Innovation nytt fokus för Amy Loutfi: ”Nu är rätt läge för lärosätet att ta ett större kliv”

Amy Loutfi.

”Vi har en väldigt bra verktygslåda där vi har byggt strukturen under ett antal år. Nu måste vi säkerställa att vi vet när vi ska använda de olika verktygen”, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation.

Att vara innovativ är en del av den akademiska identiteten. Det säger professor Amy Loutfi, som är vicerektor för AI och innovation vid Örebro universitet. Innovation kommer också vara en viktig del av lösningen på de globala utmaningar som världen akut måste hantera.
– Örebro universitet har utmärkta förutsättningar för att kunna gifta ihop de tekniska och sociala dimensionerna och skapa innovation, säger Amy Loutfi.

Nyligen utsåg Örebro universitets rektor Amy Loutfi till vicerektor för AI och innovation. Professor Amy Loutfi är sedan tidigare vicerektor för AI och får därmed ett utökat uppdrag.

– Innovation kan betyda många saker. Själva ordet är förknippat med att skapa helt nya sätt att angripa olika utmaningar. Det är något som kännetecknar akademin – att vara innovativ är en del av den akademiska identiteten, säger Amy Loutfi och fortsätter:

– Genom innovation fokuserar man också på nyttiggörande, vilket är ett viktigt uppdrag för universitetet. Vi måste säkerställa att vår kunskap kommer till nytta och bidrar till samhällets utveckling.

ORU Innovation Arena sänker trösklarna för innovation och nyttiggörande

Örebro universitet har under många år utvecklat sitt arbete med samverkan och innovation, och investerar både i lärosätets innovationssystem samtidigt som man har en aktiv roll i regionens utveckling. På uppdrag av rektor Johan Schnürer skapades i fjol en särskild satsning, ORU Innovation Arena. Arenan är en fysisk plats – men också så mycket mer. Syftet med arenan är att bidra till att sänka trösklarna för nyttiggörande genom att skapa möjligheter för externa aktörer att interagera med akademin.

– Arenan ska underlätta för våra innovationsaktörer att jobba tillsammans. Den ska underlätta för våra studenter att jobba med entreprenörskap och för externa företag att komma i kontakt med den spetskunskap som kännetecknar vårt universitet, säger Amy Loutfi och lägger till:

– Min bedömning av nuläget är att vi har en väldigt bra verktygslåda där vi har byggt strukturen under ett antal år. Men nu måste vi ta nästa kliv och säkerställa att vi vet när vi ska använda de olika verktygen för att uppnå våra mål. Örebro universitet ska dessutom jobba för att säkerställa att det finns ett flöde mellan alla olika aktörer i innovationssystemet som är nära akademin. Lärosätet ska även fortsätta att göra ansvarsfulla investeringar i innovationssystemet.

”Våra akademinära innovationer ska angripa de globala utmaningarna”

– Innovationsarenan blir ett av flera väldigt viktiga verktyg. Universitetet ska värna om alla sina innovationsverktyg, från våra så kallade ”impact labs” som jobbar i ett tidigt stadium, till vårt eget holdingbolag vars fokus är kommersialisering. Det måste vara tydligt vilken del av innovationssystemet som arbetar med vad. Universitetet ska även säkerställa att det finns bra ytor och ingångar för externa aktörer att jobba tillsammans med oss. Att arbeta med innovationer är ett viktigt uppdrag och Örebro universitet ska ha höga ambitioner och förväntningar, både på oss själva men också på våra samarbetspartners, säger Amy Loutfi.

Rent konkret, ska universitetets innovationer handla om nya produkter och tjänster eller vad ser du framför dig?

– Man ska komma ihåg att vi akut måste hantera ett antal globala utmaningar, som till exempel klimatförändringen, annan miljöförstöring, ohälsa, hunger, fattigdom och andra orsaker till social instabilitet. Våra akademinära innovationer ska angripa dessa utmaningar. Vi ska ta hänsyn till både de tekniska och sociala dimensionerna, för jag tror att det är när man gifter ihop båda dessa aspekter som någonting speciellt händer. Och på Örebro universitet har vi mycket goda förutsättningar att lyfta helheten, eftersom vi är ett brett universitet med bra intern dialog.

Om vi blickar framåt tio år, vad har den här satsningen lett till?

– Jag ser framför mig en miljö med ett bubblande samverkansklimat där det finns flera spin-off-företag, som befinner sig nära akademin, som härstammar från vår verksamhet och där våra spetsområden har lett till innovationer som utmärker oss, både i vår region men också i världen, säger Amy Loutfi.

Text och foto: Jesper Eriksson