Örebro universitet kvar på plats 75 bland världens unga lärosäten

Times Higher Education logga.

Idag publicerade Times Higher Education årets rankning av unga lärosäten i världen. Örebro universitetet behåller sin höga placering – plats 75 – trots ökad konkurrens. Återigen är det den höga kvaliteten i forskningen som bidrar.

Rektor Johan Schnürer.

Rektor Johan Schnürer

– Tittar vi enbart på citeringar hamnar universitetet på plats 29 i världen, och främst av de fyra svenska som rankas. Det är verkligen bra. Antalet citeringar är ett mått på att forskare runt om i världen hänvisar till forskning utförd vid Örebro universitet, säger rektor Johan Schnürer.
 
Times Higher Education, THE, rankar årligen de främsta universiteten i världen och har en särskild rankningslista för lärosäten som är yngre än 50 år (THE Young). Antalet universitet på listan har ökat och därmed också konkurrensen. 2019 var de 351 och två år senare är de 475. Utöver citeringar rankas lärosäten utifrån ytterligare fyra indikatorer: undervisning, forskning, internationalisering och samverkan med näringslivet.
 
Fyra svenska universitet finns med på listan. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på plats 60, Linköpings universitet på plats 83 och Karlstads universitet placerade sig i intervallet 201-250.
 
För att inkluderas i THE Young-rankningen måste lärosätet bedriva utbildning på grundnivå och universitetets forskare ska ha publicerat minst 1 000 vetenskapliga artiklar under de senaste fem åren. Rankningen bygger på lärosätenas egenrapportering, forskares enkätsvar och en citeringsanalys gjord av ett internationellt förlag.

Tre nya rankningar visar en bra utveckling 

– Inom loppet av några veckor har faktiskt tre rankningar släppt årets listor. Alla tre visar på en mycket bra utveckling för Örebro universitet, säger Johan Schnürer.
 
Shanghai-rankningen visade att det går bra inom flera olika ämnesområden – inte minst inom omvårdnad – och redan 2020 tog universitetet som helhet ett rejält kliv uppåt i den rankningen.
 
Nyligen publicerades också Leidenrankningen 2021, som bygger på analyser av högt citerade publikationer från Web of Science. En av indikatorerna visar hur stor andel av universitetets artiklar som tillhör världens 10 procent mest citerade inom sina ämnen.
 
– Det handlar helt enkelt om toppforskning. De artiklar som många forskare använder sig av och refererar till i sin egen forskning, säger rektor Johan Schnürer.
 
När det gäller andelen publikationer som placerar sig inom de topp tio procenten har Örebro universitet klättrat från plats 621 i världen till plats 491. I Sverige hamnar Örebro universitet på plats 10. Inom ämneskategorin biomedicin och hälsa hamnar universitetet på plats 6 i Sverige och inom humaniora och socialvetenskaper har Örebro i år klättrat nationellt från plats 10 till plats 7.
 
– Sammanlagt kan man säga att rankningarna visar att vi har hög kvalitet på vår forskning – även om vi inte har samma kvantitet som de större universiteten. Enkelt uttryckt kan man säga att varje enskild krona som investeras i vår forskning ger mer avkastning, avslutar rektor Johan Schnürer.

Text: Linda Harradine
Foto: Kicki Nilsson, ICON

Den senaste THE-rankningen av världens bästa universitet publicerades i september 2020. Örebro universitet finns i intervallet 351-400, med den exakta placeringen 389.