This page in English

Ingrid Ericson Jogsten

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301209

Rum: B3309

Ingrid Ericson Jogsten
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Ingrid Ericson Jogsten

Bakgrund

Ingrid Ericson Jogsten har doktorerat vid MTM i analytisk miljökemi med avhandlingen: Assessment of human exposure to per- and polyfluorinated compounds (PFCs) – Exposure through food, drinking water, house dust and air (2011). Ingrid är idag anställd som universitetslektor i kemi, i Miljö och hälsa-gruppen.

Forskningsinriktning/projekt

Min forskning är inriktad på att utreda människors exponering för persistenta organiska miljögifter (POPs). Som en följd av dagens kemikaliesamhälle utsätts både människa och natur dagligen för en rad olika miljögifter. Min forskning går ut på att undersöka i vilken utsträckning dessa ämnen finns i människor och hur vi får i oss dem. Den syftar även till att upptäcka nya miljögifter i både människa och natur. För att kunna göra detta arbetar jag med utveckling av kvalitetssäkrad provtagning och kvantifiering av spårämnen i olika matriser men även utveckling och tillämpning av nya masspektrometriska metoder för analys av organiska miljögifter.

Inslag i Sveriges Radio Studio Ett - Miljögifter i marken vid Vättern skapar oro


Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Björnsdotter, M. , Hartz, W. F. , Kallenborn, R. , Ericson Jogsten, I. , Humby, J. D. , Kärrman, A. & Yeung, L. W. Y. (2021). Levels and Seasonal Trends of C1-C4 Perfluoroalkyl Acids and the Discovery of Trifluoromethane Sulfonic Acid in Surface Snow in the Arctic. Environmental Science and Technology.
Mullin, L. , Jobst, K. , DiLorenzo, R. A. , Plumb, R. , Reiner, E. J. , Yeung, L. W. Y. & Ericson Jogsten, I. (2020). Liquid chromatography-ion mobility-high resolution mass spectrometry for analysis of pollutants in indoor dust: Identification and predictive capabilities. Analytica Chimica Acta, 1125, 29-40.
Stylianou, M. , Björnsdotter, M. , Olsson, P. , Ericson Jogsten, I. & Jass, J. (2019). Distinct transcriptional response of Caenorhabditis elegans to different exposure routes of perfluorooctane sulfonic acid. Environmental Research, 168, 406-413.
Björnsdotter, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. & Ericson Jogsten, I. (2019). Ultra-Short-Chain Perfluoroalkyl Acids Including Trifluoromethane Sulfonic Acid in Water Connected to Known and Suspected Point Sources in Sweden. Environmental Science and Technology, 53 (19), 11093-11101.
Bjurlid, F. , Roos, A. , Ericson Jogsten, I. & Hagberg, J. (2018). Temporal trends of PBDD/Fs, PCDD/Fs, PBDEs and PCBs in ringed seals from the Baltic Sea (Pusa hispida botnica) between 1974 and 2015. Science of the Total Environment, 616-617, 1374-1383.
Geng, D. , Kukucka, P. & Ericson Jogsten, I. (2017). Analysis of brominated flame retardants and their derivatives by atmospheric pressure chemical ionization using gas chromatography coupled to tandem quadrupole mass spectrometry. Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry, 162, 618-624.
Riddell, N. , van Bavel, B. , Ericson Jogsten, I. , McCrindle, R. , McAlees, A. & Chittim, B. (2017). Coupling of supercritical fluid chromatography to mass spectrometry for the analysis of Dechlorane Plus: Examination of relevant negative ion atmospheric pressure chemical ionization mechanisms. Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry, 171, 68-73.
Riddell, N. , van Bavel, B. , Ericson Jogsten, I. , McCrindle, R. , McAlees, A. & Chittim, B. (2017). Coupling supercritical fluid chromatography to positive ion atmospheric pressure ionization mass spectrometry: Ionization optimization of halogenated environmental contaminants. International Journal of Mass Spectrometry, 421, 156-163.
Riddell, N. , van Bavel, B. , Ericson Jogsten, I. , McCrindle, R. , McAlees, A. & Chittim, B. (2017). Examination of technical mixtures of halogen-free phosphorus based flame retardants using multiple analytical techniques. Chemosphere, 176 (June 2017), 333-341.
Mullin, L. G. , Ladak, A. , Cleland, G. & Ericson Jogsten, I. (2016). Biomonitoring of GC and LC amenable environmental contaminants using a single MS platform. Organohalogen Compounds, 78.
Riddell, N. , Mullin, L. G. , van Bavel, B. , Ericson Jogsten, I. , McAlees, A. , Brazeau, A. , Synnott, S. , Lough, A. & et al. (2016). Enantioselective Analytical- and Preparative-Scale Separation of Hexabromocyclododecane Stereoisomers Using Packed Column Supercritical Fluid Chromatography. Molecules, 21 (11).
