This page in English

Forskningsmiljö

Diabetes, endokrinologi och metabolism

Forskarna som ingår i forskningsmiljön samlade till en gruppbild.

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Johan Jendle

Forskningsområden

  • Endokrinologi
  • Epidemiologi
  • Gynekologi
  • Idrott
  • Medicin
  • Nutrition
  • Obstetrik

Ett multidisciplinärt forsknings- och innovationscenter kring diabetes-endokrinologi och metabolism har bildats vid Örebro Universitet. Forskningen är primärt inriktad på att studera samspelet hälsa--fysisk aktivitet-­övervikt--kost--glukoskontroll-­metabolism-­diabetes--endokrinologi--epidemiologi-- prevention, med särskilt fokus på olika former av diabetes där det finns ett stort behov av förbättrad diagnos, prevention och behandling.

Länk till career development plan