as monotherapy or added to metformin, is primarily as a result of a reduction in fat tissue. Diabetes, obesity and metabolism, 11 (12), 1163-1172.
Goodall, G. , Jendle, J. , Valentine, W. J. , Munro, V. , Brandt, A. B. , Ray, J. A. , Roze, S. , Foos, V. & et al. (2008). Biphasic insulin aspart 70/30 vs. insulin glargine in insulin naïve type 2 diabetes patients: modelling the long-term health economic implications in a Swedish setting. International journal of clinical practice (Esher), 62 (6), 869-876.
Adolfsson, P. , Örnhagen, H. & Jendle, J. (2008). The benefits of continuous glucose monitoring and a glucose monitoring schedule in individuals with type 1 diabetes during recreational diving. Journal of Diabetes Science and Technology, 2 (5), 778-784.
Jendle, J. & Norberg, B. (2007). Kliniska erfarenheter av behandling med Levemir [Clinical experiences with Levemir treatment].. Läkartidningen, 104 (1-2), 54-54.
Kølendorf, K. , Ross, G. P. , Pavlic-Renar, I. , Perriello, G. , Philotheou, A. , Jendle, J. , Gall, M. & Heller, S. R. (2006). Insulin detemir lowers the risk of hypoglycaemia and provides more consistent plasma glucose levels compared with NPH insulin in Type 1 diabetes. Diabetic Medicine, 23 (7), 729-735.
Himmelmann, A. , Jendle, J. , Mellén, A. , Petersen, A. H. , Dahl, U. L. & Wollmer, P. (2003). The impact of smoking on inhaled insulin. Diabetes Care, 26 (3), 677-682.
Brunner, G. A. , Balent, B. , Ellmerer, M. , Schaupp, L. , Siebenhofer, A. , Jendle, J. , Okikawa, J. & Pieber, T. R. (2001). Dose-response relation of liquid aerosol inhaled insulin in type I diabetic patients.. Diabetologia, 44 (3), 305-308.
Lundström, A. , Jendle, J. , Stenström, B. , Toss, G. & Ravald, N. (2001). Periodontal conditions in 70-year-old women with osteoporosis. Swedish Dental Journal, 25 (3), 89-96.
Jendle, J. , Karlberg, B. E. & Arborelius, M. (1996). An exploration of intrapulmonary insulin administration in anaesthetized and mechanically ventilated pigs. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 56 (3), 251-258.
Jendle, J. & Karlberg, B. E. (1996). Effects of intrapulmonary insulin in patients with non-insulin-dependent diabetes. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 56 (6), 555-561.
Jendle, J. & Karlberg, B. E. (1996). Intrapulmonary administration of insulin to healthy volunteers. Journal of Internal Medicine, 240 (2), 93-98.
Jendle, J. , Karlberg, B. E. , Persliden, J. , Franzén, L. & Arborelius, M. (1995). Delivery and Retention of an Insulin Aerosol Produced by a New Jet Nebulizer. Journal of Aerosol Medicine, 8 (3), 243-254.
Nilsson, L. , Nilsson, M. & Jendle, J. (1988). Subpopulations of variants resistant to imipenem in Pseudomonas aeruginosa. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 22 (5), 643-649.

Artiklar, forskningsöversikter

Jendle, J. , Adolfsson, P. & Pollock, N. W. (2020). Recreational diving in persons with type 1 and type 2 diabetes: Advancing capabilities and recommendations. Diving and Hyperbaric Medicine, 50 (2), 135-143.
Jendle, J. , Grunberger, G. , Blevins, T. , Giorgino, F. , Hietpas, R. T. & Botros, F. T. (2016). Efficacy and Safety of Dulaglutide in the Treatment of Type 2 Diabetes: A Comprehensive Review of the Dulaglutide Clinical Data Focusing on the AWARD Phase 3 Clinical Trial Program. Diabetes/Metabolism Research Reviews, 32 (8), 776-790.

Kapitel i böcker, del av antologier

Jendle, J. & Törnberg, Å. (2021). Fysisk aktivitet vid typ 1 diabetes. I: Ing-Mari Dohrn, Eva Jansson Mats Börjesson, Maria Hagströmer, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2021 (ss. 325-330). Stockholm: Läkartidningen Förlag AB.
Jendle, J. & Törnberg, Å. (2021). Fysisk aktivitet vid typ 2 diabetes. I: Ing-Mari Dohrn, Eva Jansson Mats Börjesson, Maria Hagströmer, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2021 (ss. 331-336). Stockholm: Läkartidningen Förlag AB.
Jendle, J. (2020). Insulinbehandling. I: Mona Landin Olsson, Diabetes (ss. 107-118). Lund: Studentlitteratur AB.
Jendle, J. (2016). Diabetes Melitus: Typ 1-diabetes, Typ 2-diabetes. I: Maria Hagströmer, Eva Jansson, FYSS 2017: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (ss. 371-390). Stockholm: Läkartidningen Förlag AB.

