This page in English

Ingrid Ericson Jogsten

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post: aW5ncmlkLmVyaWNzb247b3J1LnNl

Telefon: 019 301209

Rum: B3309

Ingrid Ericson Jogsten
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Ingrid Ericson Jogsten

Bakgrund

Ingrid Ericson Jogsten har doktorerat vid MTM i analytisk miljökemi med avhandlingen: Assessment of human exposure to per- and polyfluorinated compounds (PFCs) – Exposure through food, drinking water, house dust and air (2011). Ingrid är idag anställd som universitetslektor i kemi, i Miljö och hälsa-gruppen.

Forskningsinriktning/projekt

Min forskning är inriktad på att utreda människors exponering för persistenta organiska miljögifter (POPs). Som en följd av dagens kemikaliesamhälle utsätts både människa och natur dagligen för en rad olika miljögifter. Min forskning går ut på att undersöka i vilken utsträckning dessa ämnen finns i människor och hur vi får i oss dem. Den syftar även till att upptäcka nya miljögifter i både människa och natur. För att kunna göra detta arbetar jag med utveckling av kvalitetssäkrad provtagning och kvantifiering av spårämnen i olika matriser men även utveckling och tillämpning av nya masspektrometriska metoder för analys av organiska miljögifter.

Inslag i Sveriges Radio Studio Ett - Miljögifter i marken vid Vättern skapar oro


Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter