Ny kurs ska minska skolfrånvaro och motverka hemmasittande

Björn Johansson.

Samarbetet mellan skola, socialtjänst och föräldrar fungerar inte alltid tillräckligt bra, konstaterar forskaren Björn Johansson.

Örebro universitet lanserar en ny kurs för skolpersonal, socionomer och andra som kommer i kontakt med barn och unga som inte går till skolan.
– Det finns ett stort intresse att lära sig mer om hur man tar sig an problematisk skolfrånvaro och skolavbrott, säger forskaren Björn Johansson.

Att elever hoppar av skolan eller under längre perioder blir så kallade hemmasittare är ett problem som uppmärksammats mycket de senaste åren. Man räknar med att mellan 15 och 20 procent av alla skolelever någon gång uteblir från skolan under en mer sammanhängande period, utan att det handlar om sjukdom eller annan giltig frånvaro.

– Det kan till exempel bero på ångestproblematik, mobbning eller hur den sociala situationen ser ut hemma eller på skolan. Forskningen visar att skolfrånvaro bland annat leder till en ökad risk för arbetslöshet, utanförskap och sämre psykisk och fysisk hälsa, vilket är negativt och kostsamt både för individen och för samhället, säger Björn Johansson, docent i socialt arbete vid Örebro universitet.

Bygger på forskning och erfarenhet från yrkesverksamma

Under ett års tid har han tillsammans med kollegor jobbat med ett delprojekt som ingår i den strategiska satsningen på Framtidens lärarutbildning vid Örebro universitet och som också är ett samarbete med Region Örebro län. Utifrån aktuell forskning och tillsammans med yrkesverksamma i olika professioner inom skola och socialtjänst, har projektet utformat en kurs, som för första gången ska hållas under vårterminen 2022.

Kursen Samverkan för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa ges på halvfart och till stor del digitalt på distans, för att underlätta för yrkesverksamma att delta.

– Vi hoppas på en variation av studenter, både nyutbildade och socionomer, kuratorer, lärare, skolledare, personal inom elevhälsa eller specialpedagoger som redan jobbar och kan bidra med erfarenhet. Kursen vänder sig till alla olika professioner med skolan som arbetsfält.

Gott samarbete är avgörande

En av slutsatserna som Björn Johansson dragit under delprojektets gång, är att det saknas ett helhetsperspektiv för hur skolor ska kunna jobba framgångsrikt för att motverka skolfrånvaro.

– Det finns mycket kunskap och engagemang bland många som jobbar ute i verksamheter där man möter dessa elever, men det samlade greppet saknas. Samarbetet mellan skola, socialtjänst och föräldrar fungerar inte alltid tillräckligt bra. Här visar forskningen att en väl fungerande samverkan och god dialog över professionsgränser och med föräldrar är oerhört viktig.

Den som går kursen kommer både att få ta del av senaste forskningen inom fältet och jobba mer praktiskt utifrån verkliga dilemman.

– Målet är inte att säga åt någon hur de ska göra, utan att bidra med kunskap och erbjuda en verktygslåda som man kan använda för att jobba med sina unika problem. Vi ser att det finns ett stort intresse bland många som jobbar i skolans värld att lära sig mer om hur man kan jobba framgångsrikt med att öka skolnärvaro och minska risken för avhopp, säger Björn Johansson.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Isabell Borgencrantz

Här kan du läsa mer om kursen Samverkan för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa.

Anmälan öppnar den 15 september 2021 och kursen startar i januari 2022.

Delprojektet Samverkan för att främja skolnärvaro ingår i Örebro universitets strategiska satsning på Framtidens lärarutbildning. Här hittar du mer information om delprojektet.

Här kan du ta del av slutrapporten om delprojektet.