This page in English

Thomas Denk

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: dGhvbWFzLmRlbms7b3J1LnNl

Telefon: 019 303103

Rum: F2204

Forskningsämne

Om Thomas Denk

Thomas Denk är sedan 2015 professor i statskunskap vid Örebro universitet. Han har tidigare arbetat vid Åbo Akademi, Karlstads universitet och Mittuniversitetet. Under period 2019–2022 var han dekan för HS-fakulteten.

 

Forskning

Thomas Denk forskar inom tre områden. Det första området handlar om hur stater bildas och hur dessa processer påverkar staternas möjligheter till demokratisering. I ett pågående projekt utvecklas en databas om statsformation och demokratisering under åren 1816-2020. Databasen är en vidareutveckling av ett tidigare projekt som studerade tiden efter 1946. Det andra området fokuserar på hur den politiska utvecklingen i stater påverkar utvecklingen i andra stater. Även inom detta område pågår ett arbete med att utveckla en databas. Denna databas kommer att göra det möjligt att studera hur utveckling av demokratiska institutioner sprids mellan länder. I det tredje området studeras hur människor förhåller sig till politik. Bland annat studeras medborgarnas attityder till automatiserat beslutsfattande i offentlig sektor, samt hur politisk medvetenhet formas och utvecklas.

Thomas Denk har publicerat flera böcker om statsformation, demokratisering, politisk kultur och komparativ metod.

 

Undervisning

Thomas Denk undervisar främst inom jämförande politik och forskningsmetodologi, samt handleder doktorander på forskarutbildningen. Just nu är han huvudhandledare för en doktorand och biträdande handledare för två doktorander. Han har tidigare varit huvudhandleare för fyra doktorander och biträdande handledare för fem doktorander. 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Manuskript

Samlingsverk (redaktör)