Örebroforskare tar sig an hållbarhet – vill bidra till att förändra samhället i grunden

Från styrelserummet: Frans Prenkert berättar.

PSF:s arbetsgrupp satt i styrelserummet och höll ihop de två dagarna. Frans Prenkert håller i diskussionen i en av sessionerna.

I veckan gick startskottet för Plattform för en hållbar framtid, PSF@ORU – ett nytt initiativ vid Örebro universitet.
– Vi vill mobilisera för att tillsammans hitta lösningar på samhällsproblem kopplade till en hållbar framtid, säger Åke Bergman, gästprofessor i miljökemi vid Örebro universitet, som leder arbetet.

Under två dagar deltog 135 forskare och andra medarbetare i en intern digital konferens som blev startskottet för det nya nätverket. Tjugo forskare höll korta föreläsningarna inom 16 olika ämnen – från datavetenskap och ekonomi till medicin, psykologi och miljövetenskap.
 
– Proaktivitet har varit en röd tråd under de här dagarna. Jag är imponerad av bredden och kvaliteten på forskningen här på universitetet, säger Frans Prenkert, professor i företagsekonomi, som biträder i ledningen av PSF.
 
Plattformen omfattar hela universitetets uppdrag: utbildning, forskning och samverkan. Målet är att det ska bli en mötesplats för alla som arbetar med frågor inom hållbarhet. Visionen är att bidra till ett inkluderande välfärdssamhälle där människor kan leva inom gränserna för jordens ekosystem.

Åke Bergman sett genom dataskärmen.

Åke Bergman sammanfattade konferensen.

– Plattformen bygger på premissen att vi måste förändra samhället i grunden för att skapa en hållbar framtid. En viktig komponent för att göra förändringen möjlig är vetenskapligt förankrad kunskap som kan ligga till grund för medvetna och systematiska beslut, säger Åke Bergman.
 
Även om startskottet, den interna konferensen, handlade om forskning så är arbetet med utbildning redan i gång.
 
– Vi måste se till att hållbarhet genomsyrar våra utbildningar. De som utbildar sig här kommer ta besluten i framtiden. De behöver ha kunskap för att ta sig an den komplexitet som vi pratar om här, säger Frans Prenkert.
 
Bredden på plattformen gör det möjligt att attackera problem från olika perspektiv. Frågor som evig tillväxt, ökad konsumtion och farliga kemikalier sattes i relation till politiskt ledarskap, kriskommunikation, proaktiv sjukvård och cirkulär ekonomi på konferensen.
 
Rektor Johan Schnürer invigde och avslutade konferensen:

– Vi forskar med hög kvalitet inom många olika områden – nu måste vi också koppla samman forskningen. Hållbarhetens tre dimensioner – miljö, ekonomi och samhälle – hänger ihop och då måste naturligtvis även universitetets forskning göra det.

Rektor inleder i styrelserummet.

 

Text och foto: Linda Harradine

Vill du vet mer om PSF@ORU 

Förutom Åke Bergman och Frans Prenkert ingår Magnus Engwall och Ingrid Ericson Jogsten i den operativa ledningsgruppen. 

Åke Bergman är gästprofessor vid universitetet och seniorprofessor i miljökemi och leder idag PSF@ORU. 

Frans Prenkert har en särskild roll för att utveckla plattformens strategiska frågor. På det sättet är Frans engagerad i plattformens samtliga tre pelare: forskning, utbildning och samhällsinteraktion.

Magnus Engwall är professor i biologi och leder plattformens arbete med att möjliggöra och utveckla mångvetenskaplig forskning och forskningssamverkan. Han är ordförande för plattformens arbetsgrupp med ansvar för forskningspelaren.

Ingrid Ericson Jogsten är lektor i kemi och ansvarig för plattformens utvecklingsarbete inom utbildning och ordförande för den arbetsgruppen i plattformen. Hon representerar Örebro universitet i ledningsgruppen för SWACCS.