Geng, D. , Ericson Jogsten, I. , Dunstan, J. , Hagberg, J. , Wang, T. , Ruzzin, J. , Rabasa-Lhoret, R. & van Bavel, B. (2016). Gas chromatography/atmospheric pressure chemical ionization/mass spectrometry for the analysis of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in human serum. Journal of Chromatography A, 1453, 88-98.
Riddell, N. , van Bavel, B. , Ericson Jogsten, I. , McCrindle, R. , McAlees, A. & Chittim, B. (2016). Negative Ion APCI Mechanisms Associated with the Coupling of Supercritical Fluid Chromatography to Mass Spectrometry for the Analysis of Halogenated Environmental Contaminants. Organohalogen Compounds, 78.
Geng, D. , Kukucka, P. , van Bavel, B. , Ericson Jogsten, I. & Roos, A. (2016). Temporal Trends of Polychlorinated Biphenyls, Organochlorine Pesticides and Polybrominated Diphenyl Ethers in Osprey Eggs in Sweden over the Years 1966 – 2013. Organohalogen Compounds, 78.
van Bavel, B. , Geng, D. , Cherta, L. , Nacher-Mestre, J. , Portoles, T. , Abalos, M. , Saulo, J. , Abad, E. & et al. (2015). Atmospheric-Pressure Chemical Ionization Tandem Mass Spectrometry (APGC/MS/MS) an Alternative to High-Resolution Mass Spectrometry (HRGC/HRMS) for the Determination of Dioxins. Analytical Chemistry, 87 (17), 9047-9053.
Riddell, N. , van Bavel, B. , Jogsten, I. E. , McCrindle, R. , McAlees, A. , Potter, D. , Tashiro, C. & Chittim, B. (2015). Comparative assessment of the chromatographic separation of 2,3,7,8-substituted polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans using supercritical fluid chromatography and high resolution gas chromatography. Analytical Methods, 7 (21), 9245-9253.
Mullin, L. , Burgess, J. A. , Jogsten, I. E. , Geng, D. , Aubin, A. & van Bavel, B. (2015). Rapid separation of hexabromocyclododecane diastereomers using a novel method combining convergence chromatography and tandem mass spectrometry. Analytical Methods, 7 (7), 2950-2958.
Geng, D. , Ericson Jogsten, I. , Kukucka, P. , Hagberg, J. , Roos, A. & van Bavel, B. (2014). Comparison on atmospheric pressure gas chromatography-tandem mass spectrometry (APGC-MS/MS) and high resolution mass spectrometry for the analysis of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs). Organohalogen Compounds, 76, 1593-1596.
Mullin, L. G. , Ladak, A. , Ericson Jogsten, I. , Stevens, D. , Graham, K. , Burgess, J. , McCall, E. & van Bavel, B. (2014). Detection of persistent organic pollutants using atmospheric pressure gas chromatography and a novel acquisition mode for quadrupole time-of-flight MS. Organohalogen Compounds, 76.
Ericson Jogsten, I. , Rasmussen, A. & Eriksson, U. (2014). Influence of cooking methods on levels of perfluoroalkyl substances (PFASs) in Lake Char (Salvelinus umbla) from Lake Vättern, Sweden. Organohalogen Compounds, 76.
Kärrman, A. , Ericson Jogsten, I. , Davies, J. , van Bavel, B. , Holsen, A. H. & Laugesen, J. (2014). Per- and polyfluoroalkyl substances in effluents from hazardous waste treatment facilities. Organohalogen Compounds, 76.
Ericson Jogsten, I. , Mullin, L. G. , Dillon, L. , Burgess, J. & McCullagh, M. (2014). The implementation of a screening workflow for the ion mobility quadrupole time-of-flight mass spectrometric analysis of PFOS isomers. Organohalogen Compounds, 76.
Geng, D. , Ericson Jogsten, I. , Salihovic, S. , Dunstan, J. , Ruzzin, J. , Rémi, R. & van Bavel, B. (2013). Atmospheric pressure gas chromatography (APGC) coupled to triple quadrupole mass spectrometry (MS/MS) for the quantitative analysis of pesticides and PCBs regulated by the Stockholm Convention. Organohalogen Compounds, 75.
Mullin, L. G. , van Bavel, B. , Burgess, J. , Aubin, A. , Ericson Jogsten, I. & Geng, D. (2013). Rapid separation of hexabromocyclododecane diastereomers and tetrabromobisphenol-A using a novel method combining convergence chromatography and MS/MS detection. Organohalogen Compounds, 75.
Ericson Jogsten, I. , van Bavel, B. , McCullagh, M. , Burgess, J. , Dillon, L. & Hodgkinson, M. (2012). Determination and characterisation of PFOS in the environment using high definition mass spectrometry. Organohalogen Compounds, 74, 1-4.
Domingo, J. L. , Ericson Jogsten, I. , Eriksson, U. , Martorell, I. , Perello, G. , Nadal, M. & van Bavel, B. (2012). Human dietary exposure to perfluoroalkyl substances in Catalonia, Spain: temporal trend. Food Chemistry, 135 (3), 1575-1582.
