This page in English

Thomas Denk

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303103

Rum: E3101

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, M. , Denk, T. & Åström, J. (2018). Perceptions of organizational culture and value conflicts in information security management. Information and Computer Security, 26 (2), 213-229.
Åberg, M. & Denk, T. (2017). Democratization and Secularization: Towards a Process-Oriented Model. Politics, Religion & Ideology, 18 (2), 175-197.
Denk, T. & Christensen, H. S. (2016). How to classify political cultures?: A comparison of three methods of classification. Quality and quantity, 50 (1), 177-191.
Denk, T. & Lehtinen, S. (2016). Two modes of democratisation: transition and state-formation. Quality & Quantity: International Journal of Methodology, 50 (6), 2331-2346.
Denk, T. , Christensen, H. S. & Bergh, D. (2015). The Composition of Political Culture: A Study of 25 European Democracies. Studies in comparative international development, 50 (3), 358-377.
Denk, T. & Lehtinen, S. (2014). Contextual analyses with QCA-methods. Quality and quantity, 48 (6), 3475-3487.
Denk, T. & Lehtinen, S. (2014). Hur identifieras stater?: Jämförelse av alternativa tillvägagångssätt. Politiikka, 56 (4), 312-319.
Denk, T. & Anckar, C. (2014). Length of independence and democratic failure. Contemporary Politics, 20 (4), 385-401.
Denk, T. & Silander, D. (2013). Demokratiska utmaningar hos de nordiska länderna 2002-2010. Politiikka, 55 (3), 139-150.
Denk, T. (2013). How to measure polyarchy with Freedom House: A proposal for revision. Quality and quantity, 47 (6), 3457-3471.
Denk, T. & Silander, D. (2012). Problems in Paradise?: Challenges to future democratization in democratic states. International Political Science Review, 33 (1), 25-40.
Denk, T. (2012). Size and political support on the local level in Sweden. Local Government Studies, 38 (6), 777-793.
Denk, T. (2011). Bibliometrisk analys av finsk statsvetenskap. Politiikka, 53 (3), 238-245.
Denk, T. (2010). Comparative multilevel analysis: Proposal for a methodology. International Journal of Social Research Methodology, 13 (1), 29-39.
Denk, T. & Silander, D. (2009). Demokratins utmaningar?: En analys av 60 delvis fria länder. Politiikka, 51 (3), 174-186.
Johansson, A. , Denk, T. & Svedung, I. (2009). Institutionalization of risk and safety management at the local governmental level in Sweden. Journal of Risk Research, 12 (5), 687-708.
Hustinx, L. & Denk, T. (2009). The "black box" problem in the study of participation. Journal of Civil Society, 5 (3), 209-226.

Böcker

Denk, T. & Lehtinen, S. (2019). State-Formation and Democratization: A New Classification (1ed.). Cham: Palgrave Macmillan.
Anckar, C. , Bengtsson, Å. , Denk, T. & Karvonen, L. (2013). Komparativ politik: Institutioner och beteende (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Denk, T. (2012). Komparativa analysmetoder (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Denk, T. & Silander, D. (2011). Regime Heterogeneity: A Comparative Study on Institutional Variation in Political Regimes (1ed.). Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.
Denk, T. (2009). Politisk kultur (1ed.). Malmö: Liber.
Denk, T. (2008). Kultur eller struktur?: Studie om den representativa demokratins regionala förutsättningar (1ed.). Åbo: Åbo Akademi (Medelanden från ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi A:560).
Denk, T. & Silander, D. (2007). Att studera demokratisering: fenomen, förlopp, förutsättningar & framtid (1ed.). Stockholm: Santérus Förlag.
Denk, T. (2004). Värmland och euron: En studie om de värmländska väljarnas ställningstagande i och inställning till EMU-folkomröstningen (1ed.). Karlstad: Institutionen för samhällsvetenskap, Avdelningen för statsvetenskap (Karlstad University studies 2004:65).
Denk, T. (2003). Att förstå secession: Förslag till komparativt analysschema om secessionsprocesser (1ed.). Karlstad: Institutionen för samhällsvetenskap, Avdelningen för statsvetenskap (Karlstad University studies 2003:43).
Denk, T. (2002). Komparativ metod: Förståelse genom jämförelse (1ed.). Lund: Studentlitteratur.

Doktorsavhandlingar

Denk, T. (1999). Värnpliktsutbildningen: en politisk socialisationsagent?. (Doctoral dissertation). Karlstad: Karlstad University Studies.

Kapitel i böcker, del av antologier

Denk, T. , Hedström, K. & Karlsson, F. (2019). Medborgarna och automatiserat beslutsfattande. I: Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg och Annika Bergström, Storm och Stiltje: SOM-institutets 74:e forskarantologi (ss. 183-196). Göteborg: SOM-institutet.
Denk, T. & Anckar, C. (2018). Introduktion. I: Thomas Denk & Carsten Anckar, Komparativ politik: Tio politiska system (ss. 1-40). Lund: Studentlitteratur AB.
Denk, T. & Anckar, C. (2018). Komparativ metod. I: Thomas Denk & Carsten Anckar, Komparativ politik: Tio politiska system (ss. 331-346). Lund: Studentlitteratur AB.
Anckar, C. & Denk, T. (2018). Politiska system: Former, trender och utmaningar. I: Thomas Denk & Carsten Anckar, Komparativ politik: Tio politiska system (ss. 347-356). Lund: Studentlitteratur AB.
Åström, J. & Denk, T. (2017). Generationslarmet. I: Andersson, Ulrika; Ohlsson, Jonas; Oscarsson, Henrik; Oskarson, Maria, Larmar och gör sig till: SOM-undersökningen 2016 (ss. 155-168). Göteborg: SOM-institutet.
Denk, T. & Anckar, C. (2015). Introduktion. I: Thomas Denk, Carsten Anckar, Komparativ politik: Nio politiska system (ss. 15-39). Lund: Studentlitteratur AB.
Denk, T. & Åberg, M. (2008). Inledning. I: Thomas Denk & Martin Åberg, Regioner i rörelse: Perspektiv på svenska regionaliseringsprocesser (ss. 1-15). Åbo: Åbo Akademi.
Denk, T. (2008). State-building and democratization. I: Thomas Denk, Perspectives on state-building and democracy: A research anthology (ss. 5-33). Saarbrücken: VDM.
Denk, T. & Åberg, M. (2008). Storlek och demokrati: fragmentering och konsolidering. I: Thomas Denk & Martin Åberg, Regioner i rörelse: Perspektiv på svenska regionaliseringsprocesser (ss. 142-163). Åbo: Åbo Akademi.
Denk, T. (2008). Storlek och politisk organisering. I: Thomas Denk & Martin Åberg, Regioner i rörelse: Perspektiv på svenska regionaliseringsprocesser (ss. 16-48). Åbo: Åbo Akademi.

Samlingsverk (redaktör)

Denk, T. (ed.) & Anckar, C. (ed.) (2018). Komparativ politik: Tio politiska system (2ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Denk, T. (ed.) & Anckar, C. (ed.) (2015). Komparativ politik: Nio politiska system (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Denk, T. (ed.) (2010). Perspectives on state-building and democracy: A research anthology. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.
Denk, T. (ed.) & Åberg, M. (ed.) (2008). Regioner i rörelse: Perspektiv på svenska regionaliseringsprocesser. Åbo: Åbo Akademi (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga faktulteten vid Åbo Akademi A:561).