Forskare ska utvärdera Örebros gröna lekmiljöer ur socialt hållbarhetsperspektiv

Sara Frödén.

Sara Frödén är lektor i pedagogik och har under året deltagit i Örebro universitets innovationsmiljö Social Impact Lab, där hon utvecklat en modell för hållbara pedagogiska utomhusmiljöer.

Skiljer sig barnens lek om de befinner sig i ett grönt leklandskap jämfört med en traditionell skolgård? Vinnova satsar fyra miljoner på ett projekt där Örebro kommun tillsammans med lektor Sara Frödén ska utvärdera Örebros gröna lekmiljöer.
– I vissa studier har man sett att lek i gröna ytor blir mer jämställd, säger Sara Frödén.

Är det möjligt att skapa gröna lekmiljöer som är tillgängliga för alla och som leder till social hållbarhet? Örebro kommun har under de senaste åren satsat på just detta, och nu har Vinnova beviljat drygt fyra miljoner kronor till projektet Den lekfulla staden som ska utvärdera lekmiljöerna.

Projektet kommer att pågå till november 2024. Det sker i samarbete med det regionala Rörelsenätverket och forskare Sara Frödén, som är lektor i pedagogik, undervisar på lärarutbildningen och driver flera praktiknära forskningsprojekt.

– Jag är jätteglad för att den här ansökan gick igenom. Örebro kommun jobbar väldigt bra med att förändra sina lekmiljöer, så att det inte bara ska vara traditionella lekplatser utan gröna leklandskap som bjuder in till rörelseglädje, skapande och utforskande lek.

Flera av Örebros nya innovativa lekmiljöer ligger i anslutning till skolor och förskolor, och det vill Sara Frödén dra nytta av i sina studier.

– Jag ska bland annat titta på lekmiljöerna ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, till exempel hur flickor och pojkars lek och interaktion ser ut i variationsrika gröna landskap jämfört med mer traditionella skolgårdar och förskolegårdar. Det ska bli intressant att se om det kommer att skilja sig, i vissa studier har man sett att lek i gröna ytor blir mer jämställd, säger Sara Frödén.

Sara Frödén har under året varit en del av Örebro universitets innovationsmiljö Social Impact Lab, där hon arbetat med att utveckla en modell för hållbara pedagogiska utomhusmiljöer. De erfarenheterna kommer hon ha nytta av i Vinnovaprojektet, berättar hon.

– Jag har haft möjlighet att fördjupa mig i olika typer av problematik när man skapar offentliga pedagogiska miljöer. Under året i Social Impact Lab har jag samlat på mig både kunskap och verktyg som gör att jag nog kan stötta kommunen i processen att förbättra de här miljöerna.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Privat