Linje 14 återvänder till Vivalla: ”Stort behov av studiehjälp”

En mattebok med en blyertspenna i förgrunden.

När högstadieskolan i Vivalla lades ned flyttade Linje 14 med eleverna ut till de nya skolorna. Nu återvänder Linje 14 till Vivalla och startar upp studiehjälpen på nytt.
– Vi ser att det finns ett behov av studiehjälp på plats i Vivalla, säger Kenan Keljalic, verksamhetsansvarig för Linje 14.

Linje 14 är ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun, som startade i Vivalla 2003. Målet är att få fler elever från studieovana hem att gå vidare till högre studier. Sedan dess har Linje 14 vuxit och numera når verksamheten runt 2 500 elever varje år genom aktiviteter som studiehjälp, Summer College, studiebesök och workshops.

Flyttade med Vivalla-eleverna

När Vivallaskolans högstadium lades ner läsåret 2016/17 flyttade Linje 14 med Vivalla-eleverna till de nya anvisningsskolorna: Lillåns skola, Engelbrektsskolan, Gumaeliusskolan och Nikolaiskolan/Olaus Petriskolan.

– Förhoppningen var att de elever som behöver studiehjälp skulle nyttja våra studiehjälpstillfällen på de nya skolorna, men vi ser att många väljer att åka hem när skolan slutar. Därför känns det jättebra att kunna starta upp Linje 14 i Vivalla igen, säger Kenan Keljalic, verksamhetsansvarig för Linje 14.

Samarbete med Trainstation och BK EttFyra

Studiehjälpen på Vivallaskolan är ett samarbete mellan Örebro universitet, mötesplatsen Trainstation och fotbollsföreningen BK EttFyra.

– Vi är tre verksamheter som jobbar på olika sätt med att stötta elever med sina studier. Att vi nu kan samarbeta och skapa en samlad plats för alla elever känns väldigt positivt. Målet är att tillgängliggöra studiehjälpen för så många som möjligt, säger Kenan Keljalic.

Studiehjälp varje onsdagskväll

Varje onsdag mellan 18 och 20 kommer Linje 14 att finnas på plats på Vivallaskolan för att erbjuda hjälp med studier och skolarbete.

– De studentambassadörer som jobbar med Linje 14 är studenter från olika utbildningar på Örebro universitet, vilket innebär att de ska kunna hjälpa till med det mesta: både matematik, NO och samhällsvetenskapliga ämnen, berättar Kenan Keljalic.

Linje 14 kommer att fortsätta erbjuda studiehjälp på de övriga skolorna som vanligt.

Text: Anna Lorentzon