This page in English

Forskningsmiljö

Diabetes, endokrinologi och metabolism

Forskarna som ingår i forskningsmiljön samlade till en gruppbild.

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Johan Jendle

Forskningsområden

  • Endokrinologi
  • Epidemiologi
  • Gynekologi
  • Idrott
  • Medicin
  • Nutrition
  • Obstetrik

Ett multidisciplinärt forsknings- och innovationscenter kring diabetes-endokrinologi och metabolism har bildats vid Örebro Universitet. Forskningen är primärt inriktad på att studera samspelet hälsa--fysisk aktivitet-­övervikt--kost--glukoskontroll-­metabolism-­diabetes--endokrinologi--epidemiologi-- prevention, med särskilt fokus på olika former av diabetes där det finns ett stort behov av förbättrad diagnos, prevention och behandling.

Länk till career development plan

Medlem

Daniel Smith, Region Örebro Län