This page in English

Forskningsprojekt

Kvinnor och humanitär hjälp - ett historiserande perspektiv

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2019

Kontaktperson

Izabela Dahl

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Inflytelserika internationella aktörer har allt mer börjat poängtera vikten av att inkludera ett genusperspektiv inom humanitär hjälp. Vänds blicken mot svensk biståndspolitik ser vi en stark betoning på jämställdhet och ett rättighetsbaserat perspektiv. Det finns ett tydligt behov av exemplifierande empirisk kunskap ur ett historiskt perspektiv för att nå fördjupad förståelse och finna nya vägar att bidra till humanitära insatser i framtiden. I forskningen framträder kvinnor som drivande aktörer inom humanitärt hjälparbete som utförts i och utanför Sverige. Syftet är att etablera ett nationellt tvärvetenskapligt nätverk där frågor gällande humanitära insatser under de senaste hundra åren ur ett genus- och rättighetsbaserat perspektiv kan diskuteras och problematiseras.

Finansiärer

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Samarbetspartners

  • Katharina Stornig, International Graduate Centre for the Study of Culture (GCSC), Justus-Liebig-Universität Gießen
  • Richard Allen, Framingham State University
  • Sunniva Engh, Universitetet i Oslo