This page in English

Omvårdnadsvetenskap klättrar i internationell rankning

Mats Eriksson.

Mats Eriksson konstaterar att rankningen visar att de är bättre än de trodde.

Nyligen presenterades Shanghai-rankningen 2021 för olika ämnesområden. Ämnet omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet tar ett kliv uppåt och hamnar nu precis utanför världens 100 främsta. Sammanlagt finns universitetet med inom tio ämnesområden på rankningen.

Forskarna inom omvårdnadsvetenskap arbetar med att nå ut till olika målgrupper för att forskningen ska komma till nytta. Inte minst deltar de i samhällsdebatten. Idag i Dagens medicin:

”Socialstyrelsen behöver utreda tungbandsklipp”
Barn utsätts för smärtsamma omotiverade tungbandsklipp utan vetenskapligt stöd, skriver forskare och debattörer från bland annat Svensk barnsmärtförening och Riksföreningen för barnsjuksköterskor.

– Det är mycket glädjande att se att vår satsning på att stärka omvårdnadsforskningen ger utdelning, säger professor Mats Eriksson.
 
Academic Ranking of World Universities, även kallad Shanghai-rakningen, har rankat världens universitet sedan 2003. Första gången Örebro universitet placerade sig på listan var 2018. Universitetet tog ett rejält kliv uppåt 2020 från spannet 801-900 till 601-700 och nästa rankning för hela universitetet kommer senare i år.
 
När det gäller ämnesområden har rankingen funnits sedan 2009 och den tar hänsyn till bland annat citeringar, publiceringar och internationella samarbeten. För att ta sig in på listan behöver man komma upp i ett visst antal publikationer.

Flera anledningar till fin placering 

Omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet finns i spannet 101-150 och Mats Eriksson pekar på flera anledningar till den fina placeringen. 
 
– Vi har satsat på att lyfta alla forskare inom ämnet. Vi har jobbat långsiktigt med att coacha unga forskare, ge forskningstid och hitta nya samarbeten – framför allt internationellt. Dessutom arbetar vi med att implementera forskningen i praktiken.
 
Forskarna har valt att publicera i tidskrifter där de når rätt målgrupp för att forskningen ska komma till nytta inom sjukvården och flera inom ämnet har tagit på sig externa uppdrag för olika organisationer.
 
– Det får en dubbel effekt. Vi kan se till att vår forskning kommer till användning men det bidrar också till nya forskningsidéer, säger Mats Eriksson.
 
En av forskarna, Dimitri Beeckman har lett arbetet med att ta fram nya globala riktlinjer för vård av patienter med andningsstöd som följd av Covid-19. Mats Eriksson har på flera sätt arbetat för att minska smärta hos små barn. Han har gett ut en handbok för sjukvården och han är en av forskarna bakom nya europeiska riktlinjer för vård av för tidigt födda barn.

 Vi är bättre än vi trodde

Ämnet har identifierat flera utmaningar som finns kvar att arbeta med. En är att skriva fler framgångsrika forskningsansökningar för att få in mer externa medel.
 
– Vi fortsätter att jobba med kommunikation i flera olika kanaler för att nå olika målgrupper – inte minst sociala medier och vi arbetar vidare med både de styrkor och svagheter vi har identifierat.
 
– Men rankningen visar att vi är bättre än vi trodde, konstaterar Mats Eriksson.

I rankningen är omvårdnadsvetenskapen ett eget ämne. Men majoriteten av de 54 ämnesområdena i rankningen är en sammanslagning av flera olika ämnen vid universitetet.

Johan Schnürer

Rektor Johan Schnürer

I kategorin som kallas Environmental Science and Engineering till exempel hamnar universitetet i spannet 301-400 och här finns publikationer inom flera av universitetets starka forskningsområden som kemi, sociologi och AI-forskning.
 
– Det är glädjande att se att omvårdnadsvetenskapen utmärker sig men också att vi står oss väl inom flera olika områden, säger rektor Johan Schnürer.
 
– Vi ser fram emot nästa Shanghai-rankning för hela universitetet också där vi tog ett kliv uppåt förra gången, säger Johan Schnürer.

Text: Linda Harradine
Foto: Kicki Nilsson, ICON, Cathrine Gustavsson