Domingo, J. L. , Ericson-Jogsten, I. , Perello, G. , Nadal, M. , van Bavel, B. & Kärrman, A. (2012). Human exposure to perfluorinated compounds in Catalonia, Spain: contribution of drinking water and fish and shellfish. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60 (17), 4408-4415.
Ericson Jogsten, I. , Nadal, M. , van Bavel, B. , Lindström, G. & Domingo, J. L. (2012). Per- and polyfluorinated compounds (PFCs) in house dust and indoor air in Catalonia, Spain: implications for human exposure. Environment International, 39 (1), 172-180.
Domingo, J. , Ericson Jogsten, I. , Nadal, M. , Perelló, G. , Bigas, E. , Llebaria, X. & van Bavel, B. (2011). Exposure to perfluorinated compounds through drinking water, and fish and seafood by the population of Catalonia (Spain). Organohalogen Compounds, 73, 969-972.
Ericson Jogsten, I. , Nilsson, H. , Nadal, M. , Bigas, E. , Llebaria, X. , van Bavel, B. & Domingo, J. (2011). Per- and polyfluorinated chemicals in indoor sources: Levels in house dust and indoor air from Catalonia, Spain. Organohalogen Compounds, 73.
Ericson Jogsten, I. , Hagberg, J. , Lindström, G. & van Bavel, B. (2010). Analysis of POPs in human samples reveal a contribution of brominated dioxin of up to 15% of the total dioxin TEQ. Chemosphere, 78 (2), 113-120.
Haug, L. S. , Salihovic, S. , Ericson Jogsten, I. , Thomsen, C. , van Bavel, B. , Lindström, G. & Becher, G. (2010). Levels in food and beverages and daily intake of perfluorinated compounds in Norway. Chemosphere, 80 (10), 1137-1143.
Hardell, K. , Carlberg, M. , Hardell, L. , Björnfoth, H. , Ericson Jogsten, I. , Eriksson, M. , van Bavel, B. & Lindström, G. (2009). Concentrations of organohalogen compounds and titres of antibodies to Epstein-Barr virus antigens and the risk for non-Hodgkin lymphoma. Oncology Reports, 21 (6), 1567-1576.
Ericson Jogsten, I. , Perelló, G. , Llebaria, X. , Bigas, E. , Martí-Cid, R. , Kärrman, A. & Domingo, J. L. (2009). Exposure to perfluorinated compounds in Catalonia, Spain, through consumption of various raw and cooked foodstuffs, including packaged food. Food and Chemical Toxicology, 47 (7), 1577-1583.
Ericson Jogsten, I. , Domingo, J. L. , Nadal, M. , Bigas, E. , Llebaria, X. , van Bavel, B. & Lindström, G. (2009). Levels of perfluorinated chemicals in municipal drinking water from Catalonia, Spain: public health implications. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 57 (4), 631-638.
Ericson Jogsten, I. , Hagberg, J. , van Bavel, B. & Lindström, G. (2008). Detection of polybrominated dibenzo-p dioxins and furans (PBDD/Fs) in human tissue from Sweden. Organohalogen Compounds, 70, 220-223.
Ericson Jogsten, I. , Martí-Cid, R. , Nadal, M. , van Bavel, B. , Lindström, G. & Domingo, J. L. (2008). Human exposure to perfluorinated chemicals through the diet: intake of perfluorinated compounds in foods from the Catalan (Spain) market. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56 (5), 1787-1794.
Ericson Jogsten, I. , Nadal, M. , van Bavel, B. , Lindström, G. & Jose Luis, D. (2008). Levels of perfluorochemicals in water samples from Catalonia, Spain: is drinking water a significant contribution to human exposure?. Environmental Science and Pollution Research, 15, 614-619.
Ericson Jogsten, I. , Nadal, M. , van Bavel, B. , Lindström, G. & Domingo, J. L. (2008). Levels of perfluorochemicals in water samples from Catalonia, Spain: is drinking water a significant contribution to human exposure?. Environmental Science and Pollution Research, 15 (7), 614-619.
Kärrman, A. , Ericson Jogsten, I. , van Bavel, B. , Darnerud, P. O. , Aune, M. , Glynn, A. , Lignell, S. & Lindström, G. (2007). Exposure of perfluorinated chemicals through lactation: levels of matched human milk and serum and a temporal trend, 1996-2004, in Sweden. Environmental Health Perspectives, 115 (2), 226-230.
Ericson Jogsten, I. , Gómez, M. , Nadal, M. , van Bavel, B. , Lindström, G. & Domingo, J. L. (2007). Perfluorinated chemicals in blood of residents in Catalonia (Spain) in relation to age and gender: a pilot study. Environment International, 33 (5), 616-623.
Wolkers, H. , van Bavel, B. , Ericson (Jogsten), I. , Skoglund, E. , Kovacs, K. M. & Lydersen, C. (2006). Congener-specific accumulation and patterns of chlorinated and brominated contaminants in adult male walruses from Svalbard, Norway: indications for individual-specific prey selection. Science of the Total Environment, 370 (1), 70-79.

