Från idé till samhällseffekt – ORU Innovation Arena

Möte vid ORU Innovation Arena

Allt startar med en tanke. Det enda som behövs är att någon delar med sig av den, så att fler kan ge den växtkraft. Bli till en konkret idé. En idé som man får chansen att vrida på, diskutera, vattna. Och testa. Då behövs det också en plats där all fokus handlar om just det. Vi har skapat en innovationsarena, där studenter och forskare jobbar tillsammans med näringsliv och offentlig sektor för att möta framtidens utmaningar. Vad är din idé?

Vårt mål är att bidra till en hållbar utveckling genom att adressera aktuella samhällsutmaningar och visa hur akademi och samhälle tillsammans kan lösa dem. 

Ordet innovation kommer från latinets innovare, som betyder "att förnya". I grunden handlar det om att lösa ett gammalt problem på ett nytt sätt. En innovation kan vara allt från en produkt eller tjänst till en process, metod, metodik eller modell – men oavsett vad måste den alltid skapa värde för någon.

Det är precis vad som är tanken med ORU Innovation Arena; att skapa värde för samhället och bidra till en hållbar och kunskapsbaserad samhällsutveckling.

Vi börjar inte med att bygga ett stort hus. Vi börjar i stället med två testbyggnader, som vi kallar Hubben och Labbet. Där kan vi låta idéerna stå i fokus och tillsammans forma något större – ORU Innovation Arena. 

Vilka är vi?

I ORU Innovation Arena samlas de universitetsnära innovations- och samverkansaktörerna.

  • ORU Innovation.
  • ORU Holding.
  • Alfred Nobel Science Park.
  • AI Impact Lab.
  • Örebro Campus Lab.
  • Kommunikation- och samverkansavdelningen vid Örebro universitet.
  • Partners och vänner.

Kontaktperson Hubben, Labbet och Flygeln

Mikael Detlofson

Tjänstetitel: Prod o projektansv möten o evenemang Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Mikael Detlofson

E-post:

Telefon: 019 301228

Rum: E2109

Mikael Detlofson

Kontaktperson möten och evenemang

Madelen Renner

Tjänstetitel: Koordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Madelen Renner

E-post:

Telefon: 019 303190

Rum: E2204

Madelen Renner

Kontaktperson marknadsföring och kommunikation

Linus Mattisson

Tjänstetitel: Marknadsförare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Linus Mattisson

E-post:

Telefon: 019 301211

Rum: E2214

Linus Mattisson

Studenters entreprenörskap

Mattias Dyrvik

Tjänstetitel: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Mattias Dyrvik

E-post:

Telefon: 019 303802

Rum: E2220

Mattias Dyrvik

Studentsamverkan

Karin Collén

Tjänstetitel: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Karin Collén

E-post:

Telefon: 019 303237

Rum: E2222

Karin Collén

Isac Danielsson

Tjänstetitel: Projektledare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Isac Danielsson

E-post:

Telefon: 019 303966

Rum: E2210

Isac Danielsson

Natalie Henriksson

Tjänstetitel: Koordinator - arbetsmarknad och karriär Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Natalie Henriksson

E-post:

Telefon: 019 301077

Rum: E2251

Natalie Henriksson

Utbildningsfrågor entreprenörskap och innovation

Markus Klinton

Tjänstetitel: Samverkansstrateg Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Markus Klinton

E-post:

Telefon: 019 303046

Rum: E2253

Markus Klinton

Enhetschef för ORU Innovation Arena

Pia Ridderby

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Pia Ridderby

E-post:

Telefon: 019 301099

Rum: E2224

Pia Ridderby

Biträdande enhetschef för ORU Innovation Arena

Jacob Ehnfors

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Jacob Ehnfors

E-post:

Telefon: 019 302407

Rum: E2259

Jacob Ehnfors