Goda resultat på AT-tentan efter studier på Läkarprogrammet i Örebro

Campus USÖ, huset där läkarstudenter studerar.

Läkarutbildningen vid Örebro universitet har funnits i tio år och examinerar drygt 50 studenter per termin.

Läkare som utbildats på Läkarprogrammet vid Örebro universitet klarar AT-tentan i högre utsträckning än de som studerat vid andra lärosäten i Sverige.
– Ingen av våra hundra första studenter som gjort AT-tjänstgöring körde på AT-tentan. Det är så klart jätteroligt, säger Ann-Sofi Duberg, programansvarig på Läkarprogrammet.

Efter läkarexamen och fullgjord allmäntjänstgöring (AT) skriver läkarstudenter det så kallade AT-provet. Ett godkänt AT-prov krävs för att man ska kunna ansöka om läkarlegitimation.

Läs mer om Läkarprogrammet vid Örebro universitet.

En studie som publiceras i Läkartidningen har jämfört och analyserat AT-läkares resultat på AT-provet från tre tidsperioder mellan 1995 och 2019. Resultatet visar att AT-läkare med läkarutbildning från ett annat land i eller utanför EU i högre utsträckning underkänns på AT-provet än studenter från svenska lärosäten.

Jämför man provresultaten mellan svenska lärosäten sticker Örebro universitet ut: Ingen AT-läkare som har läst i Örebro har underkänts på AT-provet under åren 2015–2019, medan till exempel 5,5 procent av de som studerat i Umeå och 4,4 procent av de som läst i Linköping fick underkänt.

– Det är mycket glädjande. Jag ser det som ett kvitto på att den utbildning vi ger vid Örebro universitet håller hög kvalitet, säger Ann-Sofi Duberg, programansvarig för Läkarprogrammet.

Läkarprogrammet firar tio år

Läkarutbildningen vid Örebro universitet har funnits i tio år och examinerar drygt 50 studenter per termin. Eftersom läkarutbildningen är lång är antalet AT-läkare som hunnit skriva AT-provet efter studier vid Örebro universitet lägre än vid de övriga svenska lärosätena som ingår i jämförelsen.

– Det måste man självklart ta i beaktande när man tolkar statistiken. Men att ingen av våra hundra första studenter som gjort AT-tjänstgöring har blivit underkänd på AT-tentan är ändå ett resultat vi ska vara glada och stolta över.

Ny utbildning startar till hösten

Till hösten startar den nya sexåriga läkarutbildningen, som ger möjlighet att ansöka om läkarlegitimation direkt efter examen. Då ersätts dagens system med allmäntjänstgöring och AT-prov med en ettårig bastjänstgöring, BT. Örebro universitet hoppas på sikt också kunna utöka antalet utbildningsplatser på Läkarprogrammet till 80 studenter per termin.

– Det pågår just nu ett intensivt arbete med att förbereda för det nya läkarprogrammet med tillägg av en termin och flera nya examensmål för att uppnå de krav som ställs på en legitimationsgrundande läkarutbildning. Med den erfarenhet vi har från de första tio åren så kan vi nu passa på att ytterligare förbättra en redan bra utbildning. Läkarprogrammet i Örebro är viktigt för kompetensförsörjningen i vår region och för närliggande regioner som vi har ett bra samarbete med, säger Ann-Sofi Duberg.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Jesper Mattsson