This page in English

Johan Jendle

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 0709 571257

Rum: C4225

Johan Jendle

Om Johan Jendle

Johan Jendle är professor i medicin vid Örebro universitet och föreståndare för forskningsmiljön Diabetes, endokrinologi och metabolism.

Forskning

Hans forskning handlar främst om diabetes. Pågående projekt syftar till framtagande av riktlinjer för individer med diabetes som är fysiskt aktiva för att nå både god glukoskontroll och optimera den fysiska prestationsförmågan.

Johan Jendle forskar också om nya glukossänkande läkemedel (som SGLT-2 hämmare och GLP-1 receptor agonister), smarta insulinpumpar och nya system för att kontinuerligt kunna mäta blodsocker och andra metaboliska markörer. 

Andra forskningsområden är hälsoekonomi kopplat till diabetes, screening av ögonbottenförändringar vid diabetes och nya behandlingar av övervikt med intragastriska ballonger för att förstärka viktnedgång och speciella kostfibrer för att minska insulinresistens vid prediabetes. Vidare forskning kring kopplingen mellan ADHD, diabetes och kardiovaskulär sjukdom.

Vidare pågår projekt kring SARS-CoV2 och diabetes samt utvecklingsprojekt kring e-Hälsa diabetes och artificiell intelligens.

Professor Johan Jendle har varit huvudprövare för flertalet kliniska läkemedelsstudier inom både typ 1- och typ 2-diabetes. Han har författat eller varit medförfattare till över hundra vetenskapliga artiklar. Han är också anlitad som granskare och som föreläsare vid lokala, nationella och internationella vetenskapliga möten. Han har lett projekt om fysisk aktivitet och diabetes som resulterat i flera avhandlingar och internationella riktlinjer kring sport och diabetes.

Vidare är Johan Jendle ledamot i den internationella arbetsgruppen inom klinisk kemi och laboratoriemnedicin för standardisering av glukosmonitoreringssystem, The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine ( IFCC).

2015 Identifierade Johan Jendle en ny sjukdom som orsakas av en unik mutation i den gen som kodar för antidiuretiskt hormon (AVD) och leder till en specifik typ av familiär diabetes insipidus vilken nu kallas Jendles sjukdom. 

Undervisning

Johan Jendle föreläser på avancerad nivå på läkarprogrammet vid Örebro universitet. Ingår i temagrupp Nutrition Metabolism Elemination (NME). Examinator för Termin 8 läkarprogrammet.
Han håller föreläsningar för diabetessköterskor, allmänläkare och specialister inom både diabetes och endokrinologi.  Han är kursansvarig för utbildning av läkare och diabetessköterskor på nationell nivå kring insulinpumpar, glukossensorer och annan diabetesteknik. 
Han ansvarar tillsammans med AT-nämnden för examination av samtliga AT-läkare i Sverige.

Samarbete och uppdrag

  • Ordinarie ledamot i AT-nämnden med ansvar för examination av AT-läkarna i Sverige
  • Ledamot i medicinklinikens ledningsgrupp med ansvar för forskning och utveckling
  • Ordförande i Kvalitetsgrupp Diabetes
  • Ledamot i IFCC arbetsgrupp kring CGM
  • Elektor för Vetenskapsrådet

CV Johan Jendle

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Samlingsverk (redaktör)