Konferensbidrag

Jendle, J. , de Portu, S. & Roze, S. (2019). Cost effectiveness analysis of MiniMed 670G system versus continuous subcutaneous insulin infusion, in individuals with type 1 diabetes. Konferensbidrag vid ATTD 2019, Berlin, Germany, 20-23 February, 2019.
Jendle, J. , Edelman, S. , Dandona, P. , Mathieu, C. , Thoren, F. , Scheerer, J. , Xu, J. & Langkilde, A. (2019). Dapagliflozin as an adjunct to insulin on urinary albumin-to creatinine ratio over 52 weeks in adults with type 1 diabetes. Konferensbidrag vid ATTD 2019, Berlin, Germany, 20-23 February, 2019.
Lahtela, J. , Edelman, S. , Jendle, J. , Dandona, P. , Mathieu, C. , Thorén, F. , Scheerer, M. , Xu, J. & et al. (2019). Effect of adding dapagliflozin as an adjunct to insulin on urinary albumin-to-creatinine ratio over 52 weeks in adults with type 1 diabetes. Konferensbidrag vid 55th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-Diabetes (EASD 2019), Barcelona, Spain, September 16-20, 2019 (ss. S342-S342). Springer.
Feher, M. , Fadini, G. , Krarup Hansen, T. , Jendle, J. , Merchante, A. , Koefoed, M. , Rizi, E. , Zimmermann, E. & et al. (2019). Hypoglycaemia, irrespective of the definition used, is reduced when switching to insulin degludec from other basal insulins in routine clinical care: The ReFLeCT study. Konferensbidrag vid 55th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-Diabetes (EASD 2019), Barcelona, Spain, September 16-20, 2019 (ss. S385-S385). Springer.
Jendle, J. , Thunander, M. , Sjöberg, S. , Ekman, B. , Mårdby, A. , da Rocha Fernandes, J. D. , Gundgaard, J. & Ericsson, Å. (2019). Real-world cost-effectiveness of insulin degludec in type 1 and type 2 diabetes in a Swedish setting. Konferensbidrag vid 55th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-Diabetes (EASD 2019), Barcelona, Spain, September 16-20, 2019 (ss. S436-S436). Springer.
de Valk, H. , Feher, M. , Krarup Hansen, T. , Jendle, J. , Merchante, A. , Koefoed, M. , Rizi, E. , Zimmermann, E. & et al. (2019). Switching to insulin degludec from other basal insulins reduces rates of hypoglycaemia across patient subgroups in routine clinical care: The ReFLeCT study. Konferensbidrag vid EASD 2019, Barcelona, Spain, 16-20 September, 2019.
de Valk, H. , Feher, M. , Krarup Hansen, T. , Jendle, J. , Merchante, A. , Koefoed, M. , Rizi, E. , Zimmermann, E. & et al. (2019). Switching to insulin degludec from other basal insulins reduces rates of hypoglycemia (according to different definitions) in routine clinical care: The ReFLeCT Study. Konferensbidrag vid ADA 2019, San Francisco, CA, USA, 7-11 June, 2019.
de Valk, H. , Feher, M. , Krarup Hansen, T. , Jendle, J. , Merchante, A. , Koefoed, M. , Rizi, E. , Zimmermann, E. & et al. (2019). Switching to insulin degludec from other basal insulins reduces rates of hypoglycemia across patient subgroups in routine clinical care: The ReFleCT study. Konferensbidrag vid ADA2019, San Francisco, CA, USA, 7-11 June, 2019.
Galavazi, M. , Jansson, S. P. O. , Jendle, J. & Karlsson, J. (2018). Long-term effects of low energy diet combined with CBT-based group treatment of patients with obesity on weight, quality of life and eating behaviour: a 2-year intervention study. Konferensbidrag vid IOB, Vienna, Austria, 2018.

Samlingsverk (redaktör)

Jendle, J. (ed.) , Riddell, M. C. (ed.) & Jones, T. W. (ed.) (2019). Physical Activity and Type 1 Diabetes (1ed.). Lausanne: Frontiers Media S.A..