Artiklar, forskningsöversikter

Björnsdotter, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. & Ericson Jogsten, I. (2020). Challenges in the analytical determination of ultra-short-chain perfluoroalkyl acids and implications for environmental and human health. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 412, 4785-4796.
Mullin, L. G. , Katz, D. R. , Riddell, N. , Plumb, R. , Burgess, J. A. , Yeung, L. W. Y. & Ericson Jogsten, I. (2019). Analysis of hexafluoropropylene oxide-dimer acid (HFPO-DA) by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS): Review of current approaches and environmental levels. TrAC. Trends in analytical chemistry, 118, 828-839.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Kvist, M. , Yeung, L. W. Y. & Ericson Jogsten, I. (2017). Detection of ultra-short chain perfluoroalkyl substances in Swedish environmental waters. Konferensbidrag vid 37th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (POPs) (Dioxin 2017), Vancouver, Canada, August 20-25, 2017.

Manuskript

Mullin, L. G. , Riddell, N. , Plumb, R. S. , Burgess, J. A. , Ericson Jogsten, I. & Yeung, L. W. Y. Ionization Enhancement of Hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) Through Mobile Phase Additive Selection.
Björnsdotter, M. , Hartz, W. F. , Kallenborn, R. , Ericson Jogsten, I. , Humby, J. D. , Kärrman, A. & Yeung, L. W. Y. Levels and seasonal trends of C1-C4 perfluoroalkyl acids and the discovery of trifluoromethane sulfonic acid in surface snow in the Arctic.
Mullin, L. G. , DiLorenzo, R. A. , Jobst, K. , Ladak, A. , Plumb, R. , Reiner, E. J. , Yeung, L. W. Y. & Ericson Jogsten, I. Liquid Chromatography-Ion Mobility-High Resolution Mass Spectrometry for Analysis of Pollutants in Indoor Dust : Identification and Predictive Capabilities.
Björnsdotter, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. & Ericson Jogsten, I. Mass balance of perfluoroalkyl acids including trifluoroacetic acid in a freshwater lake.

Rapporter

Ericson Jogsten, I. & Yeung, L. W. Y. (2017). Analysis of ultra-short chain perfluoroalkyl substances in Swedish environmental waters. Örebro, Sweden: Örebro university.