Ditt sociala nätverk styr dina val i butiken

Carolin Zorell.

Fler måste bli politiskt medvetna konsumenter – och fler måste också ta ansvar som medborgare och påverka andra, säger forskaren Carolin Zorell.

Sannolikheten att du ska göra medvetna val som konsument ökar med mellan 30 och 80 procent om någon i ditt sociala nätverk uppmuntrar dig till det. Det visar en studie från Örebro universitet.
– Människor vi litar på och beundrar är viktiga för att förändra våra vanor, säger forskaren Carolin Zorell.

Trots att de flesta av oss är medvetna om att vår konsumtion påverkar miljön, väljer många att inte ta hänsyn till etiska och ekologiska konsekvenser av vad vi köper och konsumerar. En anledning till det är bristen på påtryckningar från vänner eller familj. Det visar en studie av Carolin Zorell, universitetslektor i statskunskap och forskare inom Örebro universitets strategiska satsning på Mat och hälsa, och Thomas Denk, professor i statskunskap och dekan vid Örebro universitet.

– Vi har idag tillgång till så mycket information att det ibland kan bli överväldigande. Vi förmår inte ta till oss all fakta och alla råd om hur vi borde bli bättre människor – och framför allt är det enklare att göra så som man alltid har gjort, säger Carolin Zorell.

Familj och nära vänner är viktiga

För att få fler att förändra sin konsumtion i en mer hållbar riktning, krävs det enligt studien att människor i ens sociala nätverk aktivt utövar påtryckningar.

– Det kan både handla om familjemedlemmar, som till exempel partner, föräldrar och barn, eller om nära vänner och influencers i sociala medier. Vi har större tillit till att en förändring spelar roll om påtryckningarna kommer från människor vi litar på och beundrar, säger Carolin Zorell.

En av de första stora studierna

Studien, som publiceras i tidskriften Scandinavian Political Studies, bygger på enkätsvar insamlade i Sverige under 2019 och är en av de första stora studierna som utgår från en vidare definition av begreppet ”politisk konsumtion”. Tidigare har begreppet innefattat att man låter politiska eller etiska värderingar styra vilka varor man väljer att köpa eller bojkotta. Den bredare definitionen av politisk konsumtion inbegriper även livsstilsval – som till exempel att välja att avstå från resande – och att diskutera ekologiska och etiska aspekter av konsumtion.

Vad kan det här resultatet användas till?

– Vi sitter fast i ett konsumtionsmönster där vi köper mer och mer, trots att det är ohållbart i längden. Genom att förstå vad som driver vår konsumtion och vad som krävs för att förändra vårt konsumtionsmönster kan vi bidra till en snabbare omställning till en mer hållbar konsumtion. Fler måste bli politiskt medvetna konsumenter – och fler måste också ta ansvar som medborgare och påverka andra, säger Carolin Zorell.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Alessandra Paiusco