Forskare lyfter kvinnors insatser för människor i nöd

Sanela Bajramovic och Izabela Dahl

Svenska kvinnor har länge haft ett engagemang för människor i nöd. Men den delen av vår historia är till stora delar okänd.
– Vi vill synliggöra kvinnors insatser både i Sverige och internationellt, säger Sanela Bajramović, historiker, som tillsammans med Izabela Dahl arrangerar en forskarkonferens med sikte på att sprida kunskaperna.

Observera att sista anmälningsdag till de öppna föreläsningarna var måndag 11 oktober. Anmälan är alltså nu stängd.

Konferensen är ett resultat av de två Örebroforskarnas projekt om kvinnor och humanitär hjälp, som finansieras av Riksbankens jubileumsfond. Onsdag 13 oktober hålls två föreläsningar öppna för allmänheten av internationella forskare - Katharina Stornig och Richard Allen.

Kvinnor och internationell humanitär hjälp har en koppling till Örebro, i samband med nöden i Europa som följde på första världskriget.

 – Hjälp till dessa ”krigsbarn” från Tyskland och Österrike samordnades i Örebro. Barnen hämtades av Röda korset och fick tillbringa långa sommarlov i Sverige för att återhämta sig, en insats som engagerade många kvinnor, berättar Izabela Dahl, som tack vare unikt arkivmaterial om Örebro lyft denna del av vår historia ut skuggorna.

Izabela Dahl bidrar också till konferensen med forskning om hur Sverige organiserade mottagningen av flyktingar i samband med andra världskriget, och kvinnor fick arbete i ett nytt yrke, som kuratorer för flyktingar. Pionjären var Ingrid Segerstedt-Wiberg.

Betydelse för mottagare

Sanela Bajramović bidrar i sin tur med sin forskning om humanitära aktioner till Bosnien som genomfördes i mitten på 1990-talet av organisationen Kvinna till Kvinna och Arbetarkonvojen.

– Kvinnor i Bosnien som skulle ta emot hjälpen var så trötta på beskrivningen av dom som fattiga, outbildade och mer eller mindre primitiva. Den svenska insatsen, de så kallade kvinnopaketen, var annorlunda och innehöll också mensskydd, smycken och smink. De hade jättestort symboliskt värde för mottagarna, berättar Sanela Bajramović.

Den lyhördheten för mottagarnas behov och vilja är långt ifrån självklar än idag enligt henne:

 – Hjälparbete är väldigt svårt och även med goda intentioner kan det inte sällan bli fel. Självkännedom är avgörande för förmågan att kunna lyssna.

Ett viktigt mål för konferensen är att bilda ett forskarnätverk, först i Sverige och sedan Norden – och ge ut en antologi med bidrag från forskningen som innefattar kvinnors roll i olika former av hjälpverksamhet.

Text och foto: Maria